برترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در مردادماه 99 کدام بودند؟

برترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در مردادماه 99 کدام بودند؟

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در مردادماه 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “پاداش سهامداری توسعه یکم”، “آرمان آتیه درخشان مس” و “سپهر اندیشه نوین” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی ماهانه (مردادماه 99) را کسب کردند.

در یک مقایسه کلی صندوق های بورسی در مردادماه 99 وضعیت بهتری از میانگین بازار داشتند. کارشناسان بازار سرمایه همواره به افراد تازه وارد توصیه می کنند ورود به بازار بورس را از طریق صندوق های سرمایه گذاری انجام دهند تا ریسک سرمایه گذاری آنها کاهش یابد و با مدیریت حرفه ای دارایی ها به بازدهی معقولی از این بازار دست پیدا کنند.

آمار و ارقام صندوق های ETF در مردادماه 99

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس موسوم به صندوق ETF  ، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می شوند.

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی مردادماه 99 می پردازد.صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (مردادماه 99) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.


پربازده ترین صندوق های ETF درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در مردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های ETF درآمد ثابت

در ماهی که عملکرد بازار بورس پس از مدتها منفی شد و شاخص کل بورس بیش از 8 درصد افت کرد، صندوق های با درآمد ثابت بازدهی پایداری داشتند و توانستند از جو منفی ایجاد شده در بازار سهام در امان بمانند.

بدترین عملکرد در بین صندوق های درآمد ثابت را صندوق داریک کسب کرد. این صندوق در مردادماه 99 بازدهی منفی یک و نیم درصد داشت.

صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم که تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه تمدن در بازار سرمایه فعالیت می کند؛ در مردادماه 99 بهترین عملکرد را داشت و با 2.6% بازدهی ماهانه در صدر جدول جای گرفت.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( مرداد 99 )
اولپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس۲.۶
دومارمغان ایرانیانارمغان1.91
سومسپهر خبرگان نفتسخند1.86
چهارمدارا الگوریتمدارا1.84
پنجمگنجینه یکم آویدگنجین1.81
ششمتوازن معیاردمعیار1.81
هفتمبا درآمد ثابت کمندکمند1.52
هشتماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا1.46
نهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.30
دهمآرمان آتی کوثرآکورد1.22
یازدهممشترک آسمان امیدآسامید1.10
دوازدهمفیروزه آسیافیروزا1.09
سیزدهمبا درآمد ثابت کیانکیان1.09
چهاردهمافرا نماد پایدارافران1.00
پانزدهمگنجینه آینده روشنصایند0.96
شانزدهمیاقوت آگاهیاقوت0.93
هفدهمامین یکم فرداامین یکم0.81
هجدهمپارند پایدار سپهرپارند0.67
نوزدهمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم0.48
بیستماعتماد داریکداریک1.5-
بیست و یکمسپر سرمایه بیدارسپرعمر این صندوق هنوز به یک ماه نرسیده است.

 صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله “سپر سرمایه بیدار” جهت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد «سپر ،(SEPAR)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت پذیره‌نویسی اولیه از شنبه ۴ مردادماه آغاز و تا چهارشنبه ۸ مردادماه بود ولی هنوز قابل معامله نشده است.


پربازده ترین صندوق های ETF سهامی

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در مردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های ETF سهامی

در مردادماه 99 بسیاری از سرمایه گذاران سودهای گذشته را از دست دادند و حتی کسانی که تازه واردتر شده بودند، با کاهش ارزش دارایی ها در بازار سهام مواجه شدند. در همین مدت سه صندوق ETF سهامی توانستند بازده مثبت کسب کنند. صندوق های “آتیمس”، “سرو” و “آساس” سه صندوق برتر در مردادماه 99 بودند که برخلاف روند منفی بازار بورس، بازدهی مثبتی داشتند.

بدترین بازدهی هم در صندوق “دارا یکم” اتفاق افتاد که طی آن بازده صندوق واسطه گری مالی یکم 12.08 درصد افت کرد.

