هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری شامل چیست و چرا دریافت می‌شود؟

هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری شامل چیست و چرا دریافت می‌شود؟

صندوق های سرمایه گذاری بابت مدیریت سرمایه سرمایه‌گذاران، هزینه‌هایی دارند که با جزئیات کامل و با عنوان هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری در اساسنامه و امیدنامه صندوق ذکر می‌شوند و برای اطلاع عموم روی وب سایت صندوق قرار می‌گیرند.

هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری شامل دو بخش است، بخشی از آن صرف هزینه‌های پرداختی به ارکان صندوق می‌شود که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بین تمام سرمایه‌گذاران صندوق سرشکن می‌شود، بخشی دیگر هزینه‌هایی است که صندوق باید بابت کارمزد خرید و فروش سهام به سازمان بورس بپردازد که از شخص سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.هر کدام از هزینه‌های صندوق در اساسنامه صندوق ذکر و مقدار و نحوه محاسبه هر کدام نیز در امیدنامه آن نوشته می‌شود.

هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند

این بخش از هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری بابت همان خدماتی دریافت می‌شود که صندوق به همه سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و از آنجایی که از محل دارایی‌ها پرداخت می‌شود، بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و مبلغ بسیار کمی می‌شود که به آن صرفه جویی حاصل از مقیاس می‌گویند. برای هر کدام از این هزینه‌ها یک حداکثر مقدار در نظر گرفته شده است تا بیشتر از آن برداشت نشود. مهم‌ترین هزینه‌های این بخش شامل موارد زیر هستند که مقدار هر کدام در امیدنامه صندوق ذکر شده است:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند

هزینه‌های تاسیس


بسته به نوع صندوق حداکثر مبلغی که برای آن در نظر گرفته شده است متفاوت است و معمولا بین 2 تا 5 میلیون تومان است.


هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق


این هزینه صرف برگزاری مجمع صندوق در طول یک سال مالی می‌شود و با ارایه مدارک و تصویب مجمع صندوق پرداخت می‌شود. این هزینه در صندوق‌های مختلف بین 500 هزار تا 5 میلیون تومان متغیر است.


کارمزد مدیر


سالانه درصدی از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام، به علاوه درصدی از اوراق با درآمد ثابت  و درصدی از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی که تحت تملک صندوق هستند، به مدیر صندوق پرداخت می‌شود. مثلا در امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران اینطور نوشته شده: «سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق»


کارمزد متولی


کارمزد متولی که او هم یکی از ارکان صندوق است، به صورت درصدی از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق محاسبه می‌شود. مثلا درصدی که صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران برای این رکن در نظر گرفته، سالانه 0.5 درصد یا 0.005 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌هاست و در این صندوق بین حداقل 4 میلیون تومان تا حداکثر 10 میلیون تومان متغیر است.


کارمزد ضامن نقدشوندگی


چنانچه صندوق ضامن نقدشوندگی داشته باشد، سالانه درصدی از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به او پرداخت می‌شود. این مقدار چیزی حدود 2.5 درصد است.


حق‌الزحمه حسابرس


حسابرس هم یکی از ارکان صندوق است که سالانه یک مبلغ ثابت را شبیه به حقوق دریافت می‌کند. مثلا این هزینه در صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مبلغ ثابت 10 میلیون تومان است.


حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق


این هزینه هم به صورت درصدی از ارزش خالص دارایی‌هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه محاسبه و پرداخت می‌شود.


حق پذیرش و عضویت درکانون‌ها


هر صندوق موظف است در یک سری کانون‌ها عضو شود که هزینه عضویت در این کانون‌ها از محل دارایی‌ها پرداخت می‌شود. البته مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق قانون اجباری باشد یا به تصویب مجمع صندوق برسد.


هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها


هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها، سالانه و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع صندوق پرداخت می‌شود.

هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

یک سری از هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری هم هستند که مستقیما از خود سرمایه‌گذار دریافت می‌شود. این هزینه‌ها در واقع همان کارمزد صدور و ابطال هستند.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

هزینه ثابت صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری


این مبلغ تقریبا برای همه صندوق‌ها یکسان است و برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری مبلغ 2 هزار تومان از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.


هزینه ثابت ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری


این کارمزد شامل دو بخش ثابت و متغیر است که بخش ثابت آن همان مبلغ 2 هزار تومان است و بخش متغیر با توجه به تاریخ ابطال، درصدی از قیمت ابطال است. مثلا اگر تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور فاصله داشته باشد، 5 درصد از قیمت ابطال  به کارمزد ابطال افزوده می‌شود.

