بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در اسفندماه 98

بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در اسفندماه 98

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد و رتبه بندی تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از لحاظ بازدهی، طی اسفند ماه 98 می پردازد.

بازار بورس، پر فراز و نشیب در اسفند 98

بازار معاملات سهام در اسفند ماه 98 فراز و نشیب زیادی داشت که تاثیر آن به خصوص در صندوق های سهامی بیشتر از همه بازتاب پیدا کرد.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در اسفند ماه 98 نسبت به ماه گذشته کاهش یافت. در واقع بهمن و اسفند 98 دو ماه متوالی بودند که بازدهی ها نسبت به قبل کمتر می شد. با این حال افزایش ارزش معاملات و حجم بالای نقدینگی موجود در بازار سرمایه جلوی فرار سرمایه گذاران را از صندوق ها گرفت و صندوق های بورسی از نظر خالص ارزش دارایی ها تغییر منفی نداشتند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (اسفند 98) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری “با درآمد ثابت تصمیم“،  “سرو سودمند مدبران“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” پشتوانه طلای لوتوس” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی ماهانه (اسفند ماه 98) را داشتند.


رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که به عنوان دارایی امن در دنیا شناخته می شوند با توجه به اخبار های مهم جهانی نظری شیوع ویروس کرونا، افت قیمت نفت و تغییرات زیاد در قیمت طلای جهانی مورد بررسی سرمایه گذاران بزرگ قرار می گیرند. دارایی های امن در زمان تنش مکان خوبی برای سرمایه گذاران به شمار می رود تا سرمایه گذار با کمترین نگرانی دارایی ها خود را به بنگاه های اقتصادی بسپارد.

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع درآمد ثابت

صندوق با درآمد ثابت تصمیم در اسفند ماه 98 توانست با کسب بازدهی 2.83 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول با درآمد ثابت تصمیم تصمیم 2.83
دوم گنجینه آینده روشن صایند 0.22
سوم آرمان آتی کوثر آکورد 1.74
چهارم معیار دمعیار 1.26
پنجم ارمغان ایرانیان ارمغان 1.08
ششم دارا الگوریتم   دارا 0.93
هفتم امین یکم فردا امین یکم 1.97
هشتم اندیشه ورزان صبا تامین اوصتا 2.70
نهم مشترک آسمان امید آسامید 1.52
دهم با درآمد ثابت کیان کیان 0.94
یازدهم با درآمد ثابت کمند کمند 1.36
دوازدهم اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 1.94
سیزدهم سپهر خبرگان نفت سخند 1.74
چهاردهم پاداش سهامداری توسعه یکم سپاس 1.71
پانزدهم فیروزه آسیا فیروزا 0.78
شانزدهم پارند پایدار سپهر پارند 0.67

خالص ارزش دارایی ها در صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل شرایط تنش جهانی بیشترین افزایش را در یک اسفند ماه داشت. برای مثال صندوق پارند پایدار سپهر که با مدیریت 30 هزار میلیارد ریال ارزشمند ترین صندوق بورسی به شمار می رفت با بیش از 30% افزایش هم اکنون با 40 هزار میلیارد سرمایه در حال فعالیت است. قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند.


رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به دلیل افت بازدهی شاخص کل در اسفند ماه با کاهش همراه شد. در اسفند ماه 98 که بازدهی شاخص کل حدودا 10% بود فقط یک صندوق بورسی توانست بازدهی بهتر از شاخص کل بدست آورد و سایر صندوق ها تحت تاثیر افت ارزش سهام تحت مدیریتشان بازدهی کمتری از میانگین رشد بازار داشتند. حتی در اسفند ماه 98 دو صندوق بورسی با بازدهی منفی همراه شدند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع سهامی

صندوق سرو سودمند مدبران در اسفند ماه 98 توانست با کسب بازدهی 12.17 درصدی در صدر جدول برترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول سرو سودمند مدبران سرو 12.17
دوم آرمان آتیه درخشان مس آتیمس 9.14
سوم هستی بخش آگاه آگاس 5.94
چهارم آسمان آرمانی سهام آساس 5.32
پنجم سپهر کاریزما کاریس 5.27
ششم بذر امید آفرین بذر 3.64
هفتم تجارت شاخصی کاردان کاردان 3.51
هشتم افق ملت افق ملت 3.22
نهم توسعه اندوخته آینده اطلس 3.09
دهم شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه فیروزه 1.70-  
یازدهم امین تدبیرگران فردا الماس 1.75-  

با اینکه بازدهی های صندوق های سهامی در اسفند 98 نسبت به ماه های گذشته کاهش پیدا کرد اما تغییر چندانی در خالص ارزش دارایی های صندوق ها دیده نشد. این مسئله نشان می دهد اکثر سرمایه گذاران همچنان روند بازار سهام را صعودی می دانند و ریسک مدیریت سرمایه در صندوق ها را قبول کرده اند.


رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط

صندوق های مختلط همانند ماه های گذشته عملکردی مابین صندوق های درآمد ثابت و سهامی کسب کردند.

صندوق ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 8.74% در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد. این صندوق در ماه گذشته نیز از نظر بازدهی بهترین عملکرد را داشت.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مختلط

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود، بازدهی صندوق های مختلط اختلاف معناداری با هم پیدا کرده است. مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در زمان ریزش بازار بورس و کاهش میزان بازدهی ها در عملکرد آنها منعکس می‌شود.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول ثروت آفرین پارسیان ثروتم 8.74
دوم آرمان سپهر آشنا آسام 1.89
سوم سپهر اندیشه نوین صنوین -1.69  

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا

صندوق های طلا زیر مجموعه بورس کالا قرار می گیرند. در کشور تنها چهار صندوق طلا فعالیت می کند که هر چهار تای آن در بورس قابل معامله می باشند.

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از نوع مبتنی بر طلا

بعد از افت قیمت طلا در بهمن ماه 98 بار دیگر تقاضا برای طلای زرد افزایش یافت. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری طلا در اسفند ماه 98 تقریبا دو برابر ماه گذشته بود.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (اسفند 98)
اول پشتوانه طلای لوتوس طلا 13.34
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد عیار 13.32
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان گوهر 13.29
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان زر 11.95
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • با سلام. دلیل اختلاف بین میزان بازدهی در سایت شما و سایت fipiran و همینطور سایت خود صندوق چیست؟ مثلا در مورد ثروتم شما عدد 8.74%، سایت fipiran عدد 6.8% و سایت خود صندوق تقریبا عدد %9.36 رو ارائه می کنند.

    • سلام و عرض ادب. احتمال زیاد بازه زمانی انتخابیتون در سه سایت متفاوته. تمامی اطلاعات منتشر شده در سایت سیگنال برگرفته از سایت صندوق هاست و کاملا معتبره.

  • سلام من بازدهی صندوق مشترک فردا و صندوق صنعت و معدن رو با هم مقایسه کردم. بازدهی سه ماهه و شش ماهه و سالانه مشترک فردا از صنعت و معدن بیشتر بود ولی بازدهی ماهانه صنعت و معدن از ماهانه فردا بیشتر بود. مگه میشه همچین چیزی؟ من متوجه نمیشم منظور از بازدهی ماهانه چیه؟ منظور اینه که تو آخرین ماه اینقد بازدهی داشتن؟ یا اینکه منظورتون از بازدهی ماهانه متوسط بازدهی صندوق در کل ماه هاست؟

    • سلام دوست عزیز…منظور از بازدهی ماهانه، افزایش قیمت یا سودآوری صندوق در مدت یک ماه است. مثلا از اول اسفند تا پایان اسفند ماه. اطلاعات بازدهی صندوق ها در قسمت بازدهی دوره ای در سایت اختصاصی هر صندوق موجوده و اطلاعات منتشر شده در سیگنال هم مستقیما از سایت خود صندوق ها گرفته میشه. در مورد مقایسه دو صندوقی هم که گفتید این امر کاملا طبیعیه و به دلیل موارد مختلفی نظیر نوع مدیریت صندوق، تعلیق یا تمدید مدت فعالیت و… ممکنه که این اختلاف دیده بشه. پیروز و سربلند باشید.

  • ضمن تشکر از رتبه بندی ETF آیا امکان اضافه کردن ستونی که بورس یا فرابورس بودن نماد را نیز نشان میدهد (از نظر ریسک کلی) هست؟

    • سلام دوست عزیز. پیشنهاد شما در گزارش های بعدی حتما مد نظر ما هست. سپاس از همراهیتون با سیگنال.