پذیره نویسی صندوق ثروت بازنشستگی کشوری با نماد “مدیر” آغاز شد ولی هنوز نماد آن قابل معامله نشده است. اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)
اولآرمان آتیه درخشان مسآتیمس2.75
دومسرو سودمند مدبرانسرو2.64
سومآسمان آرمانی سهامآساس2.12
چهارمهستی بخش آگاهآگاس0.31-
پنجمافق ملتافق ملت0.71-
ششمارزش آفرین بیدارارزش0.93-
هفتمامین تدبیرگران فرداالماس1.51-
هشتمسپهر کاریزماکاریس1.79-
نهمتجارت شاخصی کاردانکاردان2.34-
دهمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه3.35-
یازدهمتوسعه اندوخته آیندهاطلس5.31-
دوازدهمآوای معیارآوا5.68-
سیزدهمبذر امید آفرینبذر5.84-
چهاردهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم12.08-
پانزدهمثروت بازنشستگی کشوریمدیرعمر این صندوق هنوز به یک ماه نرسیده است.

چرا اختلاف قیمت صندوق های ETF با قیمتNAV آن ریسک دارد؟

در این گزارش کارشناسان سیگنال، درصد بازدهی صندوق های ETF بر اساس تغییرات قیمت NAV صندوق در بازه زمانی مردادماه 99 را محاسبه کرده اند. با توجه به اختلاف قیمت معاملاتی و NAV هر واحد سرمایه گذاری، ممکن است بازدهی عنوان شده در صندوق های قابل معامله در بورس با عملکرد نهایی آنها مطابقت نداشته باشد.

به تفاوت بازدهی صندوق از نظر قیمت معاملاتی و قیمت NAV در دو مثال زیر دقت کنید:

در صندوق هستی بخش آگاه (آگاس) قیمت NAV در یکم مردادماه 302.018 ریال و در پایان مردادماه 301.086 ریال ثبت شده است بنابراین بازدهی صندوق -0.31 درصد است.

حال اگر قیمت معاملاتی این صندوق را بررسی کنیم خواهیم دید که قیمت باز شدن صندوق آگاس در یکم مردادماه برابر 281.330 ریال و در پایان مردادماه برابر با 300.000 ریال بوده است. در این صورت بازدهی صندوق ETF آگاس مثبت 6.6 درصد محاسبه می شود. مشاهده می شود که فاصله حدود 7 درصدی بین بازدهی صندوق بر اساس NAV و بر اساس قیمت معامله صندوق ایجاد شده است.

مثال دیگر صندوق توسعه اندوخته آینده است. در صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) قیمت NAV در یکم مردادماه 221.156 ریال و در پایان مردادماه 209419 ریال ثبت شده است بنابراین بازدهی صندوق -5.3 درصد است.

حال اگر قیمت معاملاتی این صندوق را بررسی کنیم خواهیم دید که قیمت باز شدن صندوق اطلس در یکم مردادماه برابر 213.000 ریال و در پایان مردادماه برابر با 205.950 ریال بوده است. در این صورت بازدهی صندوق ETF اطلس منفی 3.3 درصد محاسبه می شود. مشاهده می شود که فاصله 2 درصدی بین بازدهی صندوق بر اساس NAV و بر اساس قیمت معامله صندوق ایجاد شده است.

 این مسئله به دلیل فشار زیاد تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در صندوق هایETF  اتفاق می افتد و تغییرات قیمت صندوق را غیرمنطقی جلوه می دهد. بدیهی ست در صورتی که قیمت معامله از NAV صندوق بالاتر باشد ریسک زیادی برای خریداران صندوق ایجاد می شود و در صورتی که قیمت معامله از NAV صندوق پایین تر باشد برای خریداران جذاب تر خواهد بود چراکه در این حال قیمت صندوق زیر ارزش ذاتی آن قرار دارد.


پربازده ترین صندوق های ETF مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در مردادماه 99 به شرح زیر است:

پربازده ترین صندوق های ETF مختلط

صندوق سپهر اندیشه نوین که در ماه های اخیر بازدهی خوبی نسبت به سایر صندوق ها داشته است در مردادماه هم نشان داد که مدیریت خوبی دارد و زمانی که بازار منفی باشد می تواند بازدهی خود را در حد قابل قبولی حفظ کند. دو صندوق دیگر بازدهی منفی داشتند.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (مرداد 99)
اولسپهر اندیشه نوینصنوین0.93
دومثروت آفرین پارسیانثروتم2.68-
سومآرمان سپهر آشناآسام4.06-
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • سجاددهقان

  ایا امکان خرید وفروش ازصندوق سرمایه گذاری بصورت روزانه وجود دارد.مثلا من می تونم امروز از سهام صندوق خرید داستخ باشم ودو روز بعد بفروشم؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   بله… مشکلی از این بابت وجود نداره.

 • سجاددهقان

  زمان معاملات صندوقهای سرمایه گذاری در بورس ومدت نقدشوندگی رو می خواستم بدونم

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   ساعت معامله در ساعت معمول خرید و فروش سهام است و نقدشوندگی آن ها مثل سهام بدون معطلی می باشد.

 • سلام آیا صندوق های etf صف فروش هم می شوند یا به علت بازار گردان که دارند در زمان هایی که بازار منفی است راحت می توان واحد های صندوق را فروخت

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   به ندرت صندوق ها صف میشوند و معمولا معاملات روان و متعادلی دارند.

 • سلام ممنون از سایت خیلی خوبتون سوالی داشتم
  بنده صندوق هستی بخش آگاه رو در سایت TSETMC نگاه میکنم
  بازدهی سالانه این صندوق رو 527 درصد نشون میده
  یعنی مثلا اگر یک نفر سال پیش همین موقع 100 میلیون تومان سهام هستی بخش آگاه رو خریداری کرده بود با احتساب بازهی 527 درصد 100 میلیونش شده 614 میلیون تومن!
  ممنون میشم جواب بنده رو بدین

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   بله همینطوره

 • سلام و وقت بخیر
  عذرمیخوام در مورد این مطلب که در متن ذکر کردید توضیح میدید منظور nav صدور است یا ابطال؟
  ” بدیهی ست در صورتی که قیمت معامله از NAV صندوق بالاتر باشد ریسک زیادی برای خریداران صندوق ایجاد می شود و در صورتی که قیمت معامله از NAV صندوق پایین تر باشد برای خریداران جذاب تر خواهد بود چراکه در این حال قیمت صندوق زیر ارزش ذاتی آن قرار دارد.”
  و وقتی که قیمت معاملاتی از nav صدور و ابطال( به تفکیک) بیشتر یا کمتر باشد در چه حالتی به سود سرمایه گذار و در چه حالتی به ضرر سرمایه گذار تمام خواهد شد؟
  با سپاس

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   منظور ما nav ابطال است.
   اگه nav از قیمت معاملاتی کمتر باشه برای فروشنده ها بهتره که بتونند با ارزش بالاتری دارایی خودشونو بفروشند و برعکس برای خریداران ریسک زیادی داره. اگه nav از قیمت معاملاتی بیشتر باشه، برای خریداران خوبه که میتونند زیر ارزش ذاتی صندوق رو بخرند ولی برعکس به ضرر فروشنده هاست که باید زیر ارزش ذاتی، دارایی ها شونو بفروشند.

 • شیرازی

  سپاس از تحلیل های خوب شما که بسیار مفید هست.

 • سلام بهترین صندوق برای خرید سهام دار در ماه آینده کدام صندوق است؟
  لطفاً راهنمایی کنید.

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   به بخش گزارش های تحلیلی صندوق ها در سیگنال مراجعه کنید.