مثالی برای محاسبه هزینه‌های صندوق سرمایه گذاری

اگر یک صندوق سرمایه گذاری به طور متوسط در طول سال 50 هزار واحد سرمایه‌گذاری داشته باشد و شخصی 10 واحد سرمایه‌گذاری را به ارزش مجموعا 1 میلیون تومان خریده باشد و آخر سال هم بخواهد واحدهایش را ابطال کند و فرض کنیم تمام دارایی‌های صندوق سهام باشد و ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای سال برابر 5 میلیارد تومان بوده و با رشد خطی 30 درصدی، در پایان سال به 6.5 میلیارد تومان برسد، سهم این سرمایه‌گذار از هزینه های صندوق و سود خالص او به صورت زیر محاسبه می‌شود:


کارمزد مدیر


کارمزد مدیر

کارمزد متولی


کارمزد متولی

کارمزد ضامن


کارمزد ضامن

حق‌الزحمه حسابرس


در صورتی که حق‌الزحمه حسابرس 5 میلیون تومان باشد:

حق‌الزحمه حسابرس

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق


از آنجایی که طول دوره فعالیت صندوق 2 سال بوده، درصد سالانه آن برابر با 0.15 درصد می‌شود.

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

استهلاک هزینه تاسیس


با فرض اینکه هزینه تاسیس 5 میلیون تومان باشد و در طول 2 سال مستهلک شود:

استهلاک هزینه تاسیس

هزینه برگزاری مجمع صندوق


در صورتی که در طول یک سال یک مجمع برگزار شود و هزینه آن 5 میلیون تومان باشد:

هزینه برگزاری مجمع صندوق

هزینه تارنما و نرم‌افزار صندوق


اگر هزینه سالانه این قسمت 10 میلیون تومان باشد:

هزینه تارنما و نرم‌افزار صندوق

فرض کنیم صندوق 10 میلیون تومان هم هزینه پیش‌بینی نشده داشته باشد:

هزینه پیش‌بینی نشده

هزینه صدور و ابطال گواهی سرمایه‌گذاری نیز هر کدام 2 هزار تومان و جمعا 4 هزار تومان می‌شود.

بنابراین مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذار در این صندوق می‌شود: 69725 تومان

که نسبت به کل سرمایه‌ای که در این صندوق سرمایه‌گذاری کرده است، می‌شود:

نسبت هزینه ها به سرمایه

و از آنجایی که سرمایه‌های صندوق بازدهی 30 درصدی داشته، بنابراین سود سرمایه‌گذار در طول این مدت بدست می‌آید:

سود سرمایه‌گذار

به این ترتیب سرمایه او از 1 میلیون تومان به 1.230.300 تومان افزایش یافته است.

صندوق های سرمایه گذاری مختلف، هزینه‌های متفاوتی دارند. مثلا هزینه های صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شامل هزینه‌های طراحی نقشه‌های ساختمان پروژه، اخذ مجوزهای لازم برای اجرای ساختمان پروژه، زمین پروژه و مالیات‌ها و هزینه‌های نقل و انتقال آن به نام صندوق، هزینه‌های اجرا و ساخت پروژه شامل نیروی انسانی، مصالح ساختمانی، تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و برقی، ماشین آلات و اقلام مورد نیاز و …، تبلیغات و هزینه‌های مربوط به پیش فروش یا فروش واحدها، بیمه ساختمان و … می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله با هزینه‌های صندوق سرمایه‌ گذاری آشنا شدیم و گفتیم که هزینه‌های صندوق دو دسته‌اند، دسته اول که از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بین سرمایه‌گذاران سرشکن شده و هزینه‌هایی که از سرمایه‌گذار بابت صدور و ابطال بصورت مستقیم دریافت می‌شود. تمامی این موارد در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها ذکر می‌شود. به منظور بهبود مطالب آموزشی نظارت خود را با سایت سیگنال در میان بگذارید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
بنر ترنج در مقالات بنر دریافت تبلیغات در مقالات

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • سلام اگر کسی سهام بخره ودرپایان کلا ۷ درصد سود باشه یا اصلا سود نباشه صندوق اون ۷ درصد از سرمایه اولیه اش را برمیدارهیا کارمزد فقط به سود تعلق میگیره لطفا به مطالب وسوال جوابها ارجاع ندهید ممنون

 • سلام ممنون از سایت سیگنال دوستان خواهشا سوال هایی بپرسین که پس از مطالعه و بررسی باشه مثلادوستان درخصوص صندوق درآمد ثابت میخونن میان اینا میگذارن یا سبدگردانی اختصاصی صندوق های سرمایه گذاری در صورت صبر بازدهی هایی به مراتب بالاتر و بهتر از روش مستقیم جمعیت کثیری از فعالان مستقیم بازار می دهند

