صندوق های سرمایه گذاری

اخبار و مقالات

معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه‌گذاری سهامی (هفته منتهی به 24 اردیبهشت 1398)
سیگنال –
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی را در یک هفته منتهی به 1398/02/24 مورد بررسی قرار می‌دهد.
پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی (ماه گذشته منتهی به بیست و سوم اردیبهشت 1398)
سیگنال –
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی را در یک ماه منتهی به 1398/02/23 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله (هفته منتهی به 22 اردیبشهت ماه 1398)
سیگنال –
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری قابل معامله را در یک هفته منتهی به 1398/02/22 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال –
در این مطلب مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط فعال در بازار بورس در هفته منتهی به 1398/02/20 مورد بررسی قرار می گیرد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین سامان
سیگنال –
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری امین سامان خواهیم پرداخت.
پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال –
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در هفته منتهی به 1398/02/20 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان
سیگنال –
صندوق های سرمایه گذاری در سهام گزینه ای مناسب برای افراد غیر حرفه ای و محافظه کار است که به دنبال نسبت ریسک به بازدهی مناسب در شرایط تورمی هستند. در همین راستا امروز به معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان خواهیم پرداخت.
معرفی مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری سهامی (هفته منتهی به هفدهم اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال –
منظور از مقاوم‌ترین صندوق‌ها، صندوق های سرمایه گذاری هستند که در روند نزولی کمترین تاثیر را از بازار داشته باشند.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
29 اردیبهشت 1398