پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در تیر ماه 99

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در تیر ماه 99

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در تیرماه 99 معرفی شدند. صندوق های سرمایه گذاری “با درآمد ثابت تصمیم”، “شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه” و “سپهر اندیشه نوین” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی ماهانه (تیرماه 99) را کسب کردند.

تابستان داغ بازار سرمایه

با شروع فصل تابستان 99 و پشت سر گذاشتن اولین ماه از آن همچنان شاهد آن هستیم که بازار سرمایه مورد توجه تعداد بیشتری از سرمایه گذاران قرار می گیرد و حجم معاملات در حال افزایش است. در تیرماه 99 بازدهی شاخص کل از 50 درصد هم عبور کرد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس یا ETF ها همگام با رشد بازار بورس، بازدهی های بسیار شگفت انگیزی کسب کردند اما هیچ کدام نتوانستند به رکورد شاخص کل دست پیدا کنند. این در حالی ست که در بین صندوق های سهامی مشترک چهار صندوق سهامی به چشم میخورد که بیش از بازده شاخص کل بورس، افزایش یافته اند. در گزارش 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در تیرماه 99 می توانید به طور مفصل عملکرد صندوق ها را ببینید.

صندوق های ETF برای کسانی که مایلند معاملات خود را به سرعت انجام دهند جذابیت خوبی دارد و بسیاری از سرمایه گذاران در زمان هایی که نمی توانند در سهام مورد نظر خود وارد شوند، از گزینه صندوق های سهامی استفاده می کنند.

در ادامه آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی خواهیم کرد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند. سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی تیرماه 99 می پردازد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (تیرماه 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در تیرماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در تیر ماه 99

میانگین سالانه شده بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بورس در تیرماه 99 حدودا 50 بود. به این معنا که اگر شاخص کل بورس در یک ماه توانست 50 درصد بازدهی کسب کند، صندوق های با درآمد ثابت ETF در سال به طور میانگین همین مقدار بازدهی را بدست خواهند آورد.

صندوق تصمیم که تحت مدیریت شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در بازار سرمایه فعالیت می کند؛ در تیرماه 99 بهترین عملکرد را داشت و با 10.26% بازدهی ماهانه در صدر جدول جای گرفت. این بازدهی برای صندوق های با درآمد ثابت از نوع ETF یک رکورد تاریخی به حساب می آید که رکورد ماه گذشته را نیز شکسته است.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( تیرماه 99 )
اولبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم10.26
دومامین یکم فرداامین یکم6.44
سومبا درآمد ثابت کیانکیان5.73
چهارمپارند پایدار سپهرپارند5.44
پنجمافرا نماد پایدارافران4.40
ششمآرمان آتی کوثرآکورد3.62
هفتممشترک آسمان امیدآسامید3.49
هشتماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا2.86
نهمدارا الگوریتمدارا2.77
دهمسپهر خبرگان نفتسخند2.71
یازدهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس2.53
دوازدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد2.44
سیزدهمگنجینه آینده روشنصایند2.31
چهاردهمفیروزه آسیافیروزا2.29
پانزدهمگنجینه یکم آویدگنجین1.98
شانزدهمبا درآمد ثابت کمندکمند1.91
هفدهمبا درآمد ثابت معیاردمعیار1.86
هجدهمارمغان ایرانیانارمغان1.56
نوزدهمیاقوت آگاهیاقوت0.41
بیستماعتماد داریکداریکعمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.

در این ماه یک صندوق جدید هم به بازار سرمایه معرفی شد که مرحله پذیره نویسی آن انجام شد و در آینده قابل معامله خواهد شد.

صندوق با درآمد ثابت یاقوت آگاه که یکی از صندوق های جدید درآمد ثابت ETF است، در تیرماه 99 در انتهای جدول قرار گرفت و بازدهی 0.41% را به ثبت رساند. قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند. برای اطلاع بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایید.

صندوق های قابل معامله سهامی

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در تیرماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در تیر ماه 99

صندوق های سهامی ETF در تیرماه 99 به طور میانگین بازدهی بالای 30 درصدی کسب کردند. صندوق فیروزه بهترین ETF این ماه بود صندوق آگاس که در ماه های قبل عملکرد مناسبی داشت در پایین ترین رده قرار گرفت.

معاملات صندوق های دارا یکم و ارزش نیز در بورس آغاز شد و یک صندوق جدید دیگر به نام آوا به بازار صندوق های سهامی اضافه شد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (تیرماه 99)
اولشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه46.47
دومآرمان آتیه درخشان مسآتیمس45.04
سومافق ملتافق ملت37.44
چهارمتجارت شاخصی کاردانکاردان36.74
پنجمآسمان آرمانی سهامآساس34.31
ششمتوسعه اندوخته آیندهاطلس33.85
هفتمامین تدبیرگران فرداالماس33.72
هشتمسپهر کاریزماکاریس33.54
نهمبذر امید آفرینبذر31.72
دهمسرو سودمند مدبرانسرو31.54
یازدهمهستی بخش آگاهآگاس30.38
دوازدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکمعمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.
سیزدهمارزش آفرین بیدارارزشعمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.
چهاردهمآوای معیارآواعمر این صندوق به یک ماه نرسیده است.

صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بهتر است یا غیر قابل معامله در بورس؟

پاسخ این سوال این است که واقعا نمی توان یکی از این دو مدل را به عنوان عاملی برای بهتر بودن صندوق ها در نظر گرفت چرا که ETF بودن یا نبودن بر عملکرد صندوق تاثیر نمی گذارد و این نوع مدیریت صندوق است که بازدهی آن را در بازار سرمایه تعیین می کند. فاکتورهای مختلفی را می توان برای انتخاب صندوق مناسب در نظر گرفت و یکی از مهمترین ملاک ها سرعت معاملات و سادگی در خرید وفروش هاست. از این منظر میتوان صندوق های ETF را بهتر از صندوق های غیرETF دانست.

صندوق های قابل معامله مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در تیرماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی در تیر ماه 99

بازدهی صندوق های مختلط در این ماه میانگینی از صندوق های درآمد ثابت و صندوق های سهامی بود. هر سه صندوق مختلط ETF در این ماه در بین 10 صندوق سرمایه گذاری برتر از نگاه سیگنال قرار گرفتند.

 صندوق سپهر اندیشه نوین با ثبت بهترین عملکرد در بین تمام صندوق های مختلط با 37.94 درصد در صدر جدول صندوق های مختلط و ETF مختلط ایستاد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (تیرماه 99)
اولسپهر اندیشه نوینصنوین37.94
دومآرمان سپهر آشناآسام26.11
سومثروت آفرین پارسیانثروتم22.17
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • با سلام
  چرا دیگه تو سایت شما نمیشه صندوق ها رو با هم مقایسه کرد

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… این مشکل در حال رفع می باشد. ممنونم از همراهی شما

 • جمشید مولوی پناه

  آیا میتوان در حالیکه بطور مثال ارزش صندوق قابل معامله (ETF) کمتر از NAV اعلام شده در سایت باشد آن را بقیمت پایین نفروخت و برای ابطال به نرخ NAV اعلام شده به صندوق مراجعه حضوری کرد؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   خیر نمیشه. معاملات صندوق های etf صرفا از طریق سامانه کارگزاری ها ممکن هست نه به صورت مستقیم با خود صندوق.

 • مهرزاد

  سلام. در بحث مقایسه صندوقهای سرمایه گزاری اگر عملکرد سه ماهه، شش ماهه و سالانه را هم اضافه کنید، معرفی صندوقها دقیقتر و کاملتر خواهد بود.

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   در بازه های زمانی فصلی، شش ماه و یک ساله، گزارش تحلیلی صندوق ها در سیگنال منتشر میشه.

 • با سلام و احترام
  من میخوام صندوقی رو انتخاب کنم که هم بازدهی مناسبی داشته باشه و هم ضامن نقدشوندگی داشته باشه. لطفا بنده رو راهنمایی بفرمایید.

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   به مقاله کدام صندوقها ضامن نقدشوندگی دارند در این لینک مراجعه کنید.

 • سلام، چرا تو اپلیکیشن سود ماه قبل رو برای صندوق فیروزه مثلا زدید ۲۳ درصد ولی اینجا گفتید ۴۶ درصد ؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… بررسی شد و اختلافی وجود نداشت.

 • محمود م

  اگر صندوقی از امید نامه و اساسنامه خود تخلف کند ؛ سرمایه گذار باید به کجا شکایت کند ؟. لطفا در این مورد راهنمایی بفرمائید . به نظر هم به نفع مشتریان هست و هم در آینده با افزایش ضریب ایمنی به نفع صندوق ها خواهد بود و موجب افزایش اعتماد خواهد شد .

  متاسفانه با تمام نظارت ها و دستورالعمل های شفایت ساز ؛ همچنان صندوق ها تخلفاتی را مرتکب می شوند .برای مثال بعد از واریز وجه به حساب صندوق ها (با رعایت همه موارد قانونی مثل رعایت روز کاری و ساعت اداری و… ) بعضی از صندوق ها از امید نامه تخلف کرده و نرخ صدور را برای بیش از یک روز کاری بعد در نظر می گیرند (خلاف امیدنامه ).ممنون

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   متولی صندوق اولین حلقه نظارت بر صندوق است و سپس سازمان بورس، نهاد نظارت بر ابزارهای نوین مالی.

 • سلام. چرا تو این لینک (https://isignal.ir/analyse/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-99/) که اینم مال تیر 99 هست، ده صندوق برتر در همه سه نوع صندوق متفاوت با این صفحس؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… در گزارش تحلیلی این صفحه، صندوق های قابل معامله در بورس یا etf ها مورد بررسی قرار داده شده است و در لینکی که شما گذاشتید همه صندوق ها (قابل معامله در بورس و غیرقابل معامله در بورس) بررسی شده اند.

 • سلام و خداقوت
  ببخشید من گیج شدم شما تو جداول یجا نوشتید پر بازده ترین صندوق درآمد ثابت تصمیم هست، یکجا نوشتید مشترک صنعت و معدن و یکجا نوشتید مشترک البرز هست!؟چرا؟!

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   عملکرد صندوق ها در بازه های زمانی مختلف نوسان داره. مثلا ممکن است در یک ماه صندوق الف برتر باشد و در ماه بعدی صندوق ب.

 • المیرا

  باسلام
  سود صندوق های با درامد ثابت به حساب انلاین مون (حساب پرتفوی ما) واریز میشه یا به حساب بانکیمون که به کار گزاری دادیم واریز میشه؟
  سوال دوم: ایا براساس روز کاری محاسبه میشه یا سی روز تقویمی بابت محاسبه سود صندوق های ثابت بورسی؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   در مورد نحوه واریز سود باید با صندوق مورد نظر تماس بگیرید و ازشون جویا بشید چون صندوق ها از این نظر با هم فرق دارند.
   سود صندوق ها در روزهای کاری محاسبه می شود.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
26 مهر 1400