 • سلام وقت بخیر
  ببخشید برای اینکه ماپولمون رو بزاریم توی این صندوق ها بعدا ازمون کم میکنن؟ چیزی که من از مقالتون فهمیدم اینه که برای مشارکت یه کارمزد میگیرن برای خروجم همینطور این وسط،خرج های دیگه هم هست که اعمال میشه بر فرض اگر سود کنه همه اینا کسر میشه و یه عدد خیلی کم سودش میشه درسته ؟

  • سلام دوست عزیز
   کارمزد صندوق ها بسیار کم است. ما در این مقاله به جزئیات دریافتی های صندوق پرداختیم. در نهایت کارمزدی که شما می پردازید در قبال سودی که احتمالا کسب شده خیلی پایینه.

 • سلام،
  اول تشکر می کنم از سایت بسیار خوبتون و پاسخگویی همیشگیتون که توی کمتر وبسایتی دیده می شه و این وقت گذاشتن، قابل احترامه.
  ممنون می شم بفرمایید این هزینه های صندوق ها که توی امیدنامه هاشون اومده مثل کارمزد مدیر، حق الزحمه حسابرس و… عملا همون اختلاف قیمت های صدور و ابطال هست؟ چون اگر اینطور باشه شاید به طور میانگین در صندوق های مختلف حدود 1 درصد یا شاید کمتر باشه، اما توی این مطلبی که نوشتید طوری برداشت می شه که مثلا اگر ما 100 میلیون پول داخل صندوق بذاریم و بعد از یک سال پول ما بشه 130 میلیون و بخوایم ابطال بزنیم، حدود 7 میلیون کمتر می شه. یعنی به ازای 100 درصد سود ما حدود 21 درصد بابت هزینه های صندوق کم می شه.
  ممنون می شم کمی واضح تر این امر رو توضیح بدید و اینکه درصدی که به عنوان بازده صندوق توی سایت های رسمی صندوق های سرمایه گذاری ذکر می شه پس از کسر اون کارمزدهاست و می شه روی اون حساب کرد که تقریبا همون قدر سود شامل حال ما می شه؟

  • سلام دوست عزیز
   هزینه هایی که گفتید مثل کارمزد مدیر، حق الزحمه حسابرس و… از اختلاف قیمت صدور و ابطال جداست و محاسبه خاصی داره.
   هزینه های صندوق از سود سرمایه گذار کسر نمیشه بلکه روزانه به صورت درصدی از عملکرد صندوق محاسبه میشه.
   درصد بازدهی که در سایت صندوق ها قرار داره پس از کسر تمام کارمزد هاست و بله میتونید برای محاسبه خودتون روش حساب کنید.

 • با سلام. سپاس از توضیحاتتون و پاسخ هاتون. وقتی که یک صندوق سالانه فرضا ۵۰۰ درصد سود میده برای خودش چند درصد برمی داره؟ طبق مثال و محاسباتی که نوشتین لطفا عدد بگید. سپاسگزارم.

 • سلام ممنون که وقت میزارید
  مطالب سایت برام مثل کلاس درس میمونه
  بنده بابت کارمزد سرمایه‌گذاری تو صندوق‌ها با کارگزاری هدف تماس گرفتم گفتن که اگه تا شش ما به سرمایه و سود دست بزنید ۲۵ درصد کارمزد و اگه قرداد یکساله باشه و دست نزنید ۲۰ درصد کارمزد کسر میکنن ، این درصدها درسته و تمام صندوق‌ها همین مقدار کسر میکنن.
  ببخشید طولانی شد ، تشکر

  • سلام دوست عزیز… کارگزاری به نام هدف در کشور فعالیت نمیکنه. احتمالا منظور شما شرکت سبدگردان هدف است. کارمزدی که خدمتتون اعلام کردن مربوط به خدمات سبدگردانی اختصاصی ست و شامل صندوق سرمایه گذاری نمیشه.

 • با سلام. در مورد فرمول هایی که فرمودین چگونه میتوانم بیشتر بدانم؟ تفاوت بین ناو صدور و ابطال صندوق ها انگار حدود ۷ درصده. نمی دونم ارتباط با آن کارمزد که محاسبه کردین داره یا نه ۶.۹۷ درصد. یک سوال اگر کسی امروز صدور کند امروز هم پشیمان شود بفروشد به قیمت صدور خریده به قیمت ابطال فروخته. در یک روز مابه التفاوت ناو صدور و ابطال ضرر میشود ک حدود ۷ درصده. یعنی به جز کارمزد ثابت ۲۰۰۰تومن و جریمه زیر یک هفته، ۷ درصد هم کارمزد کسر میشود؟ تفاوت صدور وابطال

  • سلام دوست عزیز… تفاوت قیمت صدور و ابطال در صندوق های مختلف با هم فرق میکنه.

 • سلام. سپاس از اطلاعاتتان. میشه گفت در صندوق های سهامی که اکثرا هم کارمزد شبیه دارند سالانه ۶.۹۷ درصد یعنی حدود ۷ درصد کارمزد برمیدارند یا شرشکن میکنن. پس اینکه کسی بگه صندوق چقدر برا خودش دا ره که ۵۰۰ درصد به سرمایه گذار میده از ناآگاهی است.فکر میکنن مثل سبد گردان است که توافقی ۲۰درصد از سود را برمی دارن.. درست متوجه شدم بزرگواری. مجددا تشکر میکنم.

 • سلام
  منظور از محل داراییهای صندوق چیه؟ غیر از اون پولی هست که سرمایه گذارها تو صندوق گذاشتن و باهاش تو بورس سرمایه گذاری میشه؟

  • سلام دوست عزیز… واحدهای ممتاز و سود سرمایه گذاری ها جزو سرمایه صندوق هستند.

 • من مبلغ 75 میلیون تومن رو میخوام در صندوق کاریس سرماییه گذاری کنم.
  میشه برام محاسبه کنید تمام هزینه هایی که باید بپردازم و حداقل مدت زمانی که سرمایم باید در صندوق بمونه چقدر باید باشه؟
  سوال دومم: اینکه بخوام ماهانه 15 میلیون هم به سرمایه ام اضافه کنم شامل چه شرایطی میشه؟

  • سلام دوست عزیز… کارمزدها با توجه به قیمت روز واحدها متغیر خواهد بود. هزینه شامل کارمزد کارگزاری و کارمزد های سازمان بورس میشه . اگر بخاید هر مبلغی رو اضافه کنید باید با قیمت روز خرید کنید.

 • سلام صندوق اطلس کارگزاری مفید هزینه هاش چطوریه ؟ روی پنجاه میلیون میشه بگید جمعا چقدر میشه ؟

  • سلام دوست عزیز… صندوق توسعه اندوخته آینده با نماد اطلس مطابق هزینه های سازمان بورس (کارمزد معاملات+کارمزد کارگزاری+مالیات) فعالیت میکنه. در صورتی که مثلا بخواهید 50 میلیون تومان از واحدهای این صندوق رو از قرار هر واحد 15 هزار تومان خریداری کنید، کارمزد هنگام خرید حدودا 70 هزار تومان و کارمزد هنگام فروش 80 هزار تومان خواهد بود. موفق باشید.

 • میخواستم تو یه صندوق سرمایه گذاری کنم میگن نمیدونم دو درصد سالانه از ارزش داراییهاتو ما برمیداریم یا میگفت تو 6 ماهم 25 درصد پولتو برمیداریم که اگر دست نزنی به پولات تو یه سال منت میزاریم و 20 درصدشو برمیداریم. درست فهمیدم من دارند تو سر گردنه جیبامونو خالی میکنن یا اون بنده خدا بد توضیح داد و منظورش یه چیز دیگه بوده احتمالا؟

  • سلام دوست عزیز… هزینه و کارمزد صندوق ها طبق قوانین سازمان بورس می باشد.

 • سلام وقت بخیر.من اینطور از صحبت های شما متوجه شدن که غیر از مبلغ ثابت خرید و فروش که 2000 تومن هست بقیه هزینه های گفته شده مثل کارمزد ها وحق الزحمه هاو….همه در قیمت ابطال محاسبه میشوند.ایا درسته؟

  • سلام دوست عزیز… هزینه های صندوق در اختلاف قیمت بین صدور و ابطال واحدهای صندوق قرار گرفته است.

 • با سلام و تشکر از مطالب آموزنده تان
  عمده سهامهای بورسی به صورت بلند مدت حداقل سود ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد به بالا رو دادن ، آیا سرمایه گذاری تو صندوق با سود سالانه نهایتا ۲۲ یا ۲۳ درصدی توجیهی داره؟
  یه سوال دیگه هم داشتم، صندوقها که ماهانه سود پرداخت میکنن، اگه چند روز قبل از تاریخ توزیع سود ، گواهی رو ابطال کنی بابت ماه ابطال، سودی پرداخت نمیکنن چون روی navابطال طرف سود رو برده، درست میگم؟

  • سلام و عرض ادب. صندوق های درآمد ثابت بیشتر مناسب افرادیه که ریسک پذیری کمی دارند و دنبال سرمایه گذاری شبیه به بانک با بازدهی بیشتر هستند. بهتره بازدهی نمادهای بورسی رو با صندوق های سهامی و مختلط مقایسه کنید. ما در لیست صندوق های سهامی صندوقی هم داریم که سالانه 270 درصد بازدهی داشته.
   بله درسته سودی پرداخت نمیشه و ارزش سود روی nav ابطال شما افزوده شده.

