اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان

اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان
خلاصه اخبار

اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان ، شوک تورمی و ضعف دولت در هدایت نقدینگی ، خروج صادر کنندگان از عرصه تجارت ، ، چشم انداز بازار مسکن در سال آینده ، احیای ترانزیت ایران با همکاری همسایه ها

به گزارش سیگنال ، صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۳۰ دی ماه به شرح زیر است:

اتمام حجت وزیر صنعت با خودروسازان