کدام صندوق‌ های سرمایه گذاری تقسیم سود دوره ای دارند؟ + لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای

کدام صندوق‌ های سرمایه گذاری تقسیم سود دوره ای دارند؟ + لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای

برخی از سرمایه‌گذاران دوست دارند از همان ماه اولی که سرمایه‌گذاری را شروع کرده‌اند، سودی که عایدشان می‌شود را دریافت کنند. به همین خاطر بعضی از صندوق های سرمایه گذاری پرداخت سود دوره ای دارند. این تقسیم سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معمول‌تر است اما بعضی از دیگر انواع صندوق‌ها (سهامی و مختلط) هم تقسیم سود دوره‌ای دارند. برای اینکه بدانیم یک صندوق تقسیم سود دوره‌ای دارد یا نه، و اینکه دوره پرداخت آن هر چند وقت یک بار است، باید سری به سایت آن بزنیم.

پرداخت سود دوره ای صندوق های سرمایه گذاری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (mutual fund) در قسمت تقسیم سود دوره‌ای سایت خود این موضوع را ذکر کرده‌اند و چنانچه سایتی این بخش را نداشته باشد، حتما در امیدنامه صندوق و در بخش «پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران» سررسید پرداخت های دوره ای آن نوشته شده است.

سودهای تقسیمی در موعد مقرر، تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که تا روز پرداخت سود، واحدهای سرمایه گذاری خود را نگه داشته باشند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری، تمام واحدهایش را روز قبل از تاریخِ پرداختِ سود باطل کند، دیگر سودی به حساب او واریز نمی‌شود. این سود به ازای تعداد واحدهایی که سرمایه‌گذار در تاریخ واریز سود دارد، پرداخت می‌شود.

نحوه تقسیم سود در صندوق سرمایه گذاری

روش های محاسبه بازدهی و سود تقسیمی در صندوق های سرمایه گذاری سهامی با هم فرق دارد. یک صندوق مثل صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، تفاوت ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری با ارزش مبنای آن‌ (100 هزار تومان) را محاسبه می‌کند و به نسبت تعداد واحدهایی که سرمایه‌گذار در آن روز دارد، سود پرداخت می‌کند. یک صندوق هم مثل صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا، روش محاسبه سود دیگری دارد که در امیدنامه صندوق نوشته شده است.

دوره پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری پرداخت سود ماهیانه – سه ماهه – شش ماهه و سالانه دارند. پرداخت سود ماهانه و سه ماهه معمولا در صندوق های با درآمد ثابت و مختلط وجود دارد و پرداخت سود در صندوق های سهامی معمولا بصورت شش ماهه و یکساله می‌باشد.

پرداخت سود دوره ای برای چه کسانی مناسب است؟

تقسیم سود ماهیانه برای کسانی که می‌خواهند درآمد حاصل از سودشان را در مصارف روزمره خرج کنند مناسب است. در غیر اینصورت بهترین شیوه سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذار سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش را دوباره سرمایه‌گذاری کند.

با این حال تقسیم سود دوره‌ای مناسب این سه گروه خواهد بود:

 • کسانی که می‌خواهند دریافت ماهیانه داشته باشند
 • بازنشستگان و سالمندان
 • کسانی که سرمایه‌گذاری در بورس را تازه و با ارقام کوچک شروع کرده‌اند.

لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره‌ای

ما در سایت سیگنال لیست تمامی صندوق های سرمایه گذاری (درآمد ثابت، سهامی و مختلط) که بصورت دوره ای به سرمایه گذاران خود سود پرداخت می‌کنند را گردآوری نموده‌ایم، تا شما به راحتی بتوانید به این لیست دسترسی داشته باشید و صندوق سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کنید.


صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه


لیست صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با تقسیم سود ماهیانه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1ارمغان ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
2گنجینه آینده روشنماهانه10 ام هر ماه
3با درآمد ثابت کمندماهانه15 ام هر ماه
4پارند پایدار سپهرماهانه15 ام هر ماه
5دارا الگوریتمماهانهآخرین روز هر ماه
6توسعه تعاون صباماهانهآخرین روز هر ماه
7اندوخته توسعه صاردات آرمانیماهانه15 ام هر ماه
8امید انصارماهانهآخرین روز هر ماه
9پاداش سرمایه بهگزینماهانهآخرین روز هر ماه
10آتیه ملتماهانهآخرین روز هر ماه
11کوثر یکمماهانهآخرین روز هر ماه
12درآمد ثابت کاردانماهانهآخرین روز هر ماه
13افق کارگزاری بانک خاورمیانهماهانه25 ام هر ماه
14گنجینه امید ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
15پاداش سهامداری توسعه یکمماهانه15 ام هر ماه
16دوم اکسیر فارابیماهانه15 ام هر ماه
17اعتماد کارگزاری بانک ملی ایرانماهانه15 ام هر ماه
18توسعه فراز اعتمادماهانه15 ام هر ماه
19ثابت نامی مفیدماهانهآخرین روز هر ماه
20پیشگامان سرمایه نوآفرینماهانه25 ام هر ماه
21گنجینه یکم آویدماهانه15 ام هر ماه
22بادرآمد ثابت نگین سامانماهانهآخرین روز هر ماه
23درآمد ثابت سرآمدماهانه25 هر ماه
24مشترک صبای هدفماهانهآخرین روز هر ماه
25مشترک آسمان امیدماهانهآخرین روز هر ماه
26با درآمد ثابت کاریزماماهانه25 ام هر ماه
27مشترک گنجینه الماس پایدارماهانهآخرین روز هر ماه
28ارزش آفرین گلرنگماهانه25 ام هر ماه
29با درآمد ثابت اعتماد مللماهانهآخرین روز هر ماه
30امین یکم فرداماهانهآخرین روز هر ماه
31ره‌آورد آباد مسکنماهانه15 ام هر ماه
32ارزش آفرینان دیماهانه15 ام هر ماه
33مشترک آتیه نوینماهانه15 ام هر ماه
34آرمان کارآفرینماهانهآخرین روز هر ماه
35امین آشنا ایرانیانماهانه25 ام هر ماه
36امین سامانماهانهآخرین روز هر ماه
37گنجینه زرین شهرماهانهآخرین روز هر ماه
38حکمت آشنا ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
39مشترک بانک مسکنماهانهآخرین روز هر ماه
40امین ملتماهانه25 ام هر ماه
41امین انصارماهانه15 ام هر ماه
42اندوخته ملتماهانهآخرین روز هر ماه
43اوج ملتماهانهآخرین روز هر ماه
44نگین رفاهماهانهآخرین روز هر ماه
45مشترک صنعت و معدنماهانه25 ام هر ماه
46صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگریماهانهآخرین روز هر ماه
47مشترک یکم ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
48یکم کارگزاری بانک کشاورزیماهانهآخرین روز هر ماه
49نیکوکاری دانشگاه تهرانماهانهآخرین روز هر ماه
50بانک ایران زمینماهانهآخرین روز هر ماه
51نهال سرمایه ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
52مشترک کارگزاری کارآفرینماهانه23 ام هر ماه
53مشترک فراز اندیش نوینماهانه15 ام هر ماه
54سپهر تدبیرگرانماهانه15 ام هر ماه
55گسترش فردای ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
56لوتوس پارسیانماهانه25 ام هر ماه
57اندوخته پایدار سپهرماهانهآخرین روز هر ماه
58مشترک اندیشه فرداماهانهآخرین روز هر ماه
59مشترک البرزماهانهآخرین روز هر ماه

صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماهه (فصلی)


لیست صندوق های درآمد ثابت با تقسیم سود 3 ماهه (فصلی) و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1سپهر خبرگان نفتسه ماهه – فصلی15 ام اولین ماه هر فصل
2نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایرانسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل
3نیکوکاری لوتوس رویانسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل
4مشترک پیروزانسه ماهه – فصلی15 ام آخرین ماه هر فصل
5نیکوکاری دانشگاه الزهراسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل
6نیکوکاری ورزشی پرسپولیسسه ماهه4 ام ماه‌های اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن
7نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)سه ماهه – فصلی15 ام ماه آخر هر فصل

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با تقسیم سود سه ماهه (فصلی)


لیست صندوق های سرمایه گذاری سهامی با تقسیم سود 3 ماهه (فصلی) و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1کارگزاری پارسیانسه ماهه – فصلیاولین روز هر فصل
2مشترک رشد سامانسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با پرداخت سود دوره ای شش ماهه


لیست صندوق های در سهام با تقسیم سود 6 ماهه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1مشترک بورسیرانشش ماهه31 فروردین و 30 مهر هر سال
2سهام بزرگ کاردانشش ماهه15 ام ماه پرداخت سود
3مشترک بانک خاورمیانهشش ماههآخرین روز ماه‌های شهریور و اسفند
4همیان سپهرشش ماهه31 خرداد و 30 آذر هر سال
5مشترک میعاد ایرانیانشش ماهه15 خرداد و 15 آذرماه هر سال
6مشترک دماسنجشش ماههآخرین روز ماه‌های شهریور و اسفند

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با پرداخت سود دوره ای سالانه


لیست صندوق های سهامی با تقسیم سود سالانه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1زرین پارسیانسالانه30 ام بهمن ماه هر سال
2سهم آشناسالانه29 ام اسفند ماه هر سال
3مشترک ذوب آهن نوویراسالانه31 ام خرداد ماه هر سال
4مشترک نیکوکاری ندای امیدسالانهاول آذرماه هر سال

صندوق های سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود ماهیانه


لیست صندوق های مختلط با تقسیم سود ماهانه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1نیکوکاری ایتام برکتماهانه15 ام هر ماه

صندوق های سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود سه ماهه (فصلی)


لیست صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تقسیم سود 3 ماهه (فصلی) و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1یکم نیکوکاری آگاهسه ماهه – فصلیآخرین روز آخرین ماه هر فصل
2نیکوکاری بانک گردشگریسه ماهه – فصلیآخرین روز آخرین ماه هر فصل

صندوق های سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود شش ماهه


لیست صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تقسیم سود 6 ماهه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاردشش ماههآخرین روز ماه‌های مرداد و بهمن هر سال
2مشترک کوثرشش ماههآخرین روز ماه‌های پرداخت سود

نکته: بقیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله (ETF) که در این لیست نیستند، تقسیم سود دوره‌ای ندارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات کاربران
 • میشه صندوقا رو نزدیک تاریخ تقسیم سودشون بخریم و بعد از اینکه که سود دادن بفروشبم؟

  • بهادر آذری

   سلام بله امکانش هست. اما بعد از تقسیم سود قیمت فروش به اندازه سود تقسیمی کاهش پیدا می کنه و در بازدهی شما تفاوتی ایجاد نمیشه.

