معرفی و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

معرفی و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

در این گزارش، صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه را معرفی نموده و آخرین سهام موجود در پرتفوی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

توجه: سیگنال بدون هیچگونه جانبداری به بررسی صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور می پردازد و توصیه ای به سرمایه گذاری و ورود به هیچ صندوقی ندارد.

معرفی اجمالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه جزو قدیمی ترین صندوق های سهامی ست. بازدهی صندوق مشترک آگاه از آغاز فعالیت تا کنون از همه صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه کشور بالاتر است. عمر این صندوق بیش از 12 سال است و از این نظر جزو 5 صندوق اول در نوع سهامی به حساب می آید. به دلیل عملکرد مناسب این صندوق در ماه های اخیر تصمیم گرفتیم تا به معرفی و تحلیل پرتفوی آن بپردازیم.

خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه طبق آخرین گزارش صندوق بیش از 1370 میلیارد تومان است.

در حال حاضر 92  درصد از سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه را افراد حقیقی تشکیل می دهند. طبق آخرین اطلاعات از سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، تعداد سرمایه گذاران حقیقی در صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه 4392 نفر است. 9 حقوقی نیز 8 درصد دیگر سرمایه گذاران را تشکیل می دهند.

بازدهی دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

    دوره    بازدهی
هفته گذشته1.43 ٪
ماه گذشته4.89 ٪
سه ماه گذشته-6.04 ٪
شش‌ماه گذشته124.16٪
سال گذشته340.67 ٪
از آغاز فعالیت37398.08 ٪

*** تاریخ بروز رسانی: 1399/07/18 ***

اهمیت بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

بررسی پنج سهم برتر موجود در پرتفوی صندوق ها به چند دلیل حائز اهمیت است. اول آنکه بیشترین وزن را در پرتفوی صندوق تشکیل می‌دهد و بیشترین تاثیر در میزان بازدهی‌ها را دارد. دلیل دیگر آن است که صندوق‌ها با بهره گیری از ابزارهای مختلف و پیچیده سعی می‌کنند بهینه‌ترین سهام را از نظر رشد و بازدهی شناسایی کنند بنابراین پنج سهمی که بیشترین درصدها را به خود اختصاص داده است می‌تواند نشان دهنده نوع مدیریت و مهارت کارشناسان آن صندوق باشد.

اطلاعاتی که سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است بر اساس آخرین صورت های مالی منتشره از سایت اختصاصی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه استخراج شده است.

ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

معرفی و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

مطابق ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مشاهده می شود که این صندوق مایل است تا حدود 30 درصد از دارایی های تحت مدیریت خود را در پنج سهم برتر قرار دهد تا از پتانسیل سود بالای آنها استفاده کند.

ترکیب دارایی در صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان نشان می دهد، 94.5% از دارایی ها، در سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری شده است. اوراق با درآمد ثابت که معمولا شامل سپرده های بانکی و اوراق بدهی می باشد 4% و سایر دارایی ها 1.5% از پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه را تشکیل می دهد.

قیمت واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

معرفی و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

قیمت هر واحد سرمایه گذاری در مهرماه سال گذشته حدودا 8.5 میلیون تومان بود که  با رشد بیش از 340 درصدی تا مهرماه امسال به 37.5 میلیون تومان رسیده است.

خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

معرفی و بررسی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

دارایی های صندوق در مهرماه سال 98 چیزی در حدود 1100 میلیارد ریال بود و در مهرماه سال 99 به بیش از 13700 میلیارد ریال رسید. در 19 مردادماه 99 و قبل از آغاز ریزش بازار بورس، خالص دارایی های صندوق به بیش از 20000 میلیارد ریال هم رسیده بود و پس از آن، کاهش 6300 میلیارد ریالی را تجربه کرد.

5 سهم با بیشترین وزن در پرتفوی صندوق مشترک آگاه

برترین سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری می تواند مسیر حرکت سرمایه های هوشمند را برای سرمایه گذاران خرد مشخص کند. از این رو با بررسی پنج سهم برتر صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه در ادامه همراه ما باشید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
نوع صندوق : سهامی
دارایی خالص در آخرین گزارش صندوق : 13,737,171,204,466 ریال
بازدهی نقطه به نقطه یکساله : 340.67 ٪
مدیر صندوق : شركت سبدگردان آگاه

1فملیملی مس%10.91
2وبملتبانک ملت%9.06
3شپدیسپتروشیمی پردیس%7.51
4فولادفولاد مبارکه%6.77
5تاصیکوسرمایه گذاری صدر تامین%5.17

مهمترین نکته ای که در نگاه اول از پرتفوی صندوق مشترک آگاه قابل استنباط است موضوع تنوع در تقسیم دارایی و سرمایه گذاری در صنایع مختلف است.

صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، بانکی و سرمایه گذاری؛ مهمترین انتخاب های مدیران سرمایه گذاری در صندوق مشترک آگاه بوده است.

دو سهم فملی و فولاد که مجموعا 17.5% از وزن پرتفوی صندوق را به خود اختصاص داده است جزو صنایع فلزات اساسی ست. شپدیس در گروه محصولات شیمیایی تعریف می شود و دو سهم وبملت و تاصیکو نیز به ترتیب در صنایع بانکی و سرمایه گذاری قرار دارند. این مسئله به معنی احاطه مدیران صندوق مشترک آگاه به تحلیل و بررسی صنایع مختلف بورسی می باشد.

عملکرد صندوق مشترک آگاه در زمان ریزش سال 99

بیشترین درصد ریزش صندوق مشترک آگاه از سقف تاریخی آن 14% بوده است. این در حالی ست که شاخص کل بورس در بیشترین ریزش خود در سال 99 نزول کرد.

اگر بخواهیم قیمت واحدهای صندوق مشترک آگاه را بررسی کنیم خواهیم دید که قیمت هر واحد در بالاترین حالت خود تقریبا به 43 میلیون تومان رسید و میزان افت آن از سقف تاریخی تا قیمت 37 میلیون تومان بوده است. در واقع می توان گفت که صندوق مشترک آگاه از ریزش بازار بورس تا حد زیادی در امان بوده است و سرمایه گذاران آن افت زیادی در مقایسه با سایر صندوق ها در دارایی خود نداشته اند.

سوال مهم در اینجا این است عملکرد صندوق مشترک آگاه در زمان ریزش بازار چگونه بوده است؟

برای پاسخ به این سوال مقایسه ای بین پرتفوی صندوق در مردادماه و شهریورماه 99 خواهیم داشت و خرید و فروش صندوق را بررسی می کنیم.

طبق صورت وضعیت پرتفوی صندوق مشترک آگاه در مردادماه 99 نسبت فروش به خرید 0.7 بوده است. فروش های صندوق 720 میلیارد ریال و خرید های آن 1000 میلیارد ریال برآورد شده است. این اعداد به این معنی ست خرید های صندوق 1.4 برابر فروش ها بوده است. بنابراین می توان افزایش دارایی های صندوق را به مقدار حدودی 300 میلیارد ریالی تخمین زد.

اما در پرتفوی شهریور ماه سال 99 وضعیت کاملا دگرگون شده است. نسبت فروش به خرید در ماه منتهی به 16 شهریور ماه به 6.3 رسید. به عبارت دیگر فروش های صندوق 1600 میلیارد ریال و خرید های آن 267 میلیارد ریال بوده است. این نسبت به این معنی ست که فروش سهام در صندوق مشترک آگاه بیش از 6 برابر خرید سهام در آن بوده است.

افزایش 9 برابری فروش سهام در پرتفوی صندوق مشترک آگاه در مقایسه به ماه قبل، نشان از چابکی و معاملات هدفمند آن دارد.

مهمترین خرید های صندوق مشترک آگاه در شهریورماه 99

نام سهمخرید در این ماه (میلیارد ریال)
کاوه47
شپدیس37
های وب27

مهمترین فروش های صندوق مشترک آگاه در شهریورماه 99

نام سهمفروش در این ماه (میلیارد ریال)
وبصادر276
سیتا153
تاپیکو147
فارس112
وغدیر90
غویتا87
شاراک75
وتجارت59
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • ممنون عالی بود

 • احمد مصطفائی

  عالیست ..ممنون .
  فقط برای مواقع اططرای سهامدار یه صندوق از سود یا صندوق مجزا اختصاص به خرید یا انتقال داده شود.
  دوما میتونیم از خود سهام برای خرید مسکن یا خودرو در بازار استفاده کنیم ..فعال

 • بسیار مفید و قابل استفاده بود
  تشکر

 • خلیل خدری

  عالیبود

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
18 اردیبهشت 1400