طرح های وام مسکن

طرح های وام مسکن

همه ما تقریبا سرمایه گذاری های کوچک و بزرگی در زندگی خود انجام می‌دهیم. خرید خانه یکی از سرمایه گذاری هایی است که برای ما ماندگار است.می‌توانیم برای خرید خانه از وام های مسکن که بانک ها ارائه می‌دهند استفاده کنیم. اگر می‌خواهید خانه ای خریداری کنید بهتر است طرح های ارائه شده بانک مسکن را مرور کنید تا تصمیم گیری بهتری برای دریافت وام خود داشته باشید.

انواع طرح های وام مسکن

بانک مسکن چندین طرح وام مسکن را ارائه کرده تا آن دسته از افرادی که هنوز خانه دار نشدند بتوانند خانه دار شوند و همچنین به سرمایه گذاری های بخش مسکن و ساختمان رونق ببخشد. در اینجا مروری به این طرح ها خواهیم داشت:

1- طرح مانا

در این طرح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بر پایه سپرده گذاری و برنامه ریزی برای دریافت تسهیلات در آینده در نظر گرفته شده است. در سپرده مانا، مشتری ابتدا اقدام به افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می‌نماید که حق واریز و برداشت را دارد. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 30 میلیون تومان با نرخ سود علی الحساب 1 درصد سالیانه مورد نیاز است. بعد از گذشت مدت زمان 5 ماهه حالا متقاضی وام می‌تواند 150 میلیون تومان در واقع 5 برابر میانگین حساب خود با نرخ سود 18 درصد دریافت کند. مدت دوره بازپرداخت این وام در بخش مسکن 5 ساله است.

 • اگر متقاضی وام قبل از 5 ماه حداقل مبلغ 30 میلیون تومان را از حساب خود برداشت کند این قرارداد فسخ خواهد شد و وام این طرح به او تعلق نمی‌گیرد.
 • مطابق این طرح، متقاضی وام باید حداقل یک پنجم یا 20 درصد اصل مبلغ وام را تا پایان دوره بازپرداخت به عنوان وثیقه بانک در حساب مانا بسپارد.
 • انتقال مانده و مزایای این سپرده به اقوام نزدیک سپرده گذار اولیه و یا افراد زیر مجموعه در اشخاص حقوقی با ارائه مدارک امکان پذیر است.
 • در صورت انصراف از دریافت تسهیلات و فسخ سپرده، نرخ سود کوتاه مدت عادی (درحال حاضر 10درصد) پرداخت می‌شود.
نام طرحمانا
حداقل موجودی برای افتتاح حساب30 میلیون تومان
حداقل زمان انتظار برای دریافت وام5 ماه
سقف تسهیلات دریافتی 150 میلیون تومان
زمان بازپرداختاستفاده در بخش مسکن : 60 ماه ( 5 سال)استفاده در سایر بخش‌ها : 24 ماه ( 2 سال)
نرخ سود در حال حاضر 18 درصد
شرایط و مقرراتدر این طرح با سپرده‌گذاری حداقل ۳۰ میلیون تومان می‌توانید بعد از ۵ ماه مشمول دریافت تسهیلات این طرح شوید
مبلغ کمتر از ۳۰ میلیون تومان به معنای فسخ قرارداد با بانک برای دریافت تسهیلات استوام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد.
مجموع رقم وام و سود 218,745,000 تومان

2- طرح همتا

این طرح به منظور حفظ و تداوم ارتباط بانک با مشتریانش، گسترش فرهنگ خوش حسابی ایجاد شده است. این سپرده از نوع سپرده کوتاه مدت، بدون واریز سود و دارای قابلیت واریز و برداشت می‌باشد. متقاضیان این طرح می‌توانند با افتتاح حساب به مبلغ حداقل 300 هزار تومان تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ سود 15 درصد وام دریافت کنند. مدت زمانی که باید مبلغ در حساب باقی بماند 3 سال است. متقاضیان دارای بدهی های تسهیلاتی مانند؛ خرید خانه، تعمیر مسکن و بدهی های قرض الحسنه با دوره بازپرداخت 5 ساله که حداقل 2 سال از پرداخت اقساط آن گذشته باشد قادر به افتتاح حساب در طرح همتا  هستند. در واقع همزمان با پرداخت سایر بدهی های خود از این طرح هم بهره مند می‌شوند.

