ترافیک مجامع عمومی سالیانه

ترافیک مجامع عمومی سالیانه

این‌روزها تعداد زیادی از شرکت‌ها راهی مجمع عمومی عادی سالیانه می‌شوند. در تحلیل پیشِ رو، شرکت‌هایی که در چهار روز پایانی هفته، مجمع عمومی سالانه برگزار می‌کنند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جداول پایین، نسبت P/E بر اساس سود 12 ماه گذشته بدست آمده و نسبت D/P(سود تقسیمی به قیمت) نیز بر اساس «تقسیم سود احتمالی» محاسبه شده است.

طبیعتا شرکت‌های با D/P بالاتر، گزینه‌های بهتری برای حضور در مجمع هستند(بالاتر بودن این نسبت، لزوما به معنی افزایش قیمت سهام شرکت در روزهای آتی نیست)

همانطور که از جدول فوق نیز مشهود است، در میان شرکت‌هایی که امروز دوشنبه راهی مجمع سالانه می‌شوند، شگویا بالاترین نسبت D/P و سیستم کمترین نسبت مزبور را دارد.

با توجه به جدول فوق، روز سه‌شنبه شرکت‌هایی از گروه‌های مختلف راهی مجمع می‌شوند و غصینو(از گروه غذایی) بالاترین نسبت D/P و شفارا به دلیل اینکه در دوره‌های قبل هیچ‌گونه تقسیم سود نداشته نسبت مزبور نیز صفر بوده است. شفارا در 12 ماه گذشته معادل 157 ریال سود به ازای هر سهم ساخته است؛ اما با توجه به اینکه نسبت P/E این شرکت بالا است، حتی در صورتی‌که سیاست تقسیم سود خود را تغییر دهد، سود آنچنانی میان سهامداران توزیع نخواهد شد.

با توجه به جدول فوق، دفارا بالاترین نسبت D/P در میان شرکت‌هایی که چهارشنبه مجمع برگزار می‌کنند را به خود اختصاص داده است، اما بیان این نکته حائز اهمیت است که نسبت مزبور با توجه به سیاست تقسیم سود شرکت در سال گذشته بدست آمده و دفارا سال گذشته تمامی سود را تقسیم کرده است، بنابراین تغییر در سیاست شرکت و توزیع بخشی از سود در سال جاری می‌تواند این نسبت را نیز کاهش و سود حاصله برای سهامداران را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در میان نمادهای جدول فوق، دهدشت با توجه به اینکه زیان‌ده است، هیچ‌گونه سودی میان سهامداران توزیع نخواهد کرد.

در میان شرکت‌هایی که چهارشنبه راهی مجمع می‌شوند، دو نماد فاهواز و شپترو به دلیل اینکه زیان‌ده هستند، هیچ‌گونه سودی تقسیم نخواهند کرد، اما نماد غشهد سال گذشته حدودا 50 درصد از سود حاصله را تقسیم کرده است و در صورت اعمال همان سیاست، در سال جاری می‌بایست 260 ریال سود بین سهامداران توزیع نماید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *