بهترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در دی ماه 99

بهترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در دی ماه 99

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در دی ماه 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس” خاتم ايساتيس پويا “، “آسمان آرمانی سهام” و “آرمان سپهر آشنا” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی ماهانه (دی ماه 99) را کسب کردند.

با افت 20 درصدی شاخص کل بورس در دی ماه نمی توان انتظار بازدهی مناسبی هم از صندوق های سرمایه گذاری به خصوص صندوق های سهامی و مختلط داشت. در واقع اگر این صندوق ها عملکردی بهتر از شاخص کل بورس داشته باشند به معنای مدیریت حرفه ای تلقی خواهد شد.

بازار بورس نوسانات مثبت و منفی زیادی دارد و باید دید که در چه بازه زمانی و با چه ابزار سرمایه گذاری چقدر سود یا ضرر بدست آمده است.

در گزارش10 صندوق برتر در دی ماه 99 به بررسی تمام صندوق های سرمایه گذاری پرداختیم و در این گزارش صرفا به بررسی صندوق ها قابل معامله در بورس یا ETF ها خواهیم پرداخت.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس ETF ، یکی از ساده ترین روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه است. افراد با داشتن کد بورسی می توانند نماد صندوق مورد نظرشان را در سامانه آنلاین کارگزاری پیدا کنند و به راحتی واحدهای صندوق ها را خرید و فروش کنند.

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی دی ماه 99 می پردازد.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (دی ماه 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در دی ماه 99 به شرح زیر است:

صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در یک ماه گذشته به طور میانگین 1.5 درصد بازدهی مثبت داشتند.

دو صندوق “خاتم” و “کارین” به تازگی به جمع ETFهای با درآمد ثابت اضافه شده اند. البته صندوق “کارین” تا پیش از این در بازار سرمایه فعال بود و با نام صندوق با درآمد ثابت نگین سامان در دسته صندوق ها صدور و ابطالی قرار داشت. این صندوق با مجوز قابلیت معامله در بورس به لیست صندوق های ETF اضافه شد.

اما صندوق “خاتم” که چند ماه پیش پذیره نویسی شده بود در اواسط دی ماه 99 باز شد و در روز اول بیش از 3.5 درصد بازدهی مثبت داشت. دلیل بالاتر بودن بازدهی ماهانه این صندوق نیز همین امر است. در حالت معمول بازدهی صندوق های درآمد ثابت را باید همان میانگین 1.5 درصدی دانست.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ( دی ماه 99 )
اولخاتم ايساتيس پوياخاتم4.09
دومبا درآمد ثابت کیانکیان1.98
سومنگین سامانکارین1.77
چهارمارمغان ایرانیانارمغان1.76
پنجمگنجینه یکم آویدگنجین1.66
ششمامین یکم فرداامین یکم1.64
هفتمبا درآمد ثابت کمندکمند1.63
هشتمیاقوت آگاهیاقوت1.63
نهمتوازن معیاردمعیار1.62
دهمافرا نماد پایدارافران1.57
یازدهمسپر سرمایه بیدارسپر1.51
دوازدهمگنجینه آینده روشنصایند1.50
سیزدهمبا درآمد ثابت فیروزه آسیافیروزا1.50
چهاردهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا1.39
پانزدهممشترک آسمان امیدآسامید1.35
شانزدهمپارند پایدار سپهرپارند1.19
هفدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.15
هجدهمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم1.15
نوزدهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس1.12
بیستمسپهر خبرگان نفتسخند0.86
بیست و یکمآرمان آتی کوثرآکورد0.68
بیست و دومدارا الگوریتمدارا-0.49
بیست و سوماعتماد داریکداریک-1.25
بیست و چهارمآوای فردای زاگرسفردااین صندوق هنوز قابل معامله نشده است.
قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند. برای اطلاع بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایید.

صندوق های قابل معامله سهامی

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در دی ماه 99 به شرح زیر است:

 10 صندوق از لیست صندوق های ETFسهامی بالاتر از شاخص کل بورس بودند و کمتر از 20 درصد(افت شاخص) ریزش داشتند. صندوق “آساس” که در ماه های ریزشی بازار بورس عملکرد نسبتا خوبی داشته است در این دی ماه 99 با کسب بازدهی منفی 8.5 درصدی بهتر از سایر صندوق های قابل معامله سهامی بود.

صندوق پالایش نیز با -32.65% کم بازده ترین صندوق سهامی بورسی در دی ماه 99 لقب گرفت.

گفتنی ست حباب موجود در صندوق های سرمایه گذاری می تواند برای سرمایه گذاران حائز اهمیت باشد و یکی از ملاک های انتخاب صندوق های قابل معامله در بورس قلمداد شود.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی  (دی ماه 99)
اولآسمان آرمانی سهامآساس-8.58
دومتوسعه اندوخته آیندهاطلس-9.10
سومسرو سودمند مدبرانسرو-11.56
چهارمامین تدبیرگران فرداالماس-13.43
پنجمارزش آفرین بیدارارزش-14.53
ششمبذر امید آفرینبذر-14.88
هفتمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس-15.71
هشتمهستی بخش آگاهآگاس-16.17
نهمافق ملتافق ملت-16.31
دهممدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریمدیر-18.49
یازدهمتجارت شاخصی کاردانکاردان-19.07
دوازدهمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه-20.96
سیزدهمسپهر کاریزماکاریس-22.59
چهاردهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم-24.05
پانزدهمآوای معیارآوا-24.56
شانزدهمپالایشی یکمپالایش-32.65
هفدهمسهام زرین کوروشزریناین صندوق هنوز قابل معامله نشده است.

صندوق های قابل معامله مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در دی ماه 99 به شرح زیر است:

همانطور که از جدول بالا مشخص است، صندوق های مختلط بازدهی های متفاوتی با هم دارند. اختلاف حدود 4 برابری بین بازدهی های صندوق های مختلط نشان می دهد که در زمان منفی شدن بازار بورس کدام صندوق بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد و کدام صندوق پایداری و ثبات بیشتری خواهد داشت.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی (دی ماه 99)
اولآرمان سپهر آشناآسام-5.80
دومسپهر اندیشه نوینصنوین-9.42
سومثروت آفرین پارسیانثروتم-20.25
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
21 اردیبهشت 1400