تحلیل بنیادی جنرال مکانیک(رنیک) | 11 بهمن 99
سیگنال
شرکت جنرال مکانیک(رنیک) در زمینه های عمرانی از جمله ابنیه سنگین، کارهای زیر بنایی، ساخت سدها، خطوط انتقال آب، موج شکن و اسکله سازی، ساخت انواع راه های شهری و برون شهری شامل آزاد راه، تونل های طویل، پل ها و انجام امور زیر سازی و روسازی ریلی، احداث ساختمان های بلند، شهرک سازی، ایستگاه […]
بررسی وضعیت صورت های مالی رنیک (شرکت جنرال مکانیک) در 6 ماهه نخست سال 98
سیگنال
همان طور که می دانید رنیک در تاریخ 13/06/98 برای اولین بار در بازار فرابورس به روش ثبت سفارش عرضه شد. فعالیت های اصلی شرکت در حوزه های ساختمان، آب، حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات، نیرو و نفت و گاز می باشد. در جریان عرضه اولیه رنیک حدود 645 هزار نفر شرکت کردند و […]
گزارشی از عرضه اولیه های رنیک و بجهرم امروز شنبه 20 مهر ماه 1398
سیگنال
با بازگشت معاملات رنیک به حالت عادی، این سهم در ابتداری بازار امروز با افزایش تقاضا همراه شد و به صف خرید رسید. اما معلملات نماد بجهرم طی چند مرحله صوت گرفت. امیدواریم طی روزهای آینده وضعیت معامله نماد بجهرم نیز مانند رنیک به حالت عادی خود بازگردد.
بازدهی عرضه اولیه رنیک (جنرال مکانیک) از مرز 100 درصد نیز گذشت !
سیگنال
همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت هر سهم رنیک در 15 روز معاملاتی از 7,900 ریال به 17,067 ریال افزایش پیدا کرده است.
بازگشایی رنیک (جنرال مکانیک) پس از کنفرانس اطلاع رسانی با 10% نوسان مثبت
سیگنال
رنیک در مرحله پیش گشایش در سقف قیمتی 5 درصد کشف قیمت شد. در مجموع نوسان مثبت رنیک در معاملات امروز به 10.24% درصد رسید.
بازگشایی رنیک (جنرال مکانیک) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سیگنال
نماد رنیک با توجه به اینکه کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار کرده است برای بازگشایی تنها به تایید ناظر احتیاج دارد.
توقف نماد رنیک (جنرال مکانیک) پس از بازدهی 50 درصدی
سیگنال
نماد رنیک پس از گذشت 9 روز کاری بازدهی خالص 52.88% را به ثبت رسانیده است. بر همین اساس طبق ماده مذکور برای برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف شد.