“زفکا” با ۸۳۰ تومان کشف قیمت شد
بورس آنلاین
با شروع فرایند عرضه اولیه ۲۰ میلیون سهم شرکت کشت و دامداری فکا در بازار دوم معاملات فرابورس ، هر سهم شانزدهمین شرکت جدید سال با ۸۳۰ تومان کشف قیمت شد.