 • کاهش موجودی کمتر از حداقل مبلغ 300 هزار تومان باعث فسخ قرارداد همتا می‌شود.
 • اگر پس از افتتاح حساب سپرده همتا، تسهیلات قبلی جاری در نظر گرفته شود ( 3 قسط و بیشتر پرداخت نشود) نرخ سود طرح همتا با نرخ سود 17 درصد محاسبه می‌گردد.
 • برای دریافت حداکثر تسهیلات این طرح باید در مدت زمان 3 سال واریزی های بیشتری انجام شود.
 • متقاضی وام نباید به بانک بدهکار و یا دارای چک برگشتی باشد.
 • نیاز به ضامن معتبر دارد.
نام طرحهمتا
حداقل موجودی برای افتتاح حساب300 هزار تومان
حداقل زمان انتظار برای دریافت وام36 ماه
سقف تسهیلات دریافتی 200 میلیون تومان
زمان بازپرداختاستفاده در بخش مسکن : 36 ماه ( 3 سال)استفاده در سایر بخش‌ها : 24 ماه ( 2 سال)
نرخ سود 15 درصد
شرایط و مقرراتاین وام مختص اشخاصی است که قبلا از این بانک تسهیلات ۵ ساله دریافت کرده‌اند و حداقل ۳ سال از بازپرداخت آن مانده است.وام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد  
مجموع رقم وام و سود 247,450,000 تومان

3- طرح هم راه

امکان افتتاح حساب دیگری با کارکرد مشابه طرح همتا برای سایر مشتریان در قالب طرح هم راه فراهم شده است. شرایط این طرح بجز مواردی شبیه طرح همتا است. در این طرح سقف تسهیلات 200 میلیون تومان با نرخ سود 17 درصد و زمان دوره بازپرداخت 5 ساله است. مدت زمانی که مبلغ باید در حساب باقی بماند 3 سال است.

 • افتتاح حساب این طرح برای مشتریانی است که قصد سپرده گذاری و دریافت تسهیلات را داشته باشند.
 • نیاز به ضامن رسمی و معتبر دارد.
 • متقاضی وام نباید دارای چک برگشتی باشد.
 • هر چقدر میزان واریزی و میانگین حساب متقاضی بیشتر باشد سقف وام دریافتی افزایش پیدا می‌کند.
 • برخلاف طرح همتا در این طرح امکان افتتاح حساب اشخاص حقوقی امکان پذیر است.
 • طرح هم تا و هم راه از طریق اینترنت بانک مسکن و بدون مراجعه حضوری به شعب قابل افتتاح می‌باشد.
نام طرحهم‌راه
حساب سپرده لازمقرض الحسنه
نوع ضمانتضمانت رسمی
سقف تسهیلات دریافتی 200 میلیون تومان
زمان بازپرداختبرای بخش مسکن ۶۰ ماهبرای بخش غیر مسکن ۲۴ ماه
نرخ سود 17 درصد
شرایط و مقرراتوام‌گیرنده دارای چک برگشتی یا به بانک بدهکار نباشدوام‌گیرنده ملزم به ایجاد میانگین حساب استهرچه مقدار واریزی ماهیانه و میانگین حساب بیشتر شود سقف وام دریافتی افزایش خواهد یافت
مجموع رقم وام و سود 286,536,667 تومان

4- سپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی 3

این حساب از نوع سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی با قابلیت واریز و برداشت می‌باشد. در پایان دوره تعیین شده توسط مشتری، کل دارایی با احتساب سود پرداختی قابل برداشت است. در حساب آتیه طلایی 3 دو نوع مانده حساب وجود دارد: الف) حساب کوتاه مدت، ب) حساب بلند مدت

 • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 200 هزار تومان با نرخ سود حساب کوتاه مدت در حال حاضر 10 درصد و حساب بلند مدت در حال حاضر 18 درصد است.
 • در این حساب ها مثل سایر حساب های کوتاه مدت امکان صدور کارت بانکی، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک( اینترنت بانک و همراه بانک) وجود دارد.
 • سود حساب بلند مدت به کوتاه مدت واریز می‌شود و اگر برداشت نشود، به طور اتوماتیک در ابتدای ماه بعد به حساب بلند مدت انتقال می‌یابد.
 • اولین سودی که در این سپرده به حساب مشتری واریز می‌شود معادل سود کوتاه مدت عادی است.
 • اگر مانده حساب کمتر از حداقل مبلغ مذکور باشد این طرح و قرارداد فسخ می‌شود.
 • واریزی ها می‌توانند به سه روش ماهیانه، یکجا و ترکیبی بنا به درخواست مشتری واریز شوند.
 • مبالغ واریزی به جز حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب بنا به درخواست مشتری انجام خواهند شد.
 • امکان افتتاح این حساب به صورت مشترک وجود دارد البته طبق شرایط حساب کوتاه مدت خواهد بود.
 • مبنای محاسبه نرخ سود در حساب های کوتاه مدت همانند سایر حساب های کوتاه مدت ماه شمار است.
 • برداشت از حساب بلند مدت آتیه طلایی مثل سایر حساب های بلند مدت شامل برگشت سود است.
 • سپرده فوق از طریق اینترنت بانک بصورت مجازی قابلیت افتتاح دارد.
نام طرحسپرده سرمایه گذاری آتیه طلایی 3
حساب سپرده لازمکوتاه مدت عادی
حداقل موجودی برای افتتاح حساب200 هزار تومان
نوع ضمانتضمانت رسمی
نرخ سودحساب کوتاه مدت عادی 10 درصدحساب بلند مدت 18 درصد
شرایط و مقرراتوام‌گیرنده دارای چک برگشتی یا به بانک بدهکار نباشدکاهش مانده کمتر از حداقل مبلغ افتتاح حساب باعث فسخ قرارداد می‌شود.واریزی ها به روش یکجا، ماهیانه و یا ترکیبی از هر دو یا هرروشی به دلخواه مشتری است.

