«ومعادن» سرمایه خود را ۱۳۸درصد افزایش می دهد

«ومعادن» سرمایه خود را ۱۳۸درصد افزایش می دهد
خلاصه اخبار

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از ارایه پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۳۸درصدی خبر داد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات قصد دارد سرمایه خود را ۱۳۸درصد افزایش دهد.

این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره قرار است این پیشنهاد را به مجمع عمومی فوق العاده ارایه دهد و هدف خود را از این اقدام برای جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و تحصیل سهام جدید بیان کرده است.

“ومعادن” این اقدام را در تاریخ ۱۳بهمن۹۷ به تصویب هیات مدیره رساند و قرار است سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴هزار و ۱۱۸میلیارد و ۳۸۹میلیون ریال به مبلغ ۸۱هزار و ۳۱۸میلیارد و ۳۸۹میلیون ریال افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ انجام این افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.