صندوق‌های سرمایه‌گذاری در افول بازار بورس چند درصد سود می‌دهند؟ (گزارش مردادماه 99)

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در افول بازار بورس چند درصد سود می‌دهند؟ (گزارش مردادماه 99)

در این گزارش به معرفی صندوق های سرمایه گذاری برتر مردادماه 99 در انواع درآمدثابت، سهامی، مختلط و طلا می­پردازیم و با هم بررسی می‌کنیم که با وجود افول بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری چند درصد سود می‌دهند.

رفت و برگشت در بازار بورس، زیر تیغ داغ تابستان

بالاخره ترمز بورس کشیده شد و ریزشی شدید و تاریخی در شاخص کل بورس در مردادماه 99 به ثبت رسید. با شروع مردادماه روند رو به رشد بورس به آرامی به کار خود ادامه داد و حدود 10درصد هم رشد کرد اما در نیمه ماه بود که شاخص کل بورس از محدوده 2 میلیون و 100 هزار واحدی ریزش کرد و 16.5 درصد ریخت. نهایتا بازدهی شاخص کل در مردادماه 99 بعد از آنکه ماه ها مثبت بود، منفی شد و 8.2 درصد اصلاح کرد. در آخرین روز کاری مردادماه 99 نیز حمایت تکنیکی یک میلیون و 800 هزار واحدی شکسته شد و خبر از روزهای منفی بیشتری را داد.

در این وضعیت اهمیت استفاده از ابزارهای نوین مالی تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری” بار دیگر رخ نشان داد و سرمایه گذاران تازه وارد را با چالشی جدید روبرو کرد.

 ورود مستقیم و هیجانی به بازار بورس و معاملات سهام، ریسک سرمایه گذاری را در بالاترین حد خود قرار می­دهد و ممکن است ارزش سرمایه ما را به آسانی کاهش دهد. جالب است بدانید که برترین صندوق های سرمایه گذاری در ماه اخیر عملکرد قابل قبولی داشتند به طوری که در انتخاب 10 صندوق برتر از نگاه سیگنال، پایین ترین بازدهی صندوق ها سه برابر کمتر از میانگین شاخص کل بورس بوده است.

بازدهی تمام صندوق های سرمایه گذاری برتر که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، بهتر از شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس بوده است.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در مردادماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است، صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند. در ضمن صندوق های نیکوکاری و صندوق های بازارگردانی به دلیل تفاوت ماهیت در بازدهی و ترکیب سرمایه گذاران در بررسی های برترین صندوق ها قرار نگرفته اند.


10 صندوق برتر درآمد ثابت

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در مردادماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق برتر درآمد ثابت

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 3.5% بازدهی ماهانه در مردادماه 99 داشتند و در مقایسه با ماه گذشته 3 درصد ضعیف تر عمل کردند.

صندوق پاداش سرمایه بهگزین در این ماه بالاترین بازدهی را در بین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بدست آورد و با بازدهی 5.24 درصدی در صدر جدول برترین های مردادماه 99 ایستاد.

صندوق های درآمد ثابت در ماه اخیر با افزایش در خالص ارزش دارایی ها مواجه شدند و 10 صندوق برتر بازدهی مثبتی داشتند. دلیل این امر ترس سرمایه گذاران از بازار سهام و انتقال منابع مالی به این نوع صندوق ها بوده است.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه ( مرداد 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولپاداش سرمایه بهگزین5.244,732,304M
دوماندوخته پایدار سپهر4.49107,699,471M
سومبا درآمد ثابت کوثر یکم4.3910,985,238M
چهارمتوسعه سرمایه نیکی3.43337,279M
پنجممشترک البرز2.92983,988M
ششمارزش آفرینان دی2.6270,458,704M
هفتمپاداش سهامداری توسعه یکم۲.۶5,091,414M  
هشتممشترک گنجینه الماس پایدار2.49998,572M
نهمگسترش فردای ایرانیان 2.4192,476,591M
دهممشترک بانک مسکن2.4020,438,857M

10 صندوق برتر سهامی

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در مردادماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق برتر سهامی

بازدهی صندوق های سهامی در مردادماه 99 حاکی از عملکرد پایدار آنها دارد.

صندوق فیروزه موفقیت در ضعیف ترین ماه فعالیت بورس در سال 99 بهترین عملکرد را داشت و بازدهی 5 و نیم درصدی کسب کرد. از بین صندوق های سرمایه گذاری سهامی، تنها 8 صندوق سهامی توانستند بازدهی مثبت داشته باشند. اسامی این هشت صندوق در جدول برترین صندوق های سهامی آمده است.

نکته جالب توجه در صندوق های سهامی مردادماه 99 این است که 4 صندوق موجود در این لیست از نوع قابل معامله در بورس یا ETF می باشد. صندوق های ETF که تا پیش از این کمتر در لیست 10 صندوق برتر قرار میگرفتند با افزایش تقاضا و رشد بازدهی ها جای خود را در بین صندوق های سهامی برتر باز کرده اند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولفیروزه موفقیت۵.۴۵1,747,407M
دوممشترک کاریزما4.693,440,990M
سوممشترک ارزش کاوان آینده2.9631,998,125M
چهارمآرمان آتیه درخشان مس2.753,561,799M
پنجمسرو سودمند مدبران2.645,053,723M
ششمپاداش سرمایه پارس2.391,325,861M
هفتمآسمان آرمانی سهام2.123,016,754M
هشتمسهم آشنا1.2510,483,488M
نهمهستی بخش آگاه0.31-10,477,778M
دهممشترک کارگزاری حافظ1.10-3,715,394M

10 صندوق برتر مختلط

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در مردادماه 99 به شرح زیر است:

10 صندوق برتر مختلط

بازدهی صندوق های مختلط در تیرماه 99 نشان می دهد که این صندوق ها مشابه گذشته، عملکردی بینابینی داشته اند و به نوعی میانگین صندوق های سهامی و درآمد ثابت بوده اند. از بین 21 صندوق مختلط فعال در بازار سرمایه کشور، سه نوع آن از نظر نحوه معامله قابل معامله در بورس یا ETF است و هر سه این صندوق ها در لیست 10 صندوق برتر مختلط در ماه گذشته قرار داشته اند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولتوسعه پست بانک7.07397,696M
دومارمغان یکم ملل6.481,461,489M
سوممختلط گوهر نفیس تمدن1.154,788,171M
چهارمسپهر اندیشه نوین0.932,003,107M
پنجمکارگزاری بانک تجارت0.42996,918M
ششمتجربه ایرانیان0.1920,592,375M
هفتممشترک کوثر۰.۴۲-3,773,793M
هشتمتوسعه ممتاز۰.۸۸-2,744,078M
نهممشترک نواندیشان1.6-261,231M
دهمثروت آفرین پارسیان2.68-4,045,610M

دو صندوق مختلط برتر “توسعه پست بانک” و “ارمغان یکم ملل” با اختلاف معناداری با سایر صندوق های مختلط در رتبه های اول و دوم برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط ایستادند. بازدهی این صندوق ها به ترتیب 7.07 % و 6.48 % بوده است.

جالب است که بدترین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مردادماه 99 متعلق به یک صندوق مختلط بوده است. در حالی که با توجه به افت بازار سهام انتظار داشتیم صندوق های سهامی ضعیف تر عمل کنند.

صندوق ثروت آفرین پارسیان که با نماد “ثروتم” در گروه صندوق های قابل معامله در بورس قرار دارد، بازدهی ماهانه -2.68 درصدی کسب کرد و در بین برترین صندوق ها، پایین ترین بازدهی را کسب کرد.


بهترین صندوق‌های طلا

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در مردادماه 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق‌های طلا

بازار طلا در مردادماه 99 وضعیت نسبتا کم نوسانی داشت و تغییرات قیمتی شدیدی در آن رخ نداد. صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا در این ماه بازدهی مناسبی داشتند و هر 4 صندوق طلای فعال در بازار سرمایه کشور بازدهی مثبتی را به ثبت رساندند.

آمار صندوق های سرمایه گذاری در طلا را در جدول زیر مشاهده می کنید:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)خالص ارزش دارایی
اول در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار۴.۲۳2,662,907M
دومپشتوانه طلای لوتوسطلا4.227,587,124M
سومدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر4.205,505,768M
چهارمپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر3.934,666,381M

صندوق سکه طلای مفید با نماد “عیار” بازدهی 4.23 درصدی کسب کرد و در جایگاه اول قرار گرفت. صندوق های پشتوانه طلای لوتوس و سکه طلای کیان نیز بازدهی بالای 4 درصدی داشتند و صندوق سکه طلای زرافشان امید ایرانیان با 3.93 درصد بازدهی به کار خود پایان داد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • تشکر از بررسی خوبتون .. فقط اگر مثل صندوق طلا که نماد بورسی را میزنید در دیگر صندوق های مختلط و سهامی هم نماد بورسی شان را درج کنید
  عالی میشود .. باز هم سپاس از بررسی خوبتان .

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   سایر صندوق ها نماد بورسی ندارند به این معنا که ETF نیستند. در روزهای آینده گزارش جامع صندوق های ETF منتشر خواهد شد. با ما همراه باشید.

 • سلام
  چرا بین صندوقهای سهامی برتر این ماه نام صندوق مشترک دماسنج مشاهده نمی‌شود?
  اگه تو قسمت فیلتر یک هفته یا یک ماه را تیک بزنیم بازم دماسنج اولین گزینه است

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   این صندوق مدتی ست که فعالیت نداره و احتمالا قراره از سهامی به بازارگردانی تغییر نوع داشته باشه بنابراین فعلا اطلاعات آن قابل اتکا نیست.

 • منظور من این بود بطور مثال صندوق هستی بخش آگاه نماد آگاس را درج کنید

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   در گزارش مربوط به صندوق های بورسی نماد صندوق ها درج میشود.

 • محمد لطفی

  سلام،به نظرتون با این شرایط بورس میشه هنوز توو صندوق های در سهام با دید بلند مدت (یکساله) سرمایه گذاری کرد.خییلی بررسی کردم ارزش کاوان آینده چطوره؟نظر میدید لطفا،پیشنهادی هم اگه دارید بدید.ممنون

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   صندوق های سهامی در بلند مدت بازدهی خوبی دارند. متاسفانه ما نمیتونیم صندوق خاصی رو پیشنهاد بدیم.

 • با سلام
  من يك ماه پيش ١٠ سهم از صندوق رشد سامان خريداري كردم و تا الان ١٥٪؜ از روز اول كاهش داشته به نظرتون وضعيت ادامه خواهد داشت؟
  نگه داشتن سهلم باعث ضرر بيشتري خواهد شد؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   صندوق های سهامی ریسک زیادی دارند و تابع بازار بورس هستند. در صورتی که بازار بورس روند صعودی داشته باشه این صندوق ها هم بازده خوبی خواهند داشت.

 • با سلام و خسته نباشید
  صندوق ((فیروزه موفقیت)) روز دوشنبه که بهترین عملکرد را داشته اما امروز که سه شنبه هستش شده %3.48- با این حساب منفی شده دیگه.درست فهمیدم؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   بازه مورد بررسی صندوق ها مردادماه 99 می باشد.

 • خیلی ممنون از سایت مفیدتون سایت خیلی خوبی دارین

 • سلام و ممنون از مطالبتون
  بنظر شمااگر چند صندوق etf با رتبه بالا در چند ماه اخیر خرید کنیم بهتر است یا یک صندوق .بعدصندوق دوم کاریزما همون etf کاریس واگر مقدور ۴ صندوق etf موجود در لیست رو بفرمایید سپاسگذارم

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   تنوع در انتخاب صندوق ها ریسک سرمایه گذاری رو کمتر میکنه. لیست صندوق های ETF رو در این لینک ببینید.

 • انا حکمت

  سلام چرا برای خرید پالایشی یکم کارگزاری مفید پول من را بلوکه کرده است؟لطفا جواب دهید

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، درخواست شما ثبت شده و تا زمان قابل معامله شدن صندوق یعنی یک ماه بعد از پایان ثبت نام این مبلغ بلوکه خواهد ماند

 • حمیده رفایی

  سلام درمورد پذیره نویسی صندوق جبران استارز میخواستم بدونم ارزش سرمایه گذاری باین ریسک داره؟ممنون

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   ریسک سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه زیاد است و باید سرمایه گذار با احاطه کامل به فعالیت صندوق وارد آن شود.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
7 بهمن 1399