عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ریزش های بورسیِ سال 98

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ریزش های بورسیِ سال 98

با شروع سال 99 و بعد از رشد زیادی که بازار بورس تجربه کرد، در روزهای اخیر اکثر سهم ها اصلاح کردند و بازار منفی شد. همه میدانیم که رشد و صعود قیمت ها تا ابد پابرجا نیست و روندهای صعودی بالاخره به سمت اصلاح یا روند نزولی حرکت خواهند کرد. سوال اساسی این است که ریزش ها تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد و چطور می توان از ریسک ریزش ارزش سهام در سرمایه گذاری های خود کاست؟ صندوق های سرمایه گذاری به عنوان راه کاری کم ریسک این روزها بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته‌اند، اما دلیل این اتفاق چیست؟ موضوعی که در این مطلب قرار است بررسی کنیم، تاثیر ریزش های بورس بر روند بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است.

شاخص کل، صعودی اما همراه با ریزش‌های کوتاه در سال 98

 در سال 98 روند حرکتی شاخص کل بورس تهران صعودی بود و نهایتا 187 درصد رشد کرد. در ابتدای سال 98 شاخص کل بورس کار خود را با 178 هزار واحد آغاز کرد و در پایان با رشد 334 هزار واحدی روی عدد 512 هزار واحد ایستاد. در واقع روند صعودی بورس در سال 98 هیچ گاه تغییر محسوسی نکرد و فقط چند بار ریزش های کوتاهی داشت و با اصلاح همراه شد.

همانطور که می دانید صندوق های سرمایه گذاری با هدف وصل کردن عموم مردم به بازار سرمایه به میان آمده اند و بسیاری از امور تخصصی در امر سرمایه گذاری را سهل و آسان کرده اند. صندوق های سرمایه گذاری جهت ورود غیرمستقیم به بازار سرمایه توصیه می شوند اما باید دید در کنار بهره جستن از رشد بازار سرمایه، چقدر از ریزش های بورس تاثیر می پذیرند.

ریزش های جزئی بورس در سال 98

ما چهار ریزش اصلی بازار سرمایه در سال 98 را زیر نظر گرفته ایم.

ریزش های جزئی بورس در سال 98
 1. اولین ریزش بورس در سال 98 در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد و شاخص کل بورس 10% سقوط کرد. این سقوط بعد از یک هفته پایان یافت و روند صعودی شاخص کل تا پاییز 98 با شیب متوسط ادامه پیدا کرد.
 2. در مهر ماه 98 دیرپاترین ریزش سال 98 رخ داد و طی ریزشی که حدود دو ماه طول کشید، شاخص کل بورس 9% ریخت.
 3. ریزش بعدی در اواسط دی ماه اتفاق افتاد و طی آن شاخص کل بورس 8% نزول داشت.
 4. شدیدترین سقوط بورس نیز در انتهای سال 98 رخ داد و در روزهای پایانی اسفند ماه 98 شاخص کل بورس 11% افت کرد.

حالا نگاهی به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می اندازیم. در اینجا چهار صندوق سرمایه گذاری را در انواع سهامی، مختلط، با درآمد ثابت و ETF مورد بررسی قرار داده ایم.


صندوق سرمایه گذاری سهامی فیروزه موفقیت

صندوق های سهامی بهترین معیار برای مقایسه بین عملکرد شاخص کل بورس و مدیریت سرمایه در صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند. چراکه صندوق های سهامی بیشترین میزان دارایی های تحت مدیریت خود را در بازار سهام به جریان در می آورند. صندوق فیروزه موفقیت تحت مدیریت شرکت سبدگردان توسعه فیروزه در بازار سرمایه فعالیت می کند و در سال 98 بازدهی 158 درصدی کسب کرد.

مقایسه ریزش‌های بورس در سال 98 با عملکرد صندوق فیروزه موفقیت

ردیفدرصد ریزش بورسدرصد ریزش صندوق فیروزه موفقیت
110-4.5-
29-8.4-
38-6.4-
411-6.5-

صندوق فیروزه موفقیت در ریزش های سال 98 موفق تر بوده است. با مقایسه بین درصدهای شاخص کل بورس و صندوق فیروزه موفقیت مشاهده می‌شود که صندوق فیروزه موفقیت نسبت به شاخص کل بورس در سال 98 عملکرد بهتری در ریزش ها داشته است. البته باید توجه داشت که صندوق های سهامی پر ریسک ترین نوع صندوق ها هستند و عملکرد آنها در بازار سهام بستگی به نوع مدیریت آنها دارد.

صندوق فیروزه موفقیت بیش از 80 درصد از دارایی های خود را در سهام سرمایه گذاری کرده است و سایر دارایی های آن شامل وجه نقد و اوراق می‌شود.


صندوق سرمایه گذاری مختلط مشترک گنجینه مهر

صندوق های مختلط در زمان های تنش و وضعیت نامطلوب بازار سهام می توانند با توجه به نوع مدیریت کم ریسک تری که در سرمایه گذاری دارند از ریزش های بازار بورس در امان بمانند. ماهیت صندوق های مختلط این اجازه را به آنها می دهد که شرایط پایدارتری نسبت به نوسانات بازار سهام داشته باشند.

صندوق مختلط مشترک گنجینه مهر با مدیریت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان در سال 98 بازدهی 86 درصدی بدست آورد.

مقایسه ریزش‌های بورس در سال 98 با عملکرد صندوق مختلط گنجینه مهر

ردیفدرصد ریزش بورسدرصد ریزش صندوق مختلط مشترک گنجینه مهر
110-3.4-
29-3.6-
38-4.1-
411-9-

عملکرد صندوق مختلط مشترک گنجینه مهر در ریزش های سال 98 متناسب با ماهیت صندوق بود اما در بیشترین ریزش بورس که 11 درصد بود وضعیت خوبی نداشت و بیشتر از سایر اوقات سقوط کرد. با این حال در سه ریزش دیگر توانست پایداری خود را حفظ کند.


صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت فیروزه آسیا

صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا از کم ریسک ترین انواع صندوق های سرمایه گذاری در کشور است. صندوق های درآمد ثابت قسمت اعظمی از دارایی هایشان را در سهام وارد نمی کنند به همین دلیل کمتر از سایر صندوق ها تحت تاثیر نوسانات بازار بورس قرار می گیرند. معمولا در شرایطی که وضعیت نامعلومی پیش روی اقتصاد و بازار سهام قرار دارد، صندوق های درآمد ثابت عملکرد مناسب تری دارند. صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا تحت مدیریت شرکت سبدگردان توسعه فیروزه در بازار سرمایه فعالیت می کند و در لیست 10 صندوق برتر با درآمد ثابت در سال 98 قرار گرفته است.

بازدهی صندوق درآمد ثابت فیروزه آسیا در سال 98 معادل 32.69 درصد بود.

مقایسه ریزش‌های بورس در سال 98 با عملکرد صندوق فیروزه آسیا

ردیفدرصد ریزش بورسدرصد ریزش صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا  
110-1.6+
29-2+
38-1.3+
411-0.3+

در ریزش های بورس صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا نه تنها ریزش نداشته است بلکه حتی توانسته است عملکرد مثبتی داشته باشد. به طور کلی صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا در سال 98 ریزش محسوسی در سایر زمان ها هم نداشته است و همواره با شیب ملایم صعودی بوده است.

صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا 89 درصد از دارایی های تحت مالکیت خود را در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کرده است. وزن سهام در صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا به 10.4 درصد می رسد.


 صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه (ETF)

صندوق های ETF در بورس قابل معامله می باشند و مشابه سهام شرکت های خرید و فروش می شوند. بنابراین علاوه بر نوع مدیریت و عملکرد صندوق در مدیریت دارایی ها، عامل عرضه و تقاضا نیز در افزایش یا کاهش قیمت آنها تاثیرگذار است.

صندوق شاخصی سی شرکت بزرگ فیروزه از جمله صندوق هایی ست که با مدیریت شرکت سبدگردان توسعه فیروزه تاسیس شده است. صندوق ETF شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه بیشترین دارایی های خود را در سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه به گردش در می آورد و از این نظر مشابه صندوق های سهامی ست. بنابراین برای مقایسه بین عملکرد صندوق و شاخص کل می تواند معیار مناسبی تلقی شود.

مقایسه ریزش‌های بورس در سال 98 با عملکرد صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

ردیفدرصد ریزش بورسدرصد ریزش صندوق سی شرکت بزرگ فیروزه 
110-10.45-
29-0.8-
38-5.9+
411-10-

عملکرد صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در مقایسه با سایر صندوق هایی که بررسی کردیم متفاوت تر بوده است. صندوق ETF شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه در سومین ریزش بورس که 8- درصد بوده است نه تنها ریزش نداشته است بلکه با صعود 5.9+ درصدی مواجه شده است. همچنین در دومین ریزش سال 98 نیز اختلاف معناداری بین بازده بورس و عملکرد صندوق ETF شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه دیده می شود.


جمع بندی

عملکرد صندوق های مختلف در بازار سرمایه بستگی به نوع آن و ترکیب دارایی های آن دارد. نمی توان به طور مطلق گفت که ریزش بورس تاثیری مستقیم بر بازدهی صندوق ها می گذارد. نوع صندوق و استراتژی آن در مدیریت شرایط بحرانی می تواند بازدهی متفاوتی از بورس را برای صندوق داشته باشد. سرمایه گذاران با نگاه به عملکرد گذشته صندوق ها و میزان بازدهی آنها می توانند جهت بررسی بیشتر برای انتخاب سرمایه گذاری خود تصمیم گیری نمایند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • عالی🌷🌷🌷🌷

 • مطلبتون عالی بود.ممنونم.

 • مجید رضا ضابطیان حسینی

  چرا قیمت واحد صندوقها روی نمودار اپلیکیشن سیگنال با قیمت آنها در سایت صندوقها متفاوته؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز قیمت صندوق های بورسی در سامانه معاملات آنلاین قابل رویت است و به دلیل تقاضای زیاد در روزهای اخیر قیمت معاملاتی با قیمت nav اختلاف پیدا کرده است. در ضمن اطلاعات صندوق ها در سیگنال مستقیما از سایت صندوق ها گرفته میشه و اگه اختلافی بین قیمت ها دیده میشه مربوط به اختلاف در ساعت به روز رسانی صندوق ها و سیگنال می باشد. با ما همراه باشید

 • سلام. افزایش سقف صندوق های مشارکت چقدر زمان میبره؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز. برای افزایش سقف واحدها در صندوق ها زمان خاصی تعریف شده. بستگی به روند کارهای اداری و سرعت عمل صندوق داره.

 • علی یوسفی

  واقعاااا عالی, همیشه برام سوال بود عملکرد صندوق ها در اوضاع نا به سامان بورس چجوریه, من میخوام در صندوق ETF فیروزه سرمایه گذاری کنم, باید چه کار کنم؟

  • کارشناس تیم سیگنال

   سلام و عرض ادب. سپاس از همراهی شما. صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه از نوع قابل معامله در بورس یا etf است، بنابراین برای خرید واحدهای این صندوق باید حتما کد بورسی داشته باشید. قبلا مقاله ای در این مورد منتشر کردیم که میتونید از این لینک مطالعه کنید.

 • سلام متشکرم از مطالب مفیدتون
  یه سؤال داشتم که شاید بی‌ربط باشه. در صندوق‌های درآمد ثابت etf، بعد از گذشت چند روز هنوز سود این ماه برام واریز نشده، چجوری می‌تونم پیگیری کنم این موضوع رو؟
  شماره حسابی که به کارگزاری دادم رو هم چک کردم مسئله‌ای نداشت

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… به سایت صندوقی که در اون سرمایه گذاری کردید مراجعه کنید و با مسئولین صندوق تماس بگیرید.

 • حسین محسنیان

  با سلام و احترام
  من چند وقت اخیر ملتفت شدم که سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری سهامی نیازمند دانش کافی از بورس و تحلیل های نموداری هست ولی متأسفانه بنده دانش کافی ندارم آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید واحدهای صندوق سهامی است ؟ و آیا این مطلب درست است که با وجود نداشتن علم کافی برای تحلیل ، اگر در صندوق سهامی سرمایه گذاری کنیم سرانجام سرمایه خود را افزایش می دهیم ؟ چون قیمت واحد ها در نهایت افرایش پیدا میکند .

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… برای سرمایه گذاری در صندوق ها فقط نیاز به شناخت از اوضاع کلی اقتصادی دارید و نیاز نیست تسلطی به تحلیل نمودار ها داشته باشید. کارهای تخصصی رو صندوق به نیابت از شما انجام میده. صندوق های سهامی پر ریسک ترین نوع صندوق ها هستند و تابع وضعیت کلی حاکم بر بازار سرمایه هستند. نوسان های مختلف می تونه روی صندوق های سهامی تاثیرگذار باشه.

