بازدهی عرضه اولیه رنیک (جنرال مکانیک) از مرز 100 درصد نیز گذشت !
همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت هر سهم رنیک در 15 روز معاملاتی از 7,900 ریال به 17,067 ریال افزایش پیدا کرده است.
سیگنال
بازگشایی رنیک (جنرال مکانیک) پس از کنفرانس اطلاع رسانی با 10% نوسان مثبت
رنیک در مرحله پیش گشایش در سقف قیمتی 5 درصد کشف قیمت شد. در مجموع نوسان مثبت رنیک در معاملات امروز به 10.24% درصد رسید.
سیگنال
بازگشایی رنیک (جنرال مکانیک) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
نماد رنیک با توجه به اینکه کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار کرده است برای بازگشایی تنها به تایید ناظر احتیاج دارد.
سیگنال
توقف نماد رنیک (جنرال مکانیک) پس از بازدهی 50 درصدی
نماد رنیک پس از گذشت 9 روز کاری بازدهی خالص 52.88% را به ثبت رسانیده است. بر همین اساس طبق ماده مذکور برای برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف شد.
سیگنال
رکورد شکنی عرضه اولیه رنیک (جنرال مکانیک) در میزان مشارکت
رکورد بیشترین مشارکت در عرضه اولیه با 645 هزار نفر متعلق به فسازان بود که رنیک (جنرال مکانیک) با قدرت این رکورد را شکست.
سیگنال
عرضه اولیه شرکت جنرال مکانیک (رنیک) در روز چهارشنبه 13 شهریور ماه 1398
سهام شرکت جنرال مکانیک (رنیک) روز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 به روش ثبت سفارش به عموم عرضه خواهد شد.
سیگنال
تایید افزایش سرمایه ۵۰ درصدی “رمپنا” از سوی حسابرس
حسابرس و بازرس قانونی شرکت گروه مپنا نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه اظهار نظر کرد.
رمپنا کم ریسک و جذاب
از منظر تکنیکال نماد فوق در قالب یک حرکت ABC و در انتهای حرکت اصلاحی B در حال نوسان بوده و انتظار میرود در صورت خروج از ضلع فوقانی مثلث ترسیمی با افزایش تقاضا روبرو گشته و موفق به عبور از محدوده ۵۷۰ الی ۶۶۷ در کوتاه مدت گردد.
بورس امروز
«رمپنا» ۱۹۳ریال سود برای هرسهم ساخت
گروه مپنا در اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹ماهه سود هرسهم را ۱۹۳ریال اعلام کرد.
سنا