 • ساریسا

  سلام من مقداری سکه فیزیکی دارم بهتره اینجا سرمایه گذاری کنم ایا؟

  • بهادر آذری

   سلام. اگر قصد سرمایه گذاری در طلا و سکه دارید میتونید از صندوق های سرمایه گذاری طلا استفاده کنید. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” صندوق طلا چیست ؟ ” رو حتما مطالعه کنید.

 • خدیجه کمان

  سلام میشه بهم بگی سقف سرمایه گذاری با سود ماهانه چقدراست

  • بهادر آذری

   سلام، معمولا سقف سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری تا 5 درصد از کل دارایی های صندوقه.

 • جواد رضایی

  سلام
  خب وقتی در نکته آخر این مطلب نوشته شده بقیه صندوق هایی که در این لیست نیستند تقسیم سود دوره ای ندارند پس تکلیف سرمایه گذار اون صندوق ها چی میشه؟
  یعنی در واقع پس چه سو ی عاید اونا میشه که تشویق به سرمایه گذاری تو اون صندوق ها شوند؟

  • بهادر آذری

   سلام و درود، صندوق های سرمایه گذاری بطور کلی به دو روش برای سرمایه گذاران سودآور هستند یکی با تقسیم سود دوره ای و روش دوم افزایش ارزش واحدهای صندوق مثل اون صندوق هایی که در این لیست نیستند یعنی شما مثلا هر واحد صندوقو به قیمت 100 هزار تومان میخری یک ماه دیگه ارزش هر واحد میشه مثلا 200 هزار تومان و ارزش پول شما هم دو برابر شده و هروقت خواستید میتونید پولتونو نقد کنید. (اعدادی که گفتم فقط برای مثال بودن). میتونید بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رو در صفحه صندوق های سرمایه گذاری سایت سیگنال مشاهده کنید.

   • پس سود نقدی صندوق های که پرداخت سود دوره ای ندارن چی میشه؟
    منظورم تفاوت قیمت واحد ها نیست،سود نقدیه،ممنون

 • سلام.صندوق سهامی ارزش کاوان آینده تقسیم سود نداره؟

  • بهادر آذری

   سلام، خیر. لیست تمامی صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای در همین مطلب موجوده.

 • سلام و درود
  یه سوال داشتم
  مگه بازدهی صندوقای سهامی دو قسمت نیست!قسمت اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت میشه و قسمت دوم سود یا زیانی است که به علت تغییر قیمت واحد نصیب سرمایه گذار می‌شه!
  پس تو صندوقایی که پرداخت سود دوره ای ندارن مثل توسعه تعاون سود قسمت اول یا همون وجه نقدی چی میشه؟!
  ممنون

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. سود در صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند صرفا از ما به التفاوت قیمت صدور و ابطال واحد هاست. اگر منظورتون از سود نقدی، سود تقسیمی ست که شرکتهای بورسی در دوره های مختلف به سهامداران پرداخت می کنند باید گفت که این سود در خالص ارزش دارایی های صندوق لحاظ می شود و اینطور نیست که به دارندگان واحدهای صندوق تعلق بگیرد. بنابراین سود نقدی تاثیر مستقیم بر قیمت واحد های سرمایه گذاری میذاره و سرمایه گذار از این طریق از اون بهره مند میشه.

 • با تشکر از شما
  پس این سوده دوره ای چی میشه واسه صندوق های دیگه که سود نمیدن؟
  مثلا بورسیران و اگاه تقریبا بگیم بازدهی برابری دارن ولی بورسیران سود هم میده ولی اگاه نه؟

 • سلام
  من میخوام مقداری پول رو تو صندوق های سرمایه گذاری در سهام بزارم و ماهانه سودم رو بگیرم
  کدام صندوق سهامی پرداخت سود ماهانه دارند؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. در همین مطلب لیست تمامی صندوق های سهامی با پرداخت سود دوره ای آورده شده است. سپاس از همراهی شما.

 • سلام. صندوق مختلط سپهر آتی دیگه پرداخت سود دوره ای نداره.. اصلاح کنید لطفا

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. بله این لیست باید بصورت مستمر اصلاح و آپدیت بشه چون هرروز امکان داره صندوقی کم یا اضافه بشه به لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای. سپاس از راهنمایی شما.

