بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته اول شهریور ماه 1398)
بورس کالا اطلاعیه قرارداد پوشال آتی آبان ماه را اصلاح کرد و سر رسید آن را از 25 آبان به 18 آبان تغییر داد.
سیگنال
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته چهارم مرداد ماه 1398)
این هفته بورس کالا میزبان دو سر رسید دیگر زعفران آتی خواهد بود. قرارداد زعفران آتی نگین (تحویل آبان) روز 27 مرداد راه اندازی شده و سر رسید آن 18 آبان است.
سیگنال
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته سوم مرداد ماه 1398)
دلار هفته ی گذشته را با قیمت 11900 تومان آغاز کرد. در ادامه وارد کانال 12000 تومان شد با اینحال خیلی زود به کانال 11000 برگشت.
سیگنال
راه اندازی قرارداد اتی زعفران نگین تحویل مهر ۹۸
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، به نقل از «کالاخبر»، بر اساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه، قرارداد آتی زعفران نگین تحویل مهر ۹۸ از روز یکشنبه ۲۰ مرداد ماه راه اندازی شده و تا تاریخ  ۲۰ مهر ۹۸ قابل معامله خواهد بود. براساس اطلاعیه صادره از سوی مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس […]
رادیو سهام
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته دوم مرداد ماه 1398)
از ابتدای هفته با کاهش قیمت تسویه روزانه، موقعیت های باز در حال افزایش بودند که تاییدی بر ادامه روند نزولی بود.
سیگنال
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته اول مرداد ماه 1398)
بازار آتی، یکی از بازار های جذاب و در عین حال پر ریسک مالی است. در ایران چند وقتی است زعفران جای خود را در بازار آتی پیدا کرده است. در سیگنال هر هفته به ارائه گزارشی از بازار آتی زعفران خواهیم پرداخت.
سیگنال
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته چهارم تیر ماه 1398)
بازار آتی، یکی از بازار های جذاب و در عین حال پر ریسک مالی است. در ایران چند وقتی است زعفران جای خود را در بازار آتی پیدا کرده است. در سیگنال هر هفته به ارائه گزارشی از بازار آتی زعفران خواهیم پرداخت.
سیگنال
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته سوم تیر ماه 1398)
بازار آتی، یکی از بازار های جذاب و در عین حال پر ریسک مالی است. در ایران چند وقتی است زعفران جای خود را در بازار آتی پیدا کرده است. در سیگنال هر هفته به ارائه گزارشی از بازار آتی زعفران خواهیم پرداخت.
سیگنال
بازار آتی زعفران در هفته ای که گذشت (هفته دوم تیر ماه 1398)
هفته ی دوم تیر ماه، اطلاعیه "راه اندازی قرارداد آتی زعفران نگین تحویل شهریور ماه 98" بر روی درگاه بورس کالا منتشر شد. این قرارداد از روز 1398/04/15 راه اندازی شده و تا تاریخ 1398/06/24 قابل معامله خواهد بود.
سیگنال