بررسی ریزش مرداد 99 بورس تهران

بررسی ریزش مرداد 99 بورس تهران

از ابتدای سالجاری تا 20 مرداد99  بورس پربازده ترین بازار ایران بود و در این مدت رکورد بی سابقه 330% بازدهی در مدت نزدیک به  5ماه را برجای گذاشت.

دلایل متعددی در این بازده موثر بودند که در مقاله “بررسی عوامل بنیادی ریزش بورس در مرداد ماه 1399  ”  بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. این بازده رویایی سبب شد بیش از پیش خریدن سهام و سرمایه گذاری بورس مورد توجه و اقبال عمومی قرار گیرد تا جاییکه تقریباً در همه جا و در همه مجالس سخن از سهام و رشد بورس بود و چک کردن  روزانه ارزش سهام به جزوی از امور روزمره مردم تبدیل شده بود.

در این میان  مقامات دولتی نیز مکرر به این بازدهی اشاره کرده و از آن بهره می جستند و با توجه به شرایط بخشی از سهام دولتی  در شرکتهای بورسی در قالب های صندوقهای سرمایه گذاری به عموم واگذار گردید و گمانه زنی های زیادی نیز در مورد جبران کسری بودجه دولت از محل درآمدهای ایجاد شده مطرح گردید. از آن سو عده ای نیز دلیل اصلی رشد بازار را ناشی از حمایت دولتی از نمادهایی خاص تفسیر می نمودند.

تقریباً از 20مرداد 99  ورق برگشت و روند پرشتاب رشد شاخص کل به سمت بالا متوقف گردید و از آن تاریخ تا کنون (14مهر99) در بیشتر روزها اکثر نمادها با کاهش ارزش و صف های فروش متوالی مواجه بودند و بازار روی دیگر خودش را نشان داد و این کاهش قیمت سهام باعث نگرانی عموم خصوصاً افرادی که تازه وارد  این بازار شده بودند  گردید. در این مقاله تصمیم داریم  از جنبه آماری و مقایسه  نمادها و گروههای صنعت این رشد و کاهش را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.

بازده بورس از ابتدای فروردین 99 تا 19 مرداد

شاخص کل از عدد 520هزار واحد در ابتدای سال99 به حدود 2.1میلیون واحد در مرداد 99 رسید . رشدی نزدیک به چهار برابر که کمتر کارشناسی قادر به پیش بینی آن بود اما در این مدت همه سهام بصورت یکسان رشد نکردند برخی بسیار بیشتر از شاخص کل و برخی نیز  رشدی کمتر از شاخص کل داشتند.

پربازده ترین نمادها دراین بازه عبارت بودند از :

بکام با 2420درصد – کفپارس با 1959 – ثشاهد با 1562درصد

30 شرکت برتر بازدهی از ابتدای سال تا 19مرداد99
ردیفشرکت – نماددرصد رشد
1کارخانجات تولیدی شهید قندی – بکام2,420
2فرآورده های نسوز پارس – کفپارس1,959
3شاهد – ثشاهد1,562
4بانک دی – دی1,350
5سیمان لار سبزوار – سبزوا134
6بانک ملت – وبملت1,275
7باما – کاما961
8ایران خودرو – خودرو924
9تامین سرمایه امید – امید893
10نوش مازندران – غنوش876
11گروه بهمن – خبهمن852
12کشت و صنعت شهداب ناب خراسان – غشهداب845
13پالایش نفت اصفهان – شپنا813
14سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی – وملی811
15گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو – خگستر795
16کارخانجات پارس الکتریک – لپارس792
17زامیاد – خزامیا787
18گروه سرمایه گذاری سایپا – وساپا703
19ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) – خساپا699
20بیمه نوین – نوین670
21معدنی دماوند – کدما657
22پارس خودرو – خپارس653
23قاسم ایران – قاسم632
24کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – حکشتی603
25پالایش نفت تهران – شتران593
26سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا – ورنا551
27بانک تجارت – وتجارت550
28کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا – خکمک549
29گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان – پترول514
30بیمه پاسارگاد – بپاس509

همچنین کمترین بازده در این تاریخ مربوط به شرکتهای زیر  بود:

