رشد ۱۴۶ درصدی در درآمد “مارون”
رادیو سهام
شرکت پتروشیمی مارون در دوره دو ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، معادل ۱۸ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند که نسبت به دوره مشابه در سال پیش رشد ۱۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.
درآمد پتروشیمی مارون سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت
رادیو سهام
درآمد پتروشیمی مارون در سال ۹۷ با رشد سه هزار میلیارد تومانی به هشت هزار و ۱۸۰ میلیادر تومان رسید.