 • کیانوش

  سلام
  وقت بخیر
  من الان نزدیک 50 میلیون تومان از طریق پنل آنلاین کارگزاری مفید صندوق های سرمایه گذاری سهامی ETF خریدم
  به خیال اینکه سر ماه بهم سود دوره ای میدن
  ولی طبق نکته شما
  نکته: بقیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله (ETF) که در این لیست نیستند، تقسیم سود دوره‌ای ندارند.
  بهم اصلا سود دوره ای نمیدن
  پس من از این سرمایه گذاری چه سودی میبرم؟
  فقط از اختلاف سهم موقع خرید و فروش باید سود کنم؟
  من این نماد این صندوق ها سهامی قابل معامله در بورس رو خریدم

  صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما-کاریس
  صندوق توسعه اندوخته آینده-اطلس
  صندوق هستی بخش آگاه-آگاس
  صندوق سهام افق ملت
  صندوق امین تدبیرگران فردا
  صندوق سروسودمند مدبران-سرو
  صندوق تجارت شاخصی کاردان-کاردان
  صندوق بذر امید آفرین-بذر
  صندوق آسمان آرمانی سهام-آساس
  صندوق آرمان آتیه درخشان مس-آتیمس
  صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه-فیروزه

  هیچ پرداخت دوره ای وجود نداره؟
  میشه لطفا یخورده بیشتر راهنمایی بفرمائید؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. صندوق هایی که در این لیست نیستند از اختلاف قیمت خرید و فروش به سرمایه گذاران خودشون سود میدن. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” روش های سود دهی صندوق های سرمایه گذاری ” رو حتما مطالعه کنید.

 • ایزدیار

  سلام صندوق هایی که سود دوره ای دارند، همان مبلغی که ماشین حساب بازدهی نشان میدهد را بعنوان سود دوره واریز میکنند و یا اون مبلغی که به عنوان سود دوره ای ذکر میشه مثلا برای هر واحد ۲۲۰۰ تومان؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. پرداخت یسود در صندوق ها به دو صورت انجام میشه. یا همون مبلغ سود دوره ای به ازای هر واحد کامل پرداخت میشه و یا صندوق (مثل صندوق صنعت و معدن) سیو سود داره و به شما امکان استفاده از سود مرکب میده در این حالت قسمتی از سود شما برای شما واریز نمیشه و به خرید واحدهای بیشتر صندوق برای شما اختصاص داده میشه تا بتونید از سود مرکب بهره ببرید.

 • عبادیان

  صندوق مشترک البرز سود ماهیانه طبق امید نامه شرکت پرداخت میکند که شما سالانه قید کردید.

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. حرف شما کاملا درسته. به تازگی پرداخت سود این صندوق ماهیانه شده و قبلا سالیانه بود. متن اصلاح خواهد شد.

 • عبادیان

  صندوق ثابت تصمیم تاکنون پرداخت سود ماهانه نداشته است.در گزارش 20ام هر ماه پرداخت ذکر شده ایا اطلاعات صحیح است؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلا و درود. سپاس از توجه و راهنمایی شما. متن اصلاح شد.

 • سلام. سه تا سوال دارم.
  1-آیا برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ارائه شده در بالا نیاز به ثبت نام در سامانه جامع سجام است؟
  2- بنده در سامانه سجام ثبت نام کردم، آیا مشکلی داره؟ منظورم اینه که اصلا با این سامانه چکار میشه کرد؟ من همینطوری و بی اطلاع در این سامانه ثبت نام کردم.
  3- با 10 میلیون تومن سرمایه و با هدف داشتن سود ماهانه، کدامیک از صندوق های با سود ماهانه ای که در جدول اولی لیست کردید مناسب هست؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. بله باید در سامانه سجام ثبت نام کنید. سجام سامانه‌ای برای احراز هویته افرادیه که قصد ورود به بازار سرمایه (سهام، بورس کالا و صندوق های سرمایه گذاری) رو دارند. برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” راهنمای گام به گام انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری ” رو مطالعه کنید.

 • سلام
  در صندوق های etc
  من نمودار قیمتی را که نگاه می کردم…
  هر ماه در تاریخ مشخص مثلا قیمت تا ۱۰۲۰ می رود و سپس به ۱۰۰۰ برمی گردد …این را تقسیم سود دوره ای نمی گن..

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. قیمت واحدهای صندوق بعد از تقسیم سود به ارزش مبنا برمیگرده. صندوقی که شما چک کردید اسمش چی بوده؟ احتمالا صندوقی بوده که تقسیم سود داشته در اون تاریخ مشخص که گفتید.

 • عبادیان

  سلام شاید سوال خیلی از دوستان باشد.ایا در صندوق سهامی قابل معامله مانند اگاس سود ما فقط در افزایش قیمت لحظه ایی سهم است یاصندوق در زمان فروش هر سهم سودی غیر از افزایش قیمت سهم نیز به ما پرداخت می کنند.
  سوال دوم اینکه منظور از بروز رسانی nav در هر دو دقیه چیست و سرمایه گزار چه عایدی از ان میبرد

 • سیدمحمدجواد

  سلام وقت به خیر. لطفا یه توضیح جامع در خصوص سود مرکب بدید. چه سهمی (شرکت) رو باید بخریم که بعد از یک سال سود مستقیم دریافت کنه و مثلا بعد 10 سال به سود مرکب که قابل توجه هست برسه. ممنون.

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. سود مرکب یا به اصطلاح سود بر سود یعنی اینکه به سود شما هم سود تعلق میگیره. برخی از صندوق های سرمایه گذاری سود مرکب هم دارند یعنی یک قسمت از سودتون رو به خرید واحد جدید تخصیص میدن و قسمتیشو براتون واریز میکنن.

 • سلام، وقت بخیر و تشکر از مطالب خوب و آموزنده تون
  سوالی داشتم اینکه سود دوره ای صندوق های سرمایه گذاری ثابت یا… که ماهانه یا دوره های دیگه واریز میشه آیا به حساب کارگذاری شخص واریز میشه و حساب شخص نزدکارگذاری شارژ میشه؟ یا شماره حساب خاصی باید نزد صندوق ثبت بشه؟
  درکل به چه صورت هست
  ممنونم از شما

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. بستگی به این داره که صندوق از نوع قابل معامله باشه یا غیرقابل معامله. اگر صندوق شما قابل معامله باشه به حسابی که در کارگزاریتون ثبت شده واریز میشه اما اگر صندوق غیرقابل معامله باشه پولتون به حسابی که در هنگام ثبت نام در صندوق ثبت شده واریز خواهد شد. معمولا این فرآیند 48 ساعت زمان میبره و بعد از این مدت پول به حسابتون واریز میشه.

 • صندوق مشترک سپهر آتی توی وبسایتش اعلام کرده که از تاریخ 8/2/98 دیگه پرداخت سود دوره ای ندارد ولی شما این صندوق را به عنوان یک صندوق مختلط دارای سود دوره ای ماهانه نام برده اید.

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. سپاس از دقت و توجه شما. متن اصلاح شد.

 • رحیم همتی

  سلام وقت بخیر.خیلی ممنون از مطالب خوبتون.خواستم بدونم ک صندوقهای درامد ثابت ک تقسیم سود ماهانه دارن نسبت ب صندوقی ک سود ۳ ماهه یا ۶ماهه میده سود کمتری میده یا فرقی نمیکنه ؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. خیر سود صندوق ربطی به پرداخت دوره ای اون نداره. ممکنه صندوقی پرداخت سود ماهیانه داشته باشه ولی نسبت به صندوقی که پرداخت سود سه ماهه داره در اون ماه سو بیشتری بسازه یا بالعکس. بنابرابن دوره پرداخت سود ربطی به بازدهی صندوق نداره که بگیم صندوقی که پرداخت سود ماهانه داره از سه ماهه بهتره یا بالعکس.

 • رحیم همتی

  خیلی ممنون از مطالبتون.لیستای صندوقهایی ک بالا هستن بترتیب بیشترین سود و بازده هستن ؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. سپاس از شما. خیر، براساس انواع صندوق و دوره بازدهی مرتب شدند.

 • رحیم همتی

  چرا اسم صندوق مشترک اندیشه فردا ک سود ماهانه داره تو لیست نیست ؟تو صفحه قبلی جز ۱۰صندوق برتر بود ک!!؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. اگر دقت کنید، ردیف 58 در لیست صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه صندوق اندیشه فردا هست.

 • صندوق مشترک البرز جزئ صندوق های درآمد ثابت است اما شما آن را جزئ صندوق های سهامی معرفی کرده اید!

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، کاملا حق با شماست دوسا عزیز. این صندوق در زمان درج این مطلب از نوع سهامی بوده ولی به تازگی به درآمد ثابت تغییر پیدا کرده، متن اصلاح شد. پیروز باشید.

 • سلام
  تشکر از سایت و محتوای عالی اون
  صندوق الماس بیمه دی که جزو صندوق های درآمد ثابت طبقه بندی میشه واریز سودش چطوری هست ؟ ماهانه واریز میشه؟چندم هر ماه ؟ یا مدل دیگه ای هست؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، ممنون از همراهی شما. این صندوق پرداخت سود دوره ای نداره لیست کامل صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای رو می‎‌تونید از این لینک مشاهده کنید.

 • حسین اسکندرجوی

  سلام صندوقهای با سود ثابت به ازا هر یک میلیون سرمایه در ماه به صورت میانگین چقدر سود داره

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. عدد مطلقی نمیشه تعریف کرد بستگی به پورتفوی صندوق و عملکرد مدیر صندوق داره. با این حال اغلب صندوق های درآمد ثابت سود سالیانه بیشتری نسبت به بانک عاید سرمایه گذاران می‌کنند.

 • سلام
  ایا لیست به روز هست؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، ممکنه پرداخت سود برخی از صندوق ها در این لیست تغییر کرده باشه و به زودی مطلب بروز رسانی میشه.

 • باسلام وعرض ادب واحترام،دررابطه باصندوق های سهامی که میفرمایید تقسیم سود دوره ندارند، برای مثال صندوق بورسیران که قیمت صدورهر واحدتقریبا۱۳میلیون تومان هست و۳۵۸درصدبازدهی یکسال کذشتش هست،اونطوری اگه بازدهی یکسال آینده اش هم همون۳۵۸درصد باشه قیمت صدور هرواحد بعدازیکسال میره میرسه به چهل وشش میلیون و پانصدوچهل هزارتومان(۱۳میلیون ×358درصد=قیمت صدوریکسال بعد هرواحد۴۶۵۴۰۰۰۰)اونطوری جلوبریم و تقسیم سود نمیکنن بعد دو سه سال قیمت صدورهرواحد چندصد میلیون میشه،اونطوری کسی که میخواد بعد دو سه سال تازه درآن صندوق برای اولین بار سرمایه گذاری کند باید برای هرواحد بیشتراز چندصدمیلیون پول داشته باشد؟اونطوری کمترکسی پیدامیشه بتونه دراون صندوق باقیمت صدورهر واحد چندصدمیلیونی سرمایه گذاری کندلطفا راهنمایی کنید.باتشکر

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. بله همینطوره. قیمت صدور صندوق ها براساس خالص ارزش دارایی محاسبه میشه و ممکنه روز به روز افزایش پیدا کنه.