نماد ولیز با 35درصد کاهش – حآسا با 14 درصد و شلعاب با 4درصد کاهش ارزش

30 شرکت  با کمترین بازدهی از ابتدای سال تا 19مرداد99
ردیفشرکت – نماددرصد رشد
1لیزینگ ایران – ولیز-35
2آسیا سیر ارس – حآسا-14
3لعابیران – شلعاب-4
4کارخانجات کاشی‌ و سرامیک‌ حافظ‌ – کحافظ-4
5شیر پاستوریزه پگاه خراسان – غشان-1
6کارخانجات نساجی بروجرد – نبروج0
7داروسازی زاگرس فارمد پارس – ددام3
8شیر پاستوریزه پگاه گلستان – غگلستا3
9داروسازی آوه سینا – داوه4
10بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو – رتکو5
11سالمین – غسالم6
12پارس سویچ – بسویچ7
13شهد ایران – غشهد9
14شیر پاستوریزه پگاه فارس – غفارس10
15گلتاش – شگل14
16حمل و نقل توکا – حتوکا15
17مهندسی حمل و نقل پتروشیمی – حپترو17
18توکا رنگ فولاد سپاهان – شتوکا18
19دارویی ره آورد تامین – درهآور18
20صنعتی سپنتا – فپنتا22
21صنایع غذایی مینو شرق – غمینو23
22داروسازی ابوریحان – دابور23
23جنرال مکانیک – رنیک24
24کارتن ایران – چکارن25
25سایپا شیشه – کساپا25
26کلر پارس – کلر25
27پاکسان – شپاکسا26
28کشت و صنعت پیاذر – غاذر29
29پاکدیس – غدیس30
30صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود – کشرق31

بررسی ریزش ها از سقف تاریخی خودشان

درسال 99 بیشتر نمادها سقفهای جدیدی را برای خود ساختند لذا نزول های قیمتی از این سقف های قیمتی اهیمت ویژه ای برخوردار بوده و در جدول زیر 30 شرکت با بیشترین ریزش نسبت به سقف تاریخی خودشان در سال 99 ارائه شده است.

30 شرکت با بیشترین ریزش نسبت به سقف تاریخی99
ردیفشرکت – نماددرصد ریزش
1سالمين  – غسالم٧٢/٨٨
2پارس مينو  – غپينو٧١/٤٩
3ليزينگ ايران  – وليز٦٧/٢١
4قطعات اتومبيل ايران  – ختوقا٦٧/٠٣
5نيرو محركه  – خمحركه٦٦/٣٣
6داروسازي زهراوي  – دزهراوي٦٥/٥٤
7ايران خودرو  – خودرو٦٥/٣٠
8پارس خودرو  – خپارس٦٥/٠٩
9گروه دارويي بركت  – بركت٦٤/٩٤
10گلوكوزان  – غگل٦٤/٧٣
11كارتن ايران  – چكارن٦٤/٢٩
12تامين ماسه ريخته گري  – كماسه٦٤/١٢
13ليزينگ رايان سايپا  – ولساپا٦٣/٢٨
14ريل پردازسير  – حريل٦٣/٢٨
15پرداخت الكترونيك سامان كيش – سپ٦٢/٧٥
16گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو – خگستر٦٢/٠٢
17داروسازي توليد دارو  – دتوليد٦١/٨٧  
18سيمان تهران  – ستران٦١/١٢  
19بيمه ميهن  – ميهن٦٠/٥٥  
20سايپا  – خساپا٦٠/٤٧
21مارگارين  – غمارگ٦٠/٣٤  
22دامداري تليسه نمونه  – تليسه٥٩/٩٦  
23كوير تاير  – پكوير٥٩/٨٠  
24توسعه مولد نيروگاهي جهرم  – بجهرم٥٩/٧٢
25صنعتي بهپاك  – بهپاك٥٩/٦٢  
26داروسازي آوه سينا  – داوه٥٩/٥٦  
27عمران وتوسعه فارس  – ثفارس٥٩/٤٧  
28كشاورزي ودامپروي مگسال  – زمگسا٥٩/٣١  
29بين المللي توسعه ساختمان  – ثاخت٥٨/٨٠  
30ايران ارقام  – مرقام٥٨/٧٣  