5- طرح کارگشا

در این طرح مؤسسات و شرکت ها برای رفع نیاز های فوری کارکنان خود می‌توانند با افتتاح حساب کوتاه مدت بدون سود به آن ها وام بدهند.

 • در این طرح نوع حساب سپرده کوتاه مدت عادی است.
 • این وام ها و مساعده ها معمولا از منابع داخلی شرکت ها تامین می‌شوند.
 • شرکت یا مؤسسه با انعقاد قراردادی با بانک مسکن اقدام به افتتاح حساب کوتاه مدت بدون سود با قابلیت واریز و برداشت با حداقل مبلغ 10 میلیون تومان خواهد کرد. نرخ سود این وام در حال حاضر 18 درصد و مدت زمان بازپرداخت آن یکساله است.
 • حداکثر سقف تسهیلات برای پرسنل 10 میلیون تومان، برای مدیران تا 20 میلیون تومان و هیئت مدیره تا 30 میلیون تومان قابل افزایش است.
 • اشخاص حقوقی یا شرکت باید بانک مسکن را بانک عامل در نظر گرفته و حقوق کارکنان خود را از طریق این بانک پرداخت کنند.
 • در صورتی وام به کارکنان تعلق می‌گیرد که حداقل 2 سال سابقه کار در شرکت یا مؤسسه مربوطه را داشته باشند.
 • همکاران می‌توانند به صورت ضربدری ضمانت یکدیگر را بکنند به طوری که هر فرد ضمانت حداکثر 2 نفر را نماید.
 • اقساط ابتدا از حقوق کارکنان کسر می‌شود.
نام طرحکارگشا
حساب سپرده لازمکوتاه مدت عادی
سقف تسهیلات دریافتیپرسنل شرکت ۱۰ میلیون تومانمدیران ۲۰ میلیون تومانهیئت‌مدیره ۳۰ میلیون تومان  
زمان بازپرداخت12 ماه ( یک ساله)
نرخ سود 18 درصد
شرایط و مقرراتوام‌گیرنده نباید به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی باشد  
مجموع رقم وام و سود33,045,000 تومان

6- طرح 82

بانک مسکن به منظور کمک به خانه دار شدن افراد و بهبود قدرت خرید آن ها و همچنین به مناسبت سالروز تاسیس بانک، این طرح را (خرید مسکن بدون سپرده) به اجرا درآوردند.

 • در این طرح متقاضی وام تا سقف 50 درصد وام را اوراق ممتاز خریداری می‌کند و نصف باقیمانده از محل بدون سپرده توسط بانک تامین می‌شود.
 • بخشی از وام مسکن که از طریق خرید اوراق ممتاز است، بازپرداخت آن حداکثر 12 ساله است. اما نیمی دیگر از وام مسکن که از محل اعتبارات بدون سپرده تامین می‌شود بازپرداخت آن 5 ساله و نرخ سود 18 درصد است.
 • پرداخت وام مسکن این طرح در شهر های مختلف متفاوت است. سقف تسهیلات در تهران 100 میلیون تومان، در شهرهای بالای 200 هزار نفر تا 80 میلیون تومان و در سایر شهر ها تا 60 میلیون تومان خواهد بود. همه این اعداد و ارقام برای زوج ها دو برابر خواهد شد.
 • متقاضی وام نباید چک برگشتی و یا بدهی به بانک داشته باشد.
نام طرح82
نیاز به سپردهü

برای دریافت این تسهیلات وام‌گیرنده ملزم به خرید ۵۰٪ مبلغ تسهیلات اوراق ممتاز است
زمان بازپرداخت60 ماه
سقف تسهیلات دریافتی 100 میلیون تومان
نوع ضمانتسند ملک
نرخ سود 18 درصد
شرایط و مقرراتوام‌گیرنده فاقد چک برگشتی و بدهی به بانک است۵۰٪ مبلغ تسهیلات از محل اوراق ممتاز و مابقی از محل بدون سپرده و توسط بانک تامین می‌شود
مجموع رقم وام و سود 147,170,000 تومان

7- سپرده سرمایه گذاری 1 و 2

بانک مسکن با هدف تخصیص بهینه اعتبارات طرح 1و 2 را به تصویب رساند.

 • در این طرح متقاضی با حداقل سپرده گذاری مشخص، تسهیلات میان مدت (حداکثر 5 ساله) در ازای مبلغی از درصد سپرده را دریافت می‌کند.
 • حداقل مبلغ سپرده گذاری در این طرح 10 میلیون تومان و سقف تسهیلات دریافتی تا 200 میلیون تومان (معادل 85 درصد میزان سپرده) و مدت زمان بازپرداخت 5 ساله خواهد بود.
 • در این طرح سپرده فرد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود و نسبتی از سپرده به تسهیلات نزد بانک مسدود خواهد بود.
 • تسهیلات این طرح به فرد متقاضی و بستگان نزدیک وی (پدر، مادر، همسر ،فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ) قابل پرداخت خواهد بود. در مورد اشخاص حقوقی و حقیقی زیر مجموعه سپرده گذار بستگی به نظر سپرده گذار دارد و با احراز هویت و تایید سپرده گذار تسهیلات به آن ها اعطا می‌شود.
نام طرح1 و2
حساب سپرده لازم بلند مدت
حداکثر زمان بازپرداخت60 ماه
سقف تسهیلات دریافتی 200 میلیون تومان
مسدودی سپرده سپرده تا زمان تسویه کامل وام مسدود می‌شود
سود سپرده 2 درصد
سود1 درصد
شرایط و مقرراتوام‌گیرنده فاقد چک برگشتی و بدهی به بانک است
مجموع رقم وام و سود205,203,334 تومان

8- طرح سما

بانک مسکن به عنوان بانکی که در زمینه مسکن به صورت اختصاصی فعالیت دارد حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز را طراحی کرده است.در واقع بانک مسکن شرایط ممتازی را برای دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز آینده در نظر گرفته است.

 • دارندگان این حساب علاوه بر دریافت سود معادل سود سپرده‌های کوتاه‌مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (تسه) را نیز در صورت قرار گرفتن سپرده آنها در اولویت، خواهند داشت. قابلیت خرید و فروش این اوراق در بورس وجود دارد، بخشی از سود سپرده آن ها از این طریق تامین می‌شود.
 • میزان تخصیص اوراق به اشخاص حقیقی عادی، حقیقی خاص و اشخاص حقوقی متفاوت است. به عنوان مثال در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی اشخاص حقیقی حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 50 هزار تومان است ولی برای اشخاص حقیقی خاص و حقوقی 10 میلیون تومان است و حداقل مبلغ برای تخصیص ماهانه یک ورق به حساب 18 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است، در حالی که سپرده برای افراد حقیقی عادی در صورتی که براساس میانگین اعتبار حساب در اولویت قرار گیرد(صرف نظر از مبلغ سرمایه) واجد دریافت اوراق می شود یا نمی شود.
 • اغلب افتتاح کنندگان حساب ممتاز در گروه اشخاص حقیقی خاص قرار می گیرند و کف قیمت 18 میلیون و 200 هزار تومانی میانگین را رعایت می کنند.
 • درصد تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن چه برای افراد حقیقی و چه حقوقی حساب های ممتاز 33 درصد است.
 • در سپرده ممتاز آینده سما درصد تخصیص اوراق به حساب ها به 35 درصد  افزایش پیدا کرده است.
 • در حساب سما زمان تخصیص اوراق به یک حساب در پایان دوره یکساله است، پس نیازی به مراجعه ماهانه به بانک برای دریافت اوراق و اقدام به فروش آن ها در فرابورس نیست.
 • افرادی که حساب ممتاز عادی دارند می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن آن را به حساب ممتاز سما تبدیل کنند.
نام طرحسپرده سرمایه گذاری ممتاز آینده(سما)
حداقل مبلغ جهت افتتاح حسابحساب سرمایه گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی 50 هزار تومانحساب سرمایه گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی خاص و حقوقی 10 میلیون تومان
درصد تخصیص اوراق به حسابسپرده کوتاه مدت عادی 33 درصدسپرده سرمایه گذاری ممتاز آینده(سما) 35 درصد
شرایطدرصد تخصیص اوراق در سپرده سما نسبت به عادی 2 درصد بیشتر است.
در سپرده سما نیازی به مراجعه ماهانه به بانک برای دریافت اوراق و فروش آن ها نیست.در سپرده سما زمان تخصیص اوراق به حساب در پایان سال است.  
بنر ترنج در مقالات بنر دریافت تبلیغات در مقالات

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *