دانلود اپلیکیشن

بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در آذر ماه 98

بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در آذر ماه 98

سیگنال به صورت ماهانه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس را مورد مطالعه قرار می دهد. گفتنی است این گزارش شامل تمام صندوق های ETF می باشد و به جز سیگنال هیچ رسانه دیگری این آمار را منتشر نمی کند.

گریزی به صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF)

در حال حاضر بیش از 200 صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور فعال است. 33 صندوق از این لیست در بورس قرار دارند و اصطلاحا ETF  یا قابل معامله در بورس هستند.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 آبان ماه سال 1398 مشخص شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در پنج طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، صندوق های شاخصی و صندوق های طلا تقسیم بندی می‌شوند.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (قابل معامله) – درآمد ثابت

پس از آنکه بانک مرکزی برای سپرده های بانکی نرخ شکست را در نظر گرفت، سرمایه گذاران ریسک گریزی که ترجیح می دادند سرمایه شان را به بانک ها بسپارند و هر وقت دلشان خواست با سود روزشمار از حساب خود برداشت کنند، تصمیم گرفتند گزینه های مشابه دیگری را جایگزین سرمایه گذاری در بانک ها کنند.

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت شناخته شده ترین ابزار مالی در این زمینه است. صندوق های سرمایه گذاری به دلیل ماهیت و نوع مدیریت شان هر کدام می توانند قوانین خاص خود را داشته باشند که باعث تنوع پاسخگویی به نیاز های سرمایه گذاران خواهد شد.

برخی از صندوق ها سود ماهانه پرداخت می کنند و برخی دیگر نه. بعضی از صندوق ها حداقل سود از قبل تعیین شده ای را تضمین می کنند. ویژگی های خاص هر صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را می توان از سایت اختصاصی آنها جستجو کرد. در کنار تمام مزایا، برای برخی دیگر از صندوق ها امکان سرمایه گذاری بدون مراجعه حضوری و صرفا با اخذ کد بورسی نیز جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی با درآمد ثابت در آذر ماه 98 به شرح جدول زیر است:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی (ریال)
اول گنجینه آینده روشن 3.62 76,899M
دوم با درآمد ثابت کیان 2.5 5,539,203M
سوم سپهر خبرگان نفت 2.08 636,956M
چهارم فیروزه آسیا 2.03 1,662,024M  
پنجم مشترک آسمان امید 2.03 2,738,885M
ششم پارند پایدار سپهر 2.02 30,259,172M
هفتم پاداش سهامداری توسعه یکم 1.97 5,001,474M
هشتم اندیشه ورزان صبا تامین 1.95 3,864,496M
نهم دارا الگوریتم   1.91 1,010,938M
دهم با درآمد ثابت کمند 1.77 19,490,196M  
یازدهم امین یکم فردا 1.7 14,078,322M  
دوازدهم آرمان آتی کوثر 1.48 7,235,654M
سیزدهم اعتماد آفرین پارسیان 0.72 13,791,906M  
چهاردهم با درآمد ثابت تصمیم 0.31 3,517,029M
پانزدهم معیار 3.72 1,037,193M

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (قابل معامله) – در سهام

بازار سهام بعد از تنفسی که در دو ماه مهر و آبان 98 تجربه کرد، در آذر ماه 98 دو مرتبه روند رو به رشدی که از اول سال 98 در پیش گرفته بود را ادامه داد.

شاخص کل بورس در آذر ماه نزدیک به 16 درصد بازدهی مثبت داشت. صندوق های سرمایه گذاری سهامی که عمده سرمایه تحت مدیریت شان را به سهام پذیرفته شده در بورس اختصاص می دهند، از این رشد بهره بردند و همگی بازدهی بسیار خوبی کسب کردند.