 • علیرضا

  سلام خسته نباشید
  بنده تازه با سایت خوب شما اشنا شدم
  سوالی داشتم
  به نظر شما برای افراد مبتدی سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری سهامی پیشنهاد میشه ؟
  اگه بله صندوق خاصی مد نظر شما نیست ؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… ممنونیم از توجهتون. صندوق های سرمایه گذاری بهترین ابزار برای افراد تازه وارد جهت ورود به بازار سرمایه هستند. شما میتونید با مراجعه به بخش گزارش های تحلیلی صندوق های سرمایه گذاری در سیگنال، انتخاب مناسب خودتون رو داشته باشید.

 • سیاوش آسمانی

  سلام. وقت بخیر. ممنون از مطالب خوبتون. چطور میشه عملکرد هر صندوق رو نسبت به شاخص کل مقایسه کرد؟ جایی هست که بشه نمودار ها را روی هم انداخت و وضعیت هر صندوق را بررسی کرد؟ ممنون از راهنمایی شما

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… برای مقایسه نمودار های میتونید از سامانه هایی که امکان مقایسه دو نمودار رو به صورت همزمان میدهند استفاده کنید. در ضمن در سایت صندوق ها مقایسه ای از نظر بازده صندوق و بازده بازار آورده شده است. در قسمت بازده صندوق این مورد قابل مشاهده ست.

 • با سلام و تشکر از سایت خیلی خوبتون.آیا امکانش هست تا از روی نقشه بازار عملکرد روزانه صندوق ها رو ببینیم . برای مثال من تو صندوق مشترک توسعه ملی سهام دارم آیا همون توسعه ملی که تو نقشه بازار هست منظورش همین صندوقیه که من سهام دارم؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… خیر برای صندوق ها نقشه بازار وجود نداره. صندوق ها سهام ندارند، واحد سرمایه گذاری دارند.

 • شهرام حسینی

  سلام بسیار سپاس گزارم از زحمات تون می خواستم خواهش کنم این تحلیل رو در مورد صندوقهای بازگردانی را بدانم بخصوص صندوق سرمایه گذاری بازرگردانی ارزش آفرینان دی -که آیا سودهی ۶۶۴ درصدی اتفاقی بوده یا نه

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… شما میتونید عملکرد صندوق های مختلف رو در بازه زمانی مشخص از طریق صفحه اختصاصی صندوق در سیگنال مورد بررسی قرار بدید.

 • سلام..البته از نظر من نمیشه گفت این صندوقها عملکرد درخشانی در زمان سقوط شاخص بورس داشتند..بررسی که کردم مثلا شرکت سهامی فیروزخ موفقیت به نسبت بقیه شرکتهای سهامی کم ریسک تر عمل کرده برای همین کمتر متضرر شده..و البته در طولانی مدت نسبت به بقیه صندوقهای سهامی بازدهی کمتری داشته..همین طور در مورد صندوقهای مختلط و درامد ثابت.

 • مینا احمدی

  سلام و خدا قوت
  من حدود ۳هفته س در یک صندوق سهامی سرمایه گذاری کردم در حال حاضر بازار بورس نزولی هست ارزش واحد هم رو به کاهش هست ، سوالم اینه امکان دارد طی یکسال پولی که در صندوق گذاشتم سوخت شود؟ ممنون

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز … احتمال صفر شدن حساب وجود نداره چون ارزش سهام هیچ موقع به صفر نمیرسه ولی کاهش و اصلاح قیمت امری طبیعی در بازار های مالی ست.

 • مینا احمدی

  سلام
  آیا صندوق های سهامی طی یکسال سوددهی خوبی دارند؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… صندوق های سهامی دارای ریسک زیادی هستند و تابع نوسانات بازار بورس هستند.

 • سلام صندوق های درآمد ثابت ETF بطور متوسط 18-23 درصد بصورت سالیانه سود دهی دارند ولی موردی که من بهش برخورد کردم این هست که خود مبلغ سهام اونها بعضا با ریزش بورس کاهش پیدا میکند مثلا خود من حدود 700-800 سود ماهینامه دریافت میکنم و الان مبلغ سهم من روی مبلغی که خرید کردم 1،100،000تومان در پرتفوی منفی هست
  اگر میشه راهنمایی بفرمائید.
  تشکر

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   میزان کمی از پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت شامل سهام می باشد و به دلیل اینکه بیشترین حجم دارایی آنها در ابزارهای مالی کم ریسک و سود ده سرمایه گذاری می شود می توانند سود دهی منظمی داشته باشند.

 • سلام آیا تمام صندوق های ثابت سود به دست آمده را در حساب واریز می کنند یا نه؟ اگر جواب منفی است اسامی اون صندوق ها را که سود را به حساب واریز میکنند را بفرمایید ممنون

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
27 دی 1399