 • علی طیب

  با سلام با تشکر از نرم افزار بسیار نظیر تون بن نظر شما در صندوقها سرمایه گزاری کنیم بجای سهم؟؟؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   در مورد سرمایه گذاری، تصمیم با شماست. صندوق ها در بلند مدت برای کسانی که وقت و تخصص معامله گری ندارند، مناسب تر است.

 • حمیدرضا

  سلام تشکر فراوان

 • با سلام و خدا قوت
  مطالبتون خیلی بهم کمک کرد، ممنونم

 • سلام خسته نباشید
  درمورد صندوق های etf مگه یکی از خصوصیات خوب این صندوق ها نسبت به صندوق های سرمایه گذاری مشترک، بدون کارمزد و مالیات بودن معاملات واحدهای اونها نیست؟ اما چرا بعد از خرید واحدهای این صندوق ها در پنل کارگزاری، بهای هر سهم با قیمت سر به سر متفاوت هست و برای هر سهم قیمت سر به سر حدود 200 تومان بیشتر است؟
  و ضمنا اگر ممکنه در مورد نحوه match شدن قیمت های خرید و فروش که ثبت میشه توضیح بفرمایید و اینطور نیست که قیمت خرید و قیمت فروش عینا یکسان باشه؟ چون من برای خرید قیمت را در سیستم ثبت کردم و بعد با قیمت پایین‌تری برای بنده خرید انجام شد.
  با سپاس

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   کارمزد صندوق ها معافیت هایی داره ولی کاملا صفر نیست. در سفارش گذاری اگه شما قیمت بالا بذارید و فروشنده ای حاضر به فروش در قیمت پایین تر از سفارش شما باشه، با توجه به اولویت قیمت در سفارشات، قیمتی که فروشنده گذاشته برای شما اعمال میشه.

 • باسلام وتشکر
  برای ارزیابی etfها بنظر شمابهتراست سود۲یا ۳ماه اخیر رادر نظر بگیریم یا ۶ ماه اخیر

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   بهتره که همیشه نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری داشته باشید.

 • سلام بازدهی منفی به چه معنی هست؟ و یه سوال اینکه مثلا من 1000 عدد سهام هر کدوم به ارزش 10 هزار تومن از صندوق درآمد ثابت ETF رو خریدم که میشه 10 میلیون/ اگه بخام بفروشم چجوری میشه داستان؟ هم سود میده و هم سودی که از فروش اون سهم گرفتم(مثلا 10 هزار تومن شده 11 هزارتومن) واسه من میشه؟ اگه قیمت سهم کمتر بشه چی میشه؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   بازدهی منفی به معنی کاهش ارزش دارایی ست. در صورتی که قیمت واحدهای صندوق کاهش پیدا کنه سرمایه گذار ضرر میکنه. در صندوق های با درآمد ثابت معمولا ضرر رخ نمیده. سود دهی هر صندوق رو هم از روابط عمومی اون صندوق بپرسید.

 • علی صادقی

  باسلام و عرض ادب
  درتاریخ نگارش این متن (1399/06/26) قیمت خرید هرواحد صندوق طلای لوتوس حدود 11000 الی 11500 تومان می باشد و ناو ابطال 8900 تومان، حال این سوال برای بنده پیش آمده که اگر بنده امروز بخرم و مثلا چند روز دیگه بخواهم بفروشم باتوجه به اختلاف حدود 23 درصد یعنی بنده درطول چند روز 23 درصد از کل سرمایه ام رو از دست میدم؟!!!لطفا توضیح کامل بدهید.
  باتشکرفراوان

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز
   دقت کنید که شما همیشه فقط به قیمت معاملاتی میتونید خرید و فروش داشته باشید نه به قیمت nav صندوق. بنابراین اگه قیمت تابلو بالاتر برود شما نه تنها ضرر نمیکنید بلکه سود می کنید.

 • محسن مختاری

  صندوق تجربه بانک آینده دارم نظرتون هست خارج بشم با توجه به زیانی که داشته
  من هرواحد ۲۷۰۰ خریدم الان هر واحد .۲۴۰۰

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
26 مهر 1400