مسئله ای که برای انتخاب صندوق ها باید حتما مورد بررسی سرمایه گذاران قرار بگیرد میزان خالص ارزش دارایی صندوق است. اساسا نوع مدیریت در صندوق های کوچک که سرمایه کمتری در اختیار دارند با صندوق های بزرگ تر متفاوت است. به طور کلی می توان گفت صندوق های کوچک شاید بتوانند سود زیادی در کوتاه مدت کسب کنند اما به دلیل آنکه سرمایه زیادی ندارند مدیریت دارایی در آنها راحت تر است. تبعا در صندوق های بزرگ کسب سود و مدیریت دارایی ها سخت تر خواهد بود.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی در آذر ماه 98 به شرح جدول زیر است:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی
اول آسمان آرمانی سهام 16.92 270,663M
دوم سرو سودمند مدبران 16.07 269,845M
سوم سپهر کاریزما 15.67 1,628,696M
چهارم امین تدبیرگران فردا 15.37 399,938M
پنجم هستی بخش آگاه 14.50 472,626M
ششم افق ملت 13.13 249,369M
هفتم توسعه اندوخته آینده 12.84 629,338M
هشتم آرمان آتیه درخشان مس 12.69 515,411M
نهم بذر امید آفرین 11.95 616,106M

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (قابل معامله) – مختلط

آذر ماه 98 برای صندوق های مختلط به مراتب بهتر از ماه گذشته بود. سهم صندوق های مختلط از بازدهی شاخص کل بورس به طور میانگین 8 درصد بود. این میزان بیانگر آن است که بازدهی این صندوق ها حدودا پنجاه درصد شاخص کل بورس است. این نتیجه با تریکب دارایی صندوق های مختلط نیز منطبق است. صندوق های مختلط حدود نیمی از سرمایه را در سهام و باقی را در ابزار های کم ریسک و مطمئن قرار می دهند.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آذر ماه 98 به شرح جدول زیر است:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی
اول ثروت آفرین پارسیان 10.72 1,259,963M
دوم آرمان سپهر آشنا 7.34 193,592M  
سوم سپهر اندیشه نوین 6.51 520,237M

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (قابل معامله) – شاخصی

در کشور ما سه صندوق شاخصی وجود دارد که دو صندوق به صورت قابل معامله در بورس هستند.

صندوق های شاخصی با اینکه هدف شان دنبال کردن شاخص کل بازار سرمایه است اما در آذر ما 98 به طور متوسط 3 الی 4 درصد از بازدهی شاخص کل بورس عقب ماندند. با اینحال بازهی صندوق های شاخصی برای سرمایه گذارانی که مایلند بازدهی شاخص کل را تجربه کنند، جذاب بود.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی
اول تجارت شاخصی کاردان 13.31   501,064M  
دوم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه 12.22   432,593M  

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (قابل معامله) – مبتنی بر طلا

آذر ماه 98 برای صندوق های طلا با بازدهی مثبت همراه بود. بعد از آنکه در ماه گذشته بالاخره صندوق های طلا نیز به سوددهی رسیدند، روند سود سازی این صندوق ها در آذر ماه 98 نیز ادامه داشت اما به طور کلی کمتر از آبان ماه 98 بود.

نکته جالب توجه در این ماه بازدهی بالای صندوق طلای کیان است. این صندوق در مقایسه با ماه گذشته حدود 1.000.000M در خالص ارزش دارایی های خود افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی
اول در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 10.783,293,534M
دوم پشتوانه طلای لوتوس 5.793,293,534M
سوم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 5.74378,930M
چهارم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد 5.661,141,820M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • محمد مولایی

  سلام خسته نباشید
  لطفا در خصوص سوال زیر بنده را راهنمایی کنید
  سود صندوقهای سرمایه گذاری etf بجز افزایش قیمت چگونه است ؟ اگر بنده سهمی را خریدم کی و چگونه سود دریافت می کنم ؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام، به دو صورت صندوق ها سود میدن یا از افرایش قیمت سهام یا پرداخت سود دوره ای. ممکنه یک صندوق هردوی این ها رو با هم داشته باشه.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
12 آذر 1399