صفر تا صد گزارش‌های میان‌دوره‌ای صنایع و شرکت‌های بورسی

صفر تا صد گزارش‌های میان‌دوره‌ای صنایع و شرکت‌های بورسی

طی چند روز اخیر، شرکت‌ها دست به انتشار صورت‌های مالی 9 ماهه‌ی خود زدند، اگرچه به طور کلی نتیجه‌ی عملکرد 9 ماهه‌ی شرکت‌ها، نسبتا بهبود یافته، اما در برخی گروه‌ها نیز بهای تمام شده‌ی آن‌ها به میزان قابل توجهی با افزایش مواجه شده و درنتیجه سود شرکت‌ها با کاهش همراه بوده است.

در گزارش پیشِ رو، وضعیت عملکرد صنایع مختلف و شرکت‌های موثر در آن‌ها را به تفکیک مورد بررسی قرار خواهیم داد. در یک دسته‌بندی کلی، دو گروه پالایشی و شرکت‌های پخش زیرمجموعه گروه دارویی عملکرد نبستا خوبی از خود بجایی گذاشته‌اند. گروه فلزات اساسی و سرمایه‌گذاری سود نسبتا متعادلی ایجاد کرده‌اند و گروه بانکی عموما با کاهش سود مواجه شده و در نهایت، خودرویی‌ها همچون گذشته متحمل زیان هستند.

تذکر: تمامی اعدادی که در ادامه از سود شرکت‌ها گزارش می‌شوند، برحسب افزایش سرمایه تعدیل شده و به تفکیک فصل-و نه مقدار تجمعی آن-مورد بحث قرار خواهد گرفت تا به تصویر بهتری نسبت به عملکرد شرکت دست پیدا کنیم.

پالایشی‌ها و زیرمجموعه‌های پخش دارو، پرچم‌داران بهبود عملکرد

گروه پالایشی به طور کلی با بهبود عملکرد مواجه شده‌اند. به ویژه پالایش نفت تهران سود بالایی ایجاد کرده و EPS آن بیش از 150 درصد افزایش یافته است. نمودار1 روند سودسازی شتران به تفکیک فصول مختلف در دو سال اخیر را به نمایش می‌گذارد.

عملکرد شتران به تفکیک فصل

مطابق نمودار فوق، سود فصلی شتران، نه تنها در سه دوره اخیر صعودی بوده، بلکه به نسبت دوره‌های مشابه سال گذشته نیز با افزایش قابل توجه مواجه شده است.

پالایش نفت اصفهان(شپنا) نماد مهم و جلوداری است که در گروه پالایشی‌ها، همواره مسیر حرکت قیمت‌ها را تعیین می‌کند. به طور کلی عملکرد شپنا به نسبت مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که شپنا در فصل پاییز معادل دو فصل اول سال سود ساخته است. نمودار2 نیز مؤید همین امر است.

عملکرد شپنا به تفکیک فصل

شرکت دیگری که وجود آن در گروه پالایشی اهمیت بسزایی دارد، پالایش نفت بندرعباس(شبندر) است. عملکرد نه‌ماهه‌ی شبندر به تفکیک فصول مختلف در دو سال اخیر به شرح نمودار ذیل است.

عملکرد شبندر به تفکیک فصل

مطابق نمودار فوق، شبندر در فصل پاییز عملکرد بهتری به نسبت بهار و تابستان از خود بجایی گذاشته. همچنین، سود آن به نسبت مدت مشابه سال گذشته، معادل 30 درصد رشد را تجربه کرده است.

گروه دیگری که تا حدی عملکرد چشم‌گیری از خود بجایی گذاشت، زیرمجموعه‌های پخش دارو بوده‌اند. شاید بتوان گفت در راس همه‌ی نمادهای موجود در این مجموعه، دتوزیع است که سود بسیار خوبی ایجاد کرده است. نمودار4 این موضوع را به خوبی به تصویر می‌کشد.

عملکرد دتوزیع به تفکیک فصل

همانطور که از نمودار4 نیز مشهود است، در سال جاری نه تنها روند صعودی سودسازی دتوزیع تداوم داشته؛ بلکه سود آن به نسبت دوره مشابه سال گذشته نیز با افزایش 200 درصدی مواجه گردیده است.

همچنین نمادهای «پخش» و «هجرت» نیز از دیگر نمادهایی هستند که روندی مشابه دتوزیع را طی کرده‌اند. اما آنچه در گزارش‌های گروه‌ دارویی، جای سوال و تعجب دارد، عملکرد بسیار ضعیف نماد برکت است. نمودار5 نشان‌گر همین موضوع است.  

عملکرد برکت به تفکیک فصل

با توجه به اینکه نماد گروه دارویی برکت، ساخت و عرضه واکسن برکت را در دستور کار قرار داده بود، سهامداران بهبود عملکرد و سودسازی آن‌را انتظار داشتند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، خلاف این موضوع بوده و برکت زیان ایجاد کرده است.

شرکت دیگری که در این گروه همواره با استقبال بالایی مواجه بوده، نماد ریشمک است. ریشمک اگرچه برخلاف تابستان، سود خوبی ایجاد کرده، اما همچنان رقم مربوطه، به نسبت دوره مشابه سال گذشته پایین بوده است. نمودار6 مؤید همین موضوع است.

عملکرد ریشمک به تفکیک فصل

به طور کلی، می‌توان گفت گروه دارویی، عملکرد نسبتا منطقی داشته‌اند.