 • حسین گودرزی

  سلام
  کد بورسی دارم. اما چطوری توی صندوق ها با سود ماهانه سرمایه گذاری کنم؟
  مثل سهام ها که آنلاین معامله میکنم هست؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. بستگی داره صندوق انتخابی شما قابل معامله در بورس باشه یا خیر. اگر صندوق از نوع قابل معامله باشه باید کد بورسی داشته باشید در غیر اینصورت داشتن کد بورسی الزامی نیست و صثبت نام در سامانه سجام و سپس مراجعه به شعب صندوق کافی است.

 • سلام ، لطفا بفرمایید با توجه به رشد واحدهای صندوقها بصورت رویایی در سال ۹۸ سرمایه گذاری در حال حاضر معقول هست یا چند سالی رکود رشد رو داریم مثل سالهای قبل ار ۹۸ ؟
  ممنون

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، نمیشه با قطعیت به این سوال پاسخ داد. عملکرد و بازدهی خوب صندوق ها تا حد زیادی وابسته به عملکرد بازار بورسه، اگر امسال هم بازار بورس عملکرد خوبی داشته باشه عملکرد صندوق ها هم خوب خواهد بود.

 • سلام و خدا قوت
  صندوق های نیکوکاری سودی پرداخت نمی‌کنند؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، این صندوق ها هم پرداخت سود دارند.لیتس کامل صندوق ها با پرداخت سود رو میتویند از این لینک مشاهده کنید.

 • هاجر حدادی

  سلام.
  لطفا صندوقی به من معرفی کنید که در صورت سرمایه گذاری اصل سرمایه در پایان برگردد و درامد ثابت ماهیانه بالاتر از سود بانکی بدهد و ضامن نقد شوندگی هم داشته باشد.

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام دوست عزیز. امکان معرفی صندوق برای ما وجود نداره. میتونید از گزارش های تحلیل ما جهت شناخت بهتر بهترین صندوق ها استفاده کنید.

 • سلام
  تمام سود رو به صورت دوره ای میدن؟
  یا باز هم در ابطال واحد سودی عاید خواهد شد؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام. پرداخت سود هر صندوق در همون تاریخیه که در سایت صندوق اعلام شده. زمان ابطال واحدها به اندازه اختلاف قیمت خرید با فروش واحدها سود عاید شما میشه.

 • علیرضا باقری

  سلام
  من الان می خوام صندوق رشد سامان رو بگیرم و با توجه به اینکه سود دوره ای صندوق آخرین روز هر فصل هست آیا این یک ماه و نیم به من سود تعلق میگیره یا نه حتما باید از اول دوره پرداخت سود تو صندوق باشی؟

 • ناشناس

  سلام اگه پرداخت سود ماهانه صندوق مثلا ۲۵ م هر ماه باشه و من بخام مثلا یازدهم ماه در صندوق ثبت نام کنم پایان ماه سود شامل حالم میشه؟؟؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. بله، اما به اندازه همون بازه زمانی 14 رزوه سود براتون واریز میشه.

 • ناشناس

  سلام خسته نباشید
  برای ثبت نام صندوق حتما باید حضوری به شعبه صندوق مراجعه کنیم یا غیر حضوری هم میشه؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، هر صندوق شرایط خاص خودشو داره. اغلب برای بار اول نیاز به مراجعه حضوری است ولی باید با پشتیبانی صندوق تماس بگیرید شاید امکان خرید واحد بصورت آنلاین هم وجود داشته باشه.

 • در صندوق هایی که تقسیم سود ندارند مثلا بعد از یک سال قیمت هر واحد ۳ برابر شده و ما میخواهیم به پول آن دسترسی پیدا کنیم باید به چه صورت اقدام کنیم ؟ درخواست ابطال واحد خود را بدهیم؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… بله، برای دسترسی به سرمایه خود در هر زمان باید درخواست ابطال برای واحدهای سرمایه گذاری رو ثبت کنید.

 • مردادی

  صندوق ارمغان 15 ام تقسیم سود کرده ولی برای من سود تقسیم شده نمیزنه و چیزی به عنوان سود تعلق نگرفته به من چرا؟ . ی سوال دیگه این که من یه سفارش حدودا 300 هزاری رو این صندوق زدم و خرید انجام شد! مگه نباید حداقل 500 هزار باشه؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز …درباره سود صندوق با روابط عمومی صندوق تماس بگیرید. ممکن است صندوق ها قوانین خاصی برای صدور و ابطال واحدها داشته باشند.

 • چرا اپلیکیشنتون اعداد و ارقام واقعی رو نمیزنه و درصد سود و قیمت سهم و… اشتباه زده لطفا اصلاحش کنید اگر درست بشه اپلیکشن خیلی خوبیه

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز ممنون که با همراه هستید. تمام اطلاعات منتشر شده در سیگنال از سایت های معتبر نظیر سایت صندوق و سایت سازمان بورس گرفته میشه.

 • باسلام، برای سرمایه گذاری در شهری که هیچ کدام از صندوق ها شعبه ای ندارند چکار کنیم؟
  آیا احتمال دارد در یک صندوقی سرمایه گذاری کنیم و بعد از چند مدت از بورس خارج شود؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… برای سرمایه گذاری در صندوق های مختلف میتونید به سایت صندوق مراجعه کنید. در بعضی از صندوق ها با ثبت نام آنلاین میتونید شروع به کار کنید. در ضمن صندوق های بورسی هم هستند که نیاز به مراجعه به صندوق ندارند. صندوق ها زیر نظر سازمان بورس فعالیت می کنند و در صورت بروز مشکلی در مدیریت صندوق، ابتدا واحدهای سرمایه گذاران تسویه خواهد شد.

 • ناشناس

  سلام. خسته نباشید. ایا اصل پول در صندوقهای سرمایه گذاری سهامی تضمین می شود

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… سرمایه گذاری در صندوق های سهامی ریسک زیادی داره و تابع نوسانات بورس و سهام است. چیزی تحت عنوان تضمین اصل سرمایه در صندوق های سهامی وجود نداره.

 • با درود فراوان …سپاس از این سایت جامع و کامل …ببخشید در سایت صندوق ها از کدام قسمت میتوان فهمید که در چه تاریخی سود دوره ای پرداخت میشود .مثلا بفهمیم که 15 ماه یا آخر ماه سود تقسیم میشود؟ احتراما چرا نام صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا در این لیست ها نیست؟ سپاس بیکران

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… در قسمت سودهای دوره ای در سایت صندوق میتونید تاریخ واریز سود ها رو ببینید. صندوق فیروزه آسیا در لیست صندوق های درآمد ثابت قرار داره اما پرداخت سود دوره ای نداره. برای اطلاعات بیشتر به آموزش های بخش صندوق ها مراجعه کنید.

 • حسام سفید

  ببخشید من سوالی دارم هیچ کجا پاسخ داده نشده لصفا جواب بدین
  صندوق های etf درامد ثابت وقتی از طریق سیستم بورسی خرید کردیم چگونه سود ماهانه رو تقدیم میکنند ؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز.. سود پرداختی این صندوق ها به حساب بانکی سرمایه گذار واریز میشه. برای اعلام شماره حساب به صندوق لازمه که بعد از سرمایه گذاری در آن صندوق به روابط عمومی صندوق تماس بگیرید.

 • همایون ش

  سلام خسته نباشید.
  آیا واقعا این سودهای که ازش اسم میبرن به افرادی که عضو صندوق هستن پرداخت میشه؟
  از لحاظ سود دهی و ریسک کم کدوم دسته از سرمایه گذاری ها بهتره؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… شما میتونید با مراجعه به سایت صندوق ها و ارتباط با روابط عمومی صندوق ها از نحوه پرداخت سود ها و میزان آن مطلع بشید. به طور کلی صندوق های با درآمد ثابت از سایر انواع صندوق ها کم ریسک تر هستند و صندوق های سهامی بالاترین میزان ریسک رو دارند. در این لینک اطلاعات بیشتری رو ملاحظه کنید.

 • همایون شیرزادی

  سلام خسته نباشید.
  اگر من صندوق سهامی کارگذاری پارسیان رو بخرم.این صندوق هر سه ماه اون مقدار درصدی که سود کرده رو به حساب من واریز میکنه؟
  طبق سود صندوق در ۳ماه گذشته ۲۰ میلیون تومن حدود ۱۸ میلیون سود کرده.یعنی صندوق ۱۸ میلیون تومن برای ۳ ماه به افراد سود میده!!!

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… صندوق کارگزاری پارسیان به صورت سه ماهه سود پرداخت میکنه و نحوه محاسبه سودهای پرداختی در هر صندوق بستگی به تصمیم مدیران آن دارد. در این رابطه با روابط عمومی صندوق تماس بگیرید. توجه داشته باشید که صندوق های سهامی تابع نوسانات بازار سهام و بورس هستند و تضمینی برای بازدهی آینده آنها بر اساس عملکرد گذشته وجود ندارد.

 • همایون شیرزادی

  سلام خسته نباشید
  در صندوق های سهامی مثه کارگزاری پارسیان که پرداخت سود دوره ای فصلی داره ،آیا پرداخت سود براساس درصد سود اون سه ماه هستش؟
  و نکته اصلی سوال من اینه که با ماشین حساب خود صندوق میشه مقدار سود رو خودمون حساب کنیم.
  مثال بزنم من ۲۰میلیون سرمایه گذاری کردم، صندوق درصد سود ۳ ماهه رو ۱۲۵ % اعلام کرده ، با ماشین حساب صندوق یعنی 25میلیون تومن من سود کردم آیا این مبلغ برای من واریز میشه یا نه؟
  اگر جواب نه هستش: پس نحوه اندازه گیری سود چگونه هستش؟
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید.مرسی از سایت خوبتون.

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… نحوه محاسبه و پرداخت سود در صندوق های سهامی معمولا به صورت درصدی از ارزش مبنای واحد سرمایه گذاری ست. در این خصوص با روابط عمومی صندوق مدنظرتون تماس بگیرید. بازدهی صندوق های سهامی در افزایش قیمت واحد ها نهفته است و پرداخت سود به این شکل نیست که تمام بازدهی کسب شده رو به سرمایه گذار بدهند.

 • سلام خسته نباشی …من 2ملیون تومان از سهام بانک تجارت Etfخریداری کردم …زیاد ازش سر در نمیارم ایا سود بهش تعلق میگیره کی سود میدن

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… صندوقی با نام بانک تجارت etf وجود نداره. اگه منظورتون صندوق etf دولتی ست باید تا زمان بازگشایی این صندوق صبر کنید.

 • ناشناس

  سلام با تشکر فراوان از شما ای کاش سبد گردانی شما یک شعبه در شهر ما مشهد داشت تا راحتر حضوری ثبت نام میکردیم

 • سولماز

  آیا این صندوق ها متحمل ضر وزیان هم میشن ؟ وممکنه از پول اصلی خودم متحمل ضرر بشه واصل پولم کم بشه ؟
  مثل بانک ها اصل دست نخورده باقی میمونه ‌هر وقت خواستیم برداشت کنیم

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… صندوق ها زیر نظر سازمان بورس فعالیت می کنند و انواع مختلفی از نظر ریسک و بازده دارند

 • ابراهیم حیدری

  عالی است متوجه منظورشدم

 • سلام
  صندوق هایی که درآمد ثابت هستن مثل گسترش فردای ایرانیان پرداخت دوره ای داره که یکماهه هستش تو خود سایت صندوق بازده این ماهو زده 12 درصد و تو قسمت اخبار صندوق اینو زده (به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان می رساند، سود پرداخت شده به سرمایه گذاران برای دوره منتهی به 1399/02/15 معادل سالانه 23% می باشد) این یعنی چه؟سودی که هر ماه میده همونیه که تو بازده گفته یا این 23 درصد سالانه که بشه تقریبا 2 درصد ماهانه؟؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز.. بازده صندوق با سود تقسیمی صندوق متفاوت است و به نوع مدیریت دارایی ها در صندوق بستگی داره. صندوق های درآمد ثابت به شیوه های خاص خودشون این سود رو محاسبه می کنند. برای اطلاعات بیشتر با روابط عمومی صندوق تماس بگیرید.

 • نوروزی

  سلام.من یکماه پیش از صندوق اعتماد ملل ۹۰۰ واحد سهم خریدم.کاری ب سود ماهیانه ندارم.اونموقع قیمت ابطال هر سهم ۱۰۱هزارتومن بود.الان ۱۰۳ هزار تومن.میخواستم بدونم الان ۹۰۰ واحد ضربدر ۲۰۰۰تومن(اختلاف قیمت ابطال این یکماه)میشه؛یعنی من اصل پولم رو به اضافه یک میلیون و هشتصد میگیرم؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… بله درسته

 • سلام و خسته نباشید به عوامل سیگنال
  اگر لطف کنید لیستی از صندوق های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه که قابل معامله در بورس هستند رو جداگانه ارائه بدین واقعا عالی میشه
  ممنون

 • سلام و عرض ادب
  امکانش هست لیست صندوق های سهامی که تقسیم سود ماهانه رو دارند بفرمایید؟ در مقالات سایت سیگنال پیدا نکردم. سپاس

 • سلام. خداقوت. ساعت ها در سایت هستم و مطالب آموزنده ی شما را مطالعه می کنم.
  با توجه به عدم ریسک پذیری خودم، به این نتیجه رسیدم صندوق با درآمد ثابت etf، که در حال حاضر به نظر میرسه فیروزه آسیا در صدر هست رو انتخاب فرضی کردم. مثلا من 50 میلیون دارم. فرض میگیریم در یک ماه، تقریبا یک و نیم میلیون سود میده،
  سوال:
  1- آیا اگر به سود دست نزنم، در ماه بعد به سودم هم سود تعلق میگیره؟ مثلا ماه بعد میشه به پنجاه و یک میلیون سود میرسه؟
  2- به نظر شما همه 50 میلیون رو در همین صندوق بذارم یا بهتره تقسیم کنم بین دو یا چند صندوق؟

  حتما هم قبل از خرید، با روابط عمومی صندوق تماس میگیرم.
  ممنون از این که سوالات ابتدایی من رو جواب میدین. می تونم بفهمم برای کسانی که دانشی در زمینه ای دارن، گاهی اوقات، جواب به این سوالات میتونه چقدر خسته کننده باشه 🙂

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… صندوق فیروزه آسیا سود تقسیمی نداره و سود شما از محل اختلاف قیمت واحدها در زمان خرید و فروش می باشد. پیشنهاد می کنم مقاله ما رو در این لینک ببینید. متاسفانه ما نمتونیم صندوق خاصی رو پیشنهاد بدیم. موفق باشید.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
8 خرداد 1399