کدام صندوق‌ های سرمایه گذاری تقسیم سود دوره ای دارند؟ + لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای

کدام صندوق‌ های سرمایه گذاری تقسیم سود دوره ای دارند؟ + لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای

برخی از سرمایه‌گذاران دوست دارند از همان ماه اولی که سرمایه‌گذاری را شروع کرده‌اند، سودی که عایدشان می‌شود را دریافت کنند. به همین خاطر بعضی از صندوق های سرمایه گذاری پرداخت سود دوره ای دارند. این تقسیم سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معمول‌تر است اما بعضی از دیگر انواع صندوق‌ها (سهامی و مختلط) هم تقسیم سود دوره‌ای دارند. برای اینکه بدانیم یک صندوق تقسیم سود دوره‌ای دارد یا نه، و اینکه دوره پرداخت آن هر چند وقت یک بار است، باید سری به سایت آن بزنیم.

پرداخت سود دوره ای صندوق های سرمایه گذاری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک (mutual fund) در قسمت تقسیم سود دوره‌ای سایت خود این موضوع را ذکر کرده‌اند و چنانچه سایتی این بخش را نداشته باشد، حتما در امیدنامه صندوق و در بخش «پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران» سررسید پرداخت های دوره ای آن نوشته شده است.

سودهای تقسیمی در موعد مقرر، تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که تا روز پرداخت سود، واحدهای سرمایه گذاری خود را نگه داشته باشند. یعنی اگر سرمایه‌گذاری، تمام واحدهایش را روز قبل از تاریخِ پرداختِ سود باطل کند، دیگر سودی به حساب او واریز نمی‌شود. این سود به ازای تعداد واحدهایی که سرمایه‌گذار در تاریخ واریز سود دارد، پرداخت می‌شود.

نحوه تقسیم سود در صندوق سرمایه گذاری

روش های محاسبه بازدهی و سود تقسیمی در صندوق های سرمایه گذاری سهامی با هم فرق دارد. یک صندوق مثل صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران، تفاوت ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری با ارزش مبنای آن‌ (100 هزار تومان) را محاسبه می‌کند و به نسبت تعداد واحدهایی که سرمایه‌گذار در آن روز دارد، سود پرداخت می‌کند. یک صندوق هم مثل صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا، روش محاسبه سود دیگری دارد که در امیدنامه صندوق نوشته شده است.

دوره پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری

دوره پرداخت سود صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری پرداخت سود ماهیانه – سه ماهه – شش ماهه و سالانه دارند. پرداخت سود ماهانه و سه ماهه معمولا در صندوق های با درآمد ثابت و مختلط وجود دارد و پرداخت سود در صندوق های سهامی معمولا بصورت شش ماهه و یکساله می‌باشد.

پرداخت سود دوره ای برای چه کسانی مناسب است؟

تقسیم سود ماهیانه برای کسانی که می‌خواهند درآمد حاصل از سودشان را در مصارف روزمره خرج کنند مناسب است. در غیر اینصورت بهترین شیوه سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذار سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش را دوباره سرمایه‌گذاری کند.

با این حال تقسیم سود دوره‌ای مناسب این سه گروه خواهد بود:

 • کسانی که می‌خواهند دریافت ماهیانه داشته باشند
 • بازنشستگان و سالمندان
 • کسانی که سرمایه‌گذاری در بورس را تازه و با ارقام کوچک شروع کرده‌اند.

لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره‌ای

ما در سایت سیگنال لیست تمامی صندوق های سرمایه گذاری (درآمد ثابت، سهامی و مختلط) که بصورت دوره ای به سرمایه گذاران خود سود پرداخت می‌کنند را گردآوری نموده‌ایم، تا شما به راحتی بتوانید به این لیست دسترسی داشته باشید و صندوق سرمایه گذاری مورد نظر خود را انتخاب کنید.


صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه


لیست صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با تقسیم سود ماهیانه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1ارمغان ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
2گنجینه آینده روشنماهانه10 ام هر ماه
3با درآمد ثابت کمندماهانه15 ام هر ماه
4پارند پایدار سپهرماهانه15 ام هر ماه
5دارا الگوریتمماهانهآخرین روز هر ماه
6توسعه تعاون صباماهانهآخرین روز هر ماه
7اندوخته توسعه صاردات آرمانیماهانه15 ام هر ماه
8امید انصارماهانهآخرین روز هر ماه
9پاداش سرمایه بهگزینماهانهآخرین روز هر ماه
10آتیه ملتماهانهآخرین روز هر ماه
11کوثر یکمماهانهآخرین روز هر ماه
12درآمد ثابت کاردانماهانهآخرین روز هر ماه
13افق کارگزاری بانک خاورمیانهماهانه25 ام هر ماه
14گنجینه امید ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
15پاداش سهامداری توسعه یکمماهانه15 ام هر ماه
16دوم اکسیر فارابیماهانه15 ام هر ماه
17اعتماد کارگزاری بانک ملی ایرانماهانه15 ام هر ماه
18توسعه فراز اعتمادماهانه15 ام هر ماه
19ثابت نامی مفیدماهانهآخرین روز هر ماه
20پیشگامان سرمایه نوآفرینماهانه25 ام هر ماه
21گنجینه یکم آویدماهانه15 ام هر ماه
22بادرآمد ثابت نگین سامانماهانهآخرین روز هر ماه
23درآمد ثابت سرآمدماهانه25 هر ماه
24مشترک صبای هدفماهانهآخرین روز هر ماه
25مشترک آسمان امیدماهانهآخرین روز هر ماه
26با درآمد ثابت کاریزماماهانه25 ام هر ماه
27مشترک گنجینه الماس پایدارماهانهآخرین روز هر ماه
28ارزش آفرین گلرنگماهانه25 ام هر ماه
29با درآمد ثابت اعتماد مللماهانهآخرین روز هر ماه
30امین یکم فرداماهانهآخرین روز هر ماه
31ره‌آورد آباد مسکنماهانه15 ام هر ماه
32ارزش آفرینان دیماهانه15 ام هر ماه
33مشترک آتیه نوینماهانه15 ام هر ماه
34آرمان کارآفرینماهانهآخرین روز هر ماه
35امین آشنا ایرانیانماهانه25 ام هر ماه
36امین سامانماهانهآخرین روز هر ماه
37گنجینه زرین شهرماهانهآخرین روز هر ماه
38حکمت آشنا ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
39مشترک بانک مسکنماهانهآخرین روز هر ماه
40امین ملتماهانه25 ام هر ماه
41امین انصارماهانه15 ام هر ماه
42اندوخته ملتماهانهآخرین روز هر ماه
43اوج ملتماهانهآخرین روز هر ماه
44نگین رفاهماهانهآخرین روز هر ماه
45مشترک صنعت و معدنماهانه25 ام هر ماه
46صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگریماهانهآخرین روز هر ماه
47مشترک یکم ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
48یکم کارگزاری بانک کشاورزیماهانهآخرین روز هر ماه
49نیکوکاری دانشگاه تهرانماهانهآخرین روز هر ماه
50بانک ایران زمینماهانهآخرین روز هر ماه
51نهال سرمایه ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
52مشترک کارگزاری کارآفرینماهانه23 ام هر ماه
53مشترک فراز اندیش نوینماهانه15 ام هر ماه
54سپهر تدبیرگرانماهانه15 ام هر ماه
55گسترش فردای ایرانیانماهانه15 ام هر ماه
56لوتوس پارسیانماهانه25 ام هر ماه
57اندوخته پایدار سپهرماهانهآخرین روز هر ماه
58مشترک اندیشه فرداماهانهآخرین روز هر ماه

صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماهه (فصلی)


لیست صندوق های درآمد ثابت با تقسیم سود 3 ماهه (فصلی) و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1سپهر خبرگان نفتسه ماهه – فصلی15 ام اولین ماه هر فصل
2نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایرانسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل
3نیکوکاری لوتوس رویانسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل
4مشترک پیروزانسه ماهه – فصلی15 ام آخرین ماه هر فصل
5نیکوکاری دانشگاه الزهراسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل
6نیکوکاری ورزشی پرسپولیسسه ماهه4 ام ماه‌های اردیبهشت، مرداد، آبان و بهمن
7نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)سه ماهه – فصلی15 ام ماه آخر هر فصل

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با تقسیم سود سه ماهه (فصلی)


لیست صندوق های سرمایه گذاری سهامی با تقسیم سود 3 ماهه (فصلی) و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1کارگزاری پارسیانسه ماهه – فصلیاولین روز هر فصل
2مشترک رشد سامانسه ماهه – فصلیآخرین روز هر فصل

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با پرداخت سود دوره ای شش ماهه


لیست صندوق های در سهام با تقسیم سود 6 ماهه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1مشترک بورسیرانشش ماهه31 فروردین و 30 مهر هر سال
2سهام بزرگ کاردانشش ماهه15 ام ماه پرداخت سود
3مشترک بانک خاورمیانهشش ماههآخرین روز ماه‌های شهریور و اسفند
4همیان سپهرشش ماهه31 خرداد و 30 آذر هر سال
5مشترک میعاد ایرانیانشش ماهه15 خرداد و 15 آذرماه هر سال
6مشترک دماسنجشش ماههآخرین روز ماه‌های شهریور و اسفند

صندوق های سرمایه گذاری سهامی با پرداخت سود دوره ای سالانه


لیست صندوق های سهامی با تقسیم سود سالانه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1مشترک البرزسالانه30 ام بهمن ماه هر سال
2زرین پارسیانسالانه30 ام بهمن ماه هر سال
3سهم آشناسالانه29 ام اسفند ماه هر سال
4مشترک ذوب آهن نوویراسالانه31 ام خرداد ماه هر سال
5مشترک نیکوکاری ندای امیدسالانهاول آذرماه هر سال

صندوق های سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود ماهیانه


لیست صندوق های مختلط با تقسیم سود ماهانه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1نیکوکاری ایتام برکتماهانه15 ام هر ماه
2مشترک سپهر آتیماهانه28 ام هر ماه

صندوق های سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود سه ماهه (فصلی)


لیست صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تقسیم سود 3 ماهه (فصلی) و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1ارمغان یکم مللسه ماهه – فصلی15 ام آخرین ماه هر فصل
2یکم نیکوکاری آگاهسه ماهه – فصلیآخرین روز آخرین ماه هر فصل
3نیکوکاری بانک گردشگریسه ماهه – فصلیآخرین روز آخرین ماه هر فصل

صندوق های سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود شش ماهه


لیست صندوق های سرمایه گذاری مختلط با تقسیم سود 6 ماهه و تاریخ پرداخت سود آن‌ها به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیفنام صندوقدوره تقسیم سودتاریخ پرداخت سود
1نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاردشش ماههآخرین روز ماه‌های مرداد و بهمن هر سال
2مشترک کوثرشش ماههآخرین روز ماه‌های پرداخت سود

نکته: بقیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله (ETF) که در این لیست نیستند، تقسیم سود دوره‌ای ندارند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
امتیازدهی
[تعداد: 14    میانگین: 4.5/5]

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات کاربران
 • میشه صندوقا رو نزدیک تاریخ تقسیم سودشون بخریم و بعد از اینکه که سود دادن بفروشبم؟

  • بهادر آذری

   سلام بله امکانش هست. اما بعد از تقسیم سود قیمت فروش به اندازه سود تقسیمی کاهش پیدا می کنه و در بازدهی شما تفاوتی ایجاد نمیشه.

 • ساریسا

  سلام من مقداری سکه فیزیکی دارم بهتره اینجا سرمایه گذاری کنم ایا؟

  • بهادر آذری

   سلام. اگر قصد سرمایه گذاری در طلا و سکه دارید میتونید از صندوق های سرمایه گذاری طلا استفاده کنید. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” صندوق طلا چیست ؟ ” رو حتما مطالعه کنید.

 • خدیجه کمان

  سلام میشه بهم بگی سقف سرمایه گذاری با سود ماهانه چقدراست

  • بهادر آذری

   سلام، معمولا سقف سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری تا 5 درصد از کل دارایی های صندوقه.

 • جواد رضایی

  سلام
  خب وقتی در نکته آخر این مطلب نوشته شده بقیه صندوق هایی که در این لیست نیستند تقسیم سود دوره ای ندارند پس تکلیف سرمایه گذار اون صندوق ها چی میشه؟
  یعنی در واقع پس چه سو ی عاید اونا میشه که تشویق به سرمایه گذاری تو اون صندوق ها شوند؟

  • بهادر آذری

   سلام و درود، صندوق های سرمایه گذاری بطور کلی به دو روش برای سرمایه گذاران سودآور هستند یکی با تقسیم سود دوره ای و روش دوم افزایش ارزش واحدهای صندوق مثل اون صندوق هایی که در این لیست نیستند یعنی شما مثلا هر واحد صندوقو به قیمت 100 هزار تومان میخری یک ماه دیگه ارزش هر واحد میشه مثلا 200 هزار تومان و ارزش پول شما هم دو برابر شده و هروقت خواستید میتونید پولتونو نقد کنید. (اعدادی که گفتم فقط برای مثال بودن). میتونید بازدهی صندوق های سرمایه گذاری رو در صفحه صندوق های سرمایه گذاری سایت سیگنال مشاهده کنید.

   • پس سود نقدی صندوق های که پرداخت سود دوره ای ندارن چی میشه؟
    منظورم تفاوت قیمت واحد ها نیست،سود نقدیه،ممنون

 • سلام.صندوق سهامی ارزش کاوان آینده تقسیم سود نداره؟

  • بهادر آذری

   سلام، خیر. لیست تمامی صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای در همین مطلب موجوده.

 • سلام و درود
  یه سوال داشتم
  مگه بازدهی صندوقای سهامی دو قسمت نیست!قسمت اول وجه نقدی است که مستقیماً از محل درآمد حاصل از سرمایه گذاری دریافت میشه و قسمت دوم سود یا زیانی است که به علت تغییر قیمت واحد نصیب سرمایه گذار می‌شه!
  پس تو صندوقایی که پرداخت سود دوره ای ندارن مثل توسعه تعاون سود قسمت اول یا همون وجه نقدی چی میشه؟!
  ممنون

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. سود در صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند صرفا از ما به التفاوت قیمت صدور و ابطال واحد هاست. اگر منظورتون از سود نقدی، سود تقسیمی ست که شرکتهای بورسی در دوره های مختلف به سهامداران پرداخت می کنند باید گفت که این سود در خالص ارزش دارایی های صندوق لحاظ می شود و اینطور نیست که به دارندگان واحدهای صندوق تعلق بگیرد. بنابراین سود نقدی تاثیر مستقیم بر قیمت واحد های سرمایه گذاری میذاره و سرمایه گذار از این طریق از اون بهره مند میشه.

 • با تشکر از شما
  پس این سوده دوره ای چی میشه واسه صندوق های دیگه که سود نمیدن؟
  مثلا بورسیران و اگاه تقریبا بگیم بازدهی برابری دارن ولی بورسیران سود هم میده ولی اگاه نه؟

 • سلام
  من میخوام مقداری پول رو تو صندوق های سرمایه گذاری در سهام بزارم و ماهانه سودم رو بگیرم
  کدام صندوق سهامی پرداخت سود ماهانه دارند؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. در همین مطلب لیست تمامی صندوق های سهامی با پرداخت سود دوره ای آورده شده است. سپاس از همراهی شما.

 • سلام. صندوق مختلط سپهر آتی دیگه پرداخت سود دوره ای نداره.. اصلاح کنید لطفا

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. بله این لیست باید بصورت مستمر اصلاح و آپدیت بشه چون هرروز امکان داره صندوقی کم یا اضافه بشه به لیست صندوق های سرمایه گذاری با پرداخت سود دوره ای. سپاس از راهنمایی شما.

 • کیانوش

  سلام
  وقت بخیر
  من الان نزدیک 50 میلیون تومان از طریق پنل آنلاین کارگزاری مفید صندوق های سرمایه گذاری سهامی ETF خریدم
  به خیال اینکه سر ماه بهم سود دوره ای میدن
  ولی طبق نکته شما
  نکته: بقیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک و قابل معامله (ETF) که در این لیست نیستند، تقسیم سود دوره‌ای ندارند.
  بهم اصلا سود دوره ای نمیدن
  پس من از این سرمایه گذاری چه سودی میبرم؟
  فقط از اختلاف سهم موقع خرید و فروش باید سود کنم؟
  من این نماد این صندوق ها سهامی قابل معامله در بورس رو خریدم

  صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما-کاریس
  صندوق توسعه اندوخته آینده-اطلس
  صندوق هستی بخش آگاه-آگاس
  صندوق سهام افق ملت
  صندوق امین تدبیرگران فردا
  صندوق سروسودمند مدبران-سرو
  صندوق تجارت شاخصی کاردان-کاردان
  صندوق بذر امید آفرین-بذر
  صندوق آسمان آرمانی سهام-آساس
  صندوق آرمان آتیه درخشان مس-آتیمس
  صندوق شاخص 30 شرکت فیروزه-فیروزه

  هیچ پرداخت دوره ای وجود نداره؟
  میشه لطفا یخورده بیشتر راهنمایی بفرمائید؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. صندوق هایی که در این لیست نیستند از اختلاف قیمت خرید و فروش به سرمایه گذاران خودشون سود میدن. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” روش های سود دهی صندوق های سرمایه گذاری ” رو حتما مطالعه کنید.

 • ایزدیار

  سلام صندوق هایی که سود دوره ای دارند، همان مبلغی که ماشین حساب بازدهی نشان میدهد را بعنوان سود دوره واریز میکنند و یا اون مبلغی که به عنوان سود دوره ای ذکر میشه مثلا برای هر واحد ۲۲۰۰ تومان؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. پرداخت یسود در صندوق ها به دو صورت انجام میشه. یا همون مبلغ سود دوره ای به ازای هر واحد کامل پرداخت میشه و یا صندوق (مثل صندوق صنعت و معدن) سیو سود داره و به شما امکان استفاده از سود مرکب میده در این حالت قسمتی از سود شما برای شما واریز نمیشه و به خرید واحدهای بیشتر صندوق برای شما اختصاص داده میشه تا بتونید از سود مرکب بهره ببرید.

 • عبادیان

  صندوق مشترک البرز سود ماهیانه طبق امید نامه شرکت پرداخت میکند که شما سالانه قید کردید.

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و درود. حرف شما کاملا درسته. به تازگی پرداخت سود این صندوق ماهیانه شده و قبلا سالیانه بود. متن اصلاح خواهد شد.

 • عبادیان

  صندوق ثابت تصمیم تاکنون پرداخت سود ماهانه نداشته است.در گزارش 20ام هر ماه پرداخت ذکر شده ایا اطلاعات صحیح است؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلا و درود. سپاس از توجه و راهنمایی شما. متن اصلاح شد.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
1 اسفند 1398