تحلیل بنیادی گروه زراعت | دوشنبه 17 آذر 1399

تحلیل بنیادی گروه زراعت | دوشنبه 17 آذر 1399

پس از افزایش قیمت شیرخام ، بسیاری از شرکت های گروه زراعت در قالب افشای اطلاعات با اهمیت از افزایش 55 درصدی نرخ فروش محصولات خود (شیرخام) خبر دادند. بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار  قیمت فروش هر کیلو شیرخام با 3.2% چربی و بار میکروبی زیر 100 هزار ، 45000 ریال درب دامداری تصویب گردید و به ازای هر 0.1% افزایش (کاهش) چربی قیمت هر کیلوگرم معادل مبلغ 600 ریال افزایش (کاهش) می یابد.

در این گزارش بر آن شدیم تاثیر افزایش قیمت فروش شیر خام را بر سودآوری گروه بررسی نماییم. در جدول زیر لیست نام هر شرکت و سهم فروش شیر خام از کل درآمدهای آن آورده شده است. متوسط فروش ماهانه بر اساس میانگین فروش هشت ماه اخیر و حاشیه سود خالص هر شرکت نیز معادل حاشیه سود شش ماه اول سال در نظر گرفته شده است.

نام شرکتدرصد فروش شیرخام از کل فروش شرکتمتوسط مبلغ فروش ماهانهحاشیه سود خالص
زمگسا85%12527316%
تلیسه87.6%15440517%
زشگزا87%12501819%
زبینا68.5%13379722%
زقیام89.43%24303227%
زگلدشت83%13009327%
زشریف90%22544420%
زملارد90%9319622%
زکشت82%8040527%
زپارس26%17815337%
زدشت85.6%16629523%
زفکا88%23013331%

همان طور که از جدول فوق برداشت می شود، بیشترین نسبت فروش شیرخام به کل فروش متعلق به زشریف و زملارد است و کمترین نسبت را زپارس دارد.

به منظور بررسی تاثیر افزایش قیمت فروش شیر خام بر سودآوری شرکت های فوق لازم است سه فرض زیر را رعایت کنیم :

1. شرکت هیچ افزایش هزینه دیگری ندارد

2.از بین محصولات تولیدی شرکت، فقط قیمت شیرخام افزایش پیدا کرده است

3. میزان فروش شرکت در ماه های آخر سال معادل متوسط فروش سالانه در هشت ماه اول در نظر گرفته شود.

با لحاظ کردن فرضیات فوق می توان محاسبه کرد افزایش 55 درصدی قیمت فروش شیر خام چه میزان درآمد و سود هر شرکت را در ماه های پایانی سال دستخوش تغییر می کند.

نام شرکتدرصد افزایش مبلغ فروشدرصد افزایش سود
زمگسا46.75%7.48%
تلیسه48.13%8.18%
زشگزا47.85%9.09%
زبینا37.68%8.29%
زقیام49.19%13.28%
زگلدشت45.65%12.33%
زشریف49.50%9.9%
زملارد49.50%10.89%
زکشت45.10%12.18%
زپارس14.3%5.29%
زدشت47.08%10.83%
زفکا48.40%15%

همان طور که در جدول بالا مشهود است ( با در نظرگرفتن فرضیاتی که قبلا بیان شد) افزایش 55 درصدی قیمت فروش شیر خام سبب افزایش متوسط 47 درصدی درآمد فروش شرکت ها خواهد شد. افزایش فروش شرکت ها نیز سبب می شود حاشیه سود خالص آن ها به طور متوسط 12% رشد کند( به استثنا زپارس).

با توجه به این که زپارس حاشیه سود بالایی دارد (37 درصد) اما چون در این بررسی تنها افزایش نرخ فروش شیرخام بر سودآوری گروه لحاظ شده است و فقط 26% از درآمدهای کل زپارس از محل فروش شیرخام تامین می شود، پس این افزایش نرخ فروش تاثیر کمی بر حاشیه سود شرکت می گذارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
30 فروردین 1400