  • سلام و عرض ادب. برای ورود به صندوق های سرمایه گذاری ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام کنید سپس با مراجعه حضوری به شعب صندوق یا با استفاده از سایت صندوق ها و گذراندن یکسری مراحل و ارائه مدارک میتونید واحدهای صندوق رو بخرید. بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی ما با عنوان ” نحوه سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ” رو حتما مطالعه کنید.

 • ممنون از پاسخ گویی تون پس این هزینه هایی که در این پست اعلام کردید چیه اینا در کجا گنجونده شده؟ من با توجه به مطالعه مقاله آموزشی NAV چیست و نحوه محاسبه NAV سوال قبلی خودم رو پرسیدم و طبق مقاله NAV قیمت خرید و فروش هر سهم از صندوق حالا به قولی که در مقاله اشاره شده حدود خود NVA میگرده حالا ی درصدی کمتر یا بیشتر گاها اما من متوجه این هزینه هایی که در این مقاله اعلام کردید نشدم و سوالم در مورد این هزینه هاست که در کجا گونجونده شده و کی و به چه شکلی از سرمایه گذار کسر خواهد شد.
  و میتونیم این نتیجه رو بگیریم که با خرید و فروش در صندوق ها طبق پاسخی که به سوال قبلیم دادید (1% هزینه خرید و فروش البته میانگین) به صرفه تر از خرید و فروش در خود بورس هستش چون کارمزد خرید و فروش سهم (سرجمع خرید+فروش) در بورس و فرابورس بیشتر می باشد. ممنون از راهنماییتون

  • هزینه های اصلی مربوط به صندوق یکی هزینه صدور و ابطال واحد هاست. این هزینه ثابته و برای هر واحد 2000 تومنه. یکی دیگه کارمزد هاست که در تفاوت نرخ قیمت صدور و ابطال محاسبه میشه. کارمزد دیگه ای نداره. هزینه هایی که در مقاله ما گفته شده تماما در کارمزدها محاسبه شده و نباید به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار بگیره.

 • سلام ممنون از مقالات بسیار مفید و پرفایدتون
  یک سوال ذهن منو خیلی درگیر کرده و اون این مطلبه که با این توضیحاتی که دادید تقریبا میانگین 20 درصد از سرمایه نهایی ما (سرمایه + سود) به صندوق تعلق میگیره ایا این درسته؟ پس NAV صدور و ابطال که تقریبا حول حوش NAV هستش چیه؟ مثلا اگر من یک میلیارد سرمایه بذارم و به دلیلی چند روز بعد یا ی مدت کوتاه بخوام برش دارم و یا اصلا بعد سال بردارم و سود نهایی صندوق 15 درصد باشه یعنی از اصل سرمایه من 5 درصد هم کم میشه که بشه مثلا همون حدود 20 درصد صندوق و بعد پول من تصفیه میشه؟ یا اینکه این هزینه ها در NAV صدور و ابطال گنجونده شده یا نه نسبت به حجم خرید و مقدار ریالی خرید این درصد ها فرق میکنند؟ ممنون میشم بنده رو راهنمایی بفرمائید تشکر

  • سلام و درود. کارمزد صندوق 20 درصد نیست و خیلی کم تر از اونه، در حد یک درصد. منظور از NAV صدور و ابطال همون قیمت صدور و ابطاله (قیمت خرید و فروش واحدهای صندوق). بهتون پیشنهاد میکنم مقاله آموزشی NAV چیست و نحوه محاسبه NAV رو حتما مطالعه کنید.

 • سلام براساس تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، بابت صدور واحدها، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی شود در حالی که در متن آمده “… این مبلغ تقریبا برای همه صندوق‌ها یکسان است و برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری مبلغ 2 هزار تومان به اضافه مالیات بر ارزش افزوده، از سرمایه‌گذار دریافت می‌شود.”
  تـبـصره1- تـمامـی درآمـدهای صـندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

  • سلام، سپاس از دقت و توجه شما. بله کاملا حق با شما است.تمامی صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات هستند. متن اصلاح شد.