همچنین 30 شرکت زیر کمترین ریزش نسبت به سقف تاریخی خود را  در سال 99 تجربه نمودند

30 شرکت با کمترین ریزش نسبت به سقف تاریخی99
ردیفشرکت – نماددرصد ریزش
1لوازم خانگي پارس  – لخانه10.3
2بانك صادرات ايران  – وبصادر10.3
3كارخانجات توليدي پلاستيران  – پلاست9.9
4رهشاد سپاهان  – حرهشا9.8
5پتروشيمي خراسان  – خراسان9.7
6سيمان سفيد نيريز  – سنیر9.5
7صنايع جوشكاب يزد  – بکاب9.4
8صنايع خاك چيني ايران  – کخاک9.3
9آلومراد  – فمراد9.3
10شركت عمران و سازندگي قزوين – ثقزوی9.2
11صنايع پتروشيمي خليج فارس  – فارس9.1
12درخشان تهران  – پدرخش8.9
13فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال – قچار8.8
14پلي پروپيلن جم – جم پيلن  – جم پیلن8.7
15پليمر آريا ساسول  – آریا8.4
16پتروشيمي جم  – جم8.3
17كشت وصنعت پياذر  – غاذر8.2
18م .صنايع و معادن احياء سپاهان  – واحیا8.2
19توليدي گرانيت بهسرام  – کهرام7.3
20پتروشيمي پارس  – پارس7.0
21خوراك دام پارس  – غدام6.7
22بيمه اتكايي ايرانيان  – اتکای6.6
23 شيميايي رنگين  – شرنگی6.6
24سرمايه گذاري صنايع ايران  – وایرا6.4
25سرمايه گذاري صبا تامين  – صبا5.3
26 س. فني و مهندسي مشانير  – ومشان4.9
27توليد مواداوليه الياف مصنوعي  – شمواد4.9
28ايرانيت  – سایرا4.5
29س. تدبيرگران فارس وخوزستان  – سدبیر4.3
30ليزينگ رازي  – ولراز3.6

بررسی رشد و ریزش گروههای صنعت از ابتدای سال 99

همانگونه که رفتار شرکتها و سود آوری 6ماه گذشته آنها یکسان نبوده است ، میزان رشد و ریزش گروههای صنعت  نیز متفاوت بوده است.

در جدول زیر بازده گروهه های صنعت در مقاطع ابتدای سال تا 19مرداد (قبل از ریزش) و نیز در تاریخ 20مرداد تا 14مهر (بعد از ریزش) آورده شده است. برای اینکه مقایسه بهتری بتوان انجام داد میزان بازده گروههای صنعت در بازده یکسان نسبت به بازده زمانی ریزش قبل از 29 مرداد  (24تیر تا 19مرداد) نیز محاسبه و ارائه شده است.  بعبارت دیگر در گزارش زیر  میزان افول سهام در بازه زمانی بعد از 20 مرداد محاسبه شده و میزان رشد در همان مدت مشابه قبل از ریزش نیز محاسبه شده تا بتوان قیاس بهتری انجام داد.

در این بازه بطور کلی گروههای صنعت سرمایه گذاریها، کاشی و سرامیک، هتل و رستوران کمترین اصلاح را داشتند و گروههای استخراج نفت، بانکی و خودرو سازی بیشترین ریزش را تحمل نمودند.

بررسی جدول فوق نشان می دهد قسمت عمده رشد نمادها در تاریخ قبل از 24تیر اتفاق افتاده و در بازه یکسان بعد از 24تیر و با مرکزیت 20 مرداد بیشتر گروههای صنعتی تمام راه رفته را باز گشته اند و در 4 ماه گذشته تقریباً بازده خاصی برای سهامدارن خود نداشته اند.  نکته قابل توجه این است که در مدت زمانی که اکثر گروههای صنعت با فشار فروش مواجه بوده اند گروههای عرضه برق و گاز – کشاورزی دامپروری- بیمه و بازنشستگی بازده مثبت داشته و باعث ایجاد لبخند رضایت  برای سهامداران خود شده اند.

در مجموع بررسی عملکرد گروههای صنعت و نمادهای مختلف نشان دهنده این موضوع است افق سرمایه گذاری بلند مدت موثر بوده و افرادی که در ابتدای سال در سهام  بورسی سرمایه گذاری نموده بودند  علی رقم ریزش های اخیر تا کنون درسود هستند و احتمالا بیشترین ضرر متوجه  سهامدارانی شده است که در ماههای بعد از تیر 99 وارد شده اند. از سویی دیگر رشد نامتوازن در گروههای صنعت فرصتهای جدیدی برای شناسایی و سرمایه گذاری بر روی سهام ارزنده ایجاد می نماید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • من انتظار تحلیل بهتری را داشتم. دلایل و علل کاهش مهم است. نویسنده محترم صرفا گزارش عملکرد ارایه داده است و با جمع بندی کوتاهی که همه کمابیش می دانند. ممنون

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
جمعه
24 اردیبهشت 1400