بازارها

بازارها

جزئیات شرایط ثبت نام وام فرزندآوری 1401 و اقساط آن آموزش بانک و بیمه
جزئیات شرایط ثبت نام وام فرزندآوری 1401 و اقساط آن
وام فرزنداوری از نوع وام بدون سپرده است. بنابراین، محدودیتی از لحاظ سپرده گذاری برای وام فرزند آوری ve.cbi.ir وجود ندارد. اگر مادر و پدر نوزاد دو قلو هستید، به ازای هر کدام از فرزندان‌تان می‌توانید براساس ترتیب تولد، وام بگیرید. برای دریافت وام فرزنداوری، شرط دارا بودن کارت پایان خدمت الزامی نیست. بنابراین، شما به‌عنوان متقاضی بدون ارائه کردن کارت پایان خدمت می‌تواند تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری را بگیرد. تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به خانوارهایی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر و یا فرزند، از 2.5 بیشتر نباشد.
قسمت اول: آشنایی با صندوق سرمایه گذاری و نحوه عملکرد آن
گوینده :
00:00
00:00
ویدئو

ویدئو

اخبار

اخبار