بهترین صندوق‌های بورسی ETF در فروردین ماه 1400

بهترین صندوق‌های بورسی ETF در فروردین ماه 1400

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در فروردین ماه 1400 معرفی شدند.

صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس”با درآمد ثابت نگین سامان” و “آسمان آرمانی سهام” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سهامی بالاترین بازدهی ماهانه (فروردین ماه 1400) را کسب کردند.

شروعی کسالت آور در بورس

آیا شروع فرسایشی و خسته کننده بازار بورس در آغاز سال 1400 نویدبخش سال کسالت باری برای بازار سرمایه است یا اینکه بازار در حال جمع کردن انرژی خود برای باقی سال 1400 است؟ یقینا یکی از متغیرهای مهم در جهت بازار بورس بحث انتخابات ریاست جمهوری پیش رو می باشد.

سیاست های اقتصادی دولت می تواند برای بازار بورس نقشی تعیین کننده در ادامه روند نزولی یا توقف و شروع روندی جدید در بازار باشد. چیزی که عیان است آن است که دولت فعلی توانی برای اصلاح ساختارهای فشل بورس ندارد و در مدت باقیمانده بعید است حرکت خاصی انجام شود. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در آینده چه پیش آمدی بر سر بازار خواهد آمد.

در این اوضاع بهترین نوع سرمایه گذاری را می توان در کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها تعریف کرد. برای مثال صندوق های با درآمد ثابت در این وضعیت که نقشه راه بازار بورس مشخص نیست یکی از انتخاب های امن و کم ریسک به شمار می آیند. در این گزارش خواهیم دید که صندوق های قابل معامله در بورس درآمد ثابت، بازدهی مثبتی داشته اند و با اینکه بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد، این صندوق ها می توانند نقش ضربه گیر را ایفا کنند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 2 طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (فروردین ماه 1400) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

برای اطلاع از عملکرد سایر صندوق ها نظیر صندوق صندوق های مختلط، طلا و کالای کشاورزی این لینک را ببینید:

صندوق‌های قابل معامله با درآمد ثابت:

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در روزهای فرسایشی بازار سرمایه به آرامی به کار خود ادامه می دهند و بازدهی در حد سپرده های بانکی کسب می کنند.

صندوق های “کارین” ، “کمند” و “ارمغان” 3 صندوق برتر در بهمن ماه 99 بوده اند. “داریک” تنها صندوق درآمد ثابتی بود که بازدهی منفی بدست آورد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی (فروردین ماه 1400)
اولبا درآمد ثابت نگین سامانکارین1.8
دومبا درآمد ثابت کمندکمند1.77
سومارمغان ایرانیانارمغان1.7
چهارمیاقوت آگاهیاقوت1.66
پنجمبا درآمد ثابت کیانکیان1.65
ششمتوازن معیاردمعیار1.64
هفتمخاتم ایساتیس پویاخاتم1.61
هشتمگنجینه یکم آویدگنجین1.58
نهمافرا نماد پایدارافران1.57
دهمامین یکم فرداامین یکم1.49
یازدهمسپهر خبرگان نفتسخند1.33
دوازدهمآوای فردای زاگرسفردا1.31
سیزدهمدارا الگوریتمدارا1.19
چهاردهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا1.16
پانزدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.15
شانزدهمپارند پایدار سپهرپارند1.11
هفدهمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم1.00
هجدهممشترک آسمان امیدآسامید0.96
نوزدهمآرمان آتی کوثرآکورد0.89
بیستمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس0.70
بیست و یکمگنجینه آینده روشنصایند0.61
بیست و دومبا درآمد ثابت فیروزه آسیافیروزا0.54
بیست و سومسپر سرمایه بیدارسپر0.01
بیست و چهارماعتماد داریکداریک-1.50
بیست و پنجمسپید دماوندسپیدماعمر این صندوق هنوز به یک ماه نرسیده است.
در ضمن بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند. برای اطلاع بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایید.

صندوق‌های قابل معامله سهامی:

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در فروردین ماه 1400 به شرح زیر است:

صندوق پالایشی یکم که در ماه گذشته بازدهی مثبت 27 درصد بدست آورده بود و در صدر جدول صندوق های سهامی قرار گرفته بود در این ماه ضعیف ترین صندوق سهامی لقب گرفت و با منفی 20 درصد در انتهای جدول بازدهی صندوق های سهامی جا خوش کرد.

صندوق های “آساس” ، “اطلس” و “افق ملت” 3 صندوق برتر سهامی در فروردین ماه 1400 بودند. این صندوق ها که همگی بازدهی منفی داشتند در حدود عملکرد  شاخص کل بورس بازدهی کسب کردند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی (فروردین ماه 1400)
اولآسمان آرمانی سهامآساس-6.53
دومتوسعه اندوخته آیندهاطلس-7.08
سومافق ملتافق ملت-7.21
چهارمارزش آفرین بیدارارزش-7.34
پنجمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس-7.93
ششمسپهر کاریزماکاریس-8.16
هفتمشاخصی بازار آشناوبازار-8.35
هشتمامین تدبیرگران فرداالماس-8.60
نهمثروت آفرین پارسیانثروتم-8.79
دهمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه-9.13
یازدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم-9.41
دوازدهمبذر امید آفرینبذر-9.47
سیزدهممدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریمدیر-9.79
چهاردهمسهام زرین کوروشزرین-10.11
پانزدهمتجارت شاخصی کاردانکاردان-10.39
شانزدهمهستی بخش آگاهآگاس-10.56
هفدهمسرو سودمند مدبرانسرو-10.70
هجدهمآوای معیارآوا-13.14
نوزدهمپالایشی یکمپالایش-20.71
بیستمفراز داریکفرازعمر این صندوق هنوز به یک ماه نرسیده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
22 اردیبهشت 1400