سود بی‌رمق بانکی‌ها، پتروشیمی‌ها و اوره‌ای‌ها

صنعت پتروشیمی، بانک و اوره‌ای، سه گروهی هستند که به طور کلی با کاهش سود مواجه بوده‌اند و یا سودسازی آن کمتر از حد انتظار بوده است. به عنوان مثال سه جلودار اصلی گروه بانکی(نمادهای وبصادر، وتجارت و وبملت) عملکرد بسیار ضعیفی از خود بجایی گذاشته‌اند. نمودار7 عملکرد این‌سه را در یک قاب به تصویر می‌کشد.

عملکرد سه نماد گروه بانکی

مطابق نمودار فوق، دو نماد وبصادر و وبملت در سه‌ماهه‌ی دوم سال گذشته سود بسیار خوبی ساخته‌اند و اوج سودسازی وتجارت در سه‌ماهه‌ی سوم سال گذشته بوده است اما سود بانک تجارت در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته بسیار کاهش یافته است(دو نمودار میله‌ای مربوط به سه‌ماهه‌ی سوم وتجارت را با هم مقایسه کنید). بانک ملت در سه‌ماهه‌ی سوم، عملکرد مشابهی به نسبت سال گذشته از خود بجایی گذاشته است. بانک صادرات در فصل پاییز سال جاری سود ناچیزی ایجاد کرده، اما نکته حائز اهمیت این است که در مدت مشابه سال گذشته، همین رقم منفی بوده است. سایر بانک‌های حاضر در صنعت بانکداری با عملکرد متفاوتی همراه بوده‌اند. به عنوان مثال بانک‌های پارسیان و موسسه اعتباری ملل زیان بالایی متحمل شده و در نقطه‌ی مقابل، بانک‌‌های خاورمیانه، پاسارگاد و اقتصاد نوین سود نسبتا خوبی ایجاد کرد‌ه‌اند.  

پتروشیمی‌ها و اوره‌ای‌ها که همواره دو گروه پرآوازه‌ی بازار هستند، با افزایش بهای تمام‌شده مواجه شده‌اند و کاهش حاشیه سود دو گروه مزبور را به همراه داشته است. به تبع آن، کاهش سود هر سهم شرکت‌های زیرمجموعه را نیز به همراه داشته است. نماد نام‌آشنایی همچون زاگرس در پاییز سال جاری کاهش 74 درصدی سود به نسبت پاییز 1399 را تجربه کرده است. اگرچه تعدادی از نمادهای گروه مزبور افزایش سودسازی را تجربه کرده، اما رقم مربوطه پایین‌تر از حد انتظار بوده است.

عملکرد خوب شاخص‌سازهای گروه فلزات اساسی

بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که فولاد و فملی دو نماد موثر و جلودار در گروه فلزات اساسی هستند. گزارش‌های میان‌دوره‌ای این دو نماد نشان از سودسازی نسبتا خوب این‌دو دارد. نمودار8 مؤید همین موضوع است.

عملکرد فولاد و فملی

مطابق نمودار فوق، اگرچه سود فولاد و فملی در پاییز به نسبت فصل تابستان کاهش یافته، اما همین رقم به نسبت دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

البته در همین گروه‌ نمادهایی هم هستند که با کاهش شدید سود فصلی مواجه شده‌اند. دو نماد نام‌آشنایی که عملکرد بسیار ضعیفی در گروه فلزات اساسی از خود بجایی گذاشته‌اند، ذوب و ارفع هستند. نمودار9 خلاصه عملکرد این‌دو را به تصویر می‌کشد.

عملکرد ذوب و ارفع

همانطور که از نمودار فوق نیز به خوبی مشهود است سود دو نماد ارفع و ذوب در پاییز سال جاری نه تنها به نسبت فصل تابستان کاهش یافته، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(پاییز99) نیز با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

تکرار زیان خودرویی‌ها

اگرچه به طور کلی زیان‌دهی نمادهای گروه خودرویی بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. اما آنچه در فصل پاییز پررنگ‌تر به نظر می‌رسد، زیان قابل توجه شرکت سایپا است. نمودار10 نمایان‌گر عملکرد دو نماد شاخص‌ساز گروه خودرویی است.

عملکرد خودرو و خساپا

از نمودار فوق نیز کاملا نمایان است که زیان خودرو و خساپا نه تنها به نسبت فصل قبل(تابستان) افزایش یافته، بلکه این رقم نسبت به مدت مشابه دوره‌ی قبل(پاییز99) نیز افزایشی بوده است.

سوال اساسی این است که آیا به اتکاء گزارش‌های فوق می‌توان مسیر پیشِ روی نمادها و صنایع مورد بحث تا انتهای سال را در ترازوی قضاوت گذاشت؟ پاسخ یک‌جمله‌ای آن «خیر» است!
طبعا تغییر متغیرهای مختلف اقتصادی، عملکرد شرکت‌های مختلف را به نحو موثری تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همان نسبت نیز قیمت‌ آن‌ها در تابلوی معاملات دستخوش تغییر خواهد شد. در تحلیل‌های آتی روند پیشِ روی بازار سهام با توجه به متغیرهای مهم و موثر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

برای رصد لحظه‌ای بازار سهام، کانال تحلیلی سیگنال در تلگرام را دنبال کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
toranj-EX

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *