نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

شرکت مبین انرژی خلیج فارس تامین کننده اصلی یوتیلیتی مورد نیاز شرکت های پتروشیمی فاز یک منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد که در پنج بخش مجزا ساخته شده است. وظایف این واحد شامل: تولید و توزیع برق و بخار، تولید و توزیع اکسیژن، نیتروژن، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، تولید وتوزیع آب شیرین، آب بدون املاح، آب سرویس و غیر می باشد.

ترکیب سهامداران شرکت

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

میزان سهام شناور شرکت برابر 15 درصد از کل شرکت می باشد. به عبارتی دیگر از 14 میلیارد سهم، 2 میلیارد سهم توسط سهادار خرد در بازار سهام مورد داد وستد قرار می گیرد.

بررسی ترازنامه 3 ماهه سال 1399

بر اساس ترازنامه منتهی به 3 ماهه سال 1399 شرکت در قبال 5973 میلیارد تومان دارایی جاری، 1957 میلیارد تومان بدهی جاری دارد.کمتر بودن دارایی های جاری نسبت به بدهی جاری موجب کسری سرمایه در گردش شرکت شده است.

مجموع دارایی های شرکت 7917 میلیارد تومان می باشد که بیش از 74 درصد دارایی ها متشکل از دارایی های جاری است.

میزان سود انباشته شرکت 3 برابر سرمایه شرکت می باشد . لذا شرکت توانایی افزایش سرمایه 300 درصدی از محل سود انباشته به منظور اجرای طرح ها ی توسعه خود را دارا می باشد.

بررسی صورت سود و زیان 3 ماهه سال 1399

مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه سال 1399 برابر 2147 میلیارد تومان می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 9 درصد برخوردار بوده است. بهای تمام شده شرکت با رشد 12 درصدی به 1394 میلیارد تومان رسید .در نتیجه سود ناخالص شرکت با رشد 4 درصدی  به 753 میلیارد تومان رسید. سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در این سه ماه 258 میلیارد تومان می باشد .این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل برابر صفر بوده است. بنابراین سود خالص شرکت با رشد 35 درصدی به عدد 992 میلیارد تومان (69 تومان به ازای هر سهم) رسید.

تولیدات شرکت

روند تولیدات شرکت در ماه های مختلف روندی نوسانی داشته ولی روند هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نسبت ثابتی بوده است که نشان دهنده روند سود سازی پایدار شرکت می باشد.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

فروش شرکت

روند فروش شرکت در سه ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل روند ثابتی را طی کرده است.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

بهای تمام شده شرکت

بهای تمام شده شرکت در سال های مختلف روند رو به رشدی را داشته است . بیشترین سهم از بهای تمام شده را مواد مستقیم مصرفی و سپس سربار تولید تشکیل می دهد که روند رو به رشدی را در سال های مختلف تجربه کرده است.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

ترکیب بهای تمام شده شرکت

بیشترین درصد بهای تمام شده شرکت از مواد مستقیم مصرفی تشکیل شده است که سهم 75 درصدی در هزینه های شرکت دارد.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

عملکرد شرکت

روند سود خالص و عملیاتی شرکت در فصول مختلف سال 98 روندی متعادل همراه با نوسات همراه بوده است. در فصل بهار 99 شاهد افزایش سود خالص و عملیاتی شرکت بوده ایم.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

حاشیه سود

حاشیه سود خالص بیان میکند که‌ از یک‌تومان فروش شرکت، چه ‌میزان از آن به سود خالص تبدیل‌ گردیده است. با توجه به اینکه حاشیه سود شرکت 32 درصد می باشد. از هر 1000 تومان فروش محصولات شرکت،320 تومان سود خالص حاصل شده است. حاشیه سود شرکت در فصول مختلف مقداری ثابت بوده است.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

نسبت های نقدینگی

این نسبت‌ها ﺗﻮاﻧﺎیی و ﻗﺪرت شرکت را در ﭘﺮداﺧﺖ بدهی‌های کوتاه مدت نشان می‌دهد. مقدار بالای این نسبت، توانایی شرکت را در پرداخت تعهدهایش نشان می دهد، در حالی که اگر این نسبت زیر 1 باشد، نشان دهنده این است که شرکت توانایی پرداخت تعهداتش را ندارد.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

مقایسه ارزش دفتری و بنگاه

با مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت می توان دریافت که ارزش بازار شر کت در سال  98 و 97 روند ثابتی را در پیش گرفت است  ولی بر خلاف آن ارزش دفتری در این سال روند رو به رشدی را دنبال نموده است. در سال 99 ارزش بازار شرکت رشد پر شتابی را تجربه نموده است ولی این رشد بسیار کمتر از رشد شاخص بوده است.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

ترکیب فروش

در سال 99 در خرداد ماه،  گاز خوراک با سهم 41 درصد، اکسیژن سهم 14 درصد، بخار با سهم 12 درصد و برق با سهم 11 درصد بیشترین درصد از فروش های شرکت را به خود اختصاص داد.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

نرخ فروش

با توجه به اینکه  گاز سهم 41 درصدی از فروش های شرکت را به خود اختصاص داده است. لذا در نمودار زیر به بررسی نرخ فروش گاز در سال های گذشته می پردازیم. همچنین با توجه به عدم ابلاغ نرخ های سرویس جانبی برای سال ١٣٩٩ ، نرخ های سال ١٣٩٨ لحاظ گردیده است.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

مقایسه فروش و بهای تمام شده نرخ خوراک

در سال 96 افزایش نرخ خوراک باعث افزایش فروش شرکت و در نتیجه بهای تمام شده شرکت شده است. این افزایش نرخ به اندازه ای نبود که منجر به افزایش اسمی سود شرکت شود. در سال 98 با افزایش نرخ گاز و ثبات در بهای تمام شده سبب افزایش سود ناخالص گاز مصرفی شده است. در سال 99 باید دید این افزایش نرخ ها به چه میزان و به چه اندازه بر سود آوری شرکت تاثیر گذاری است.

نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت مبین انرژی خلیج فارس (مبین)

طرح های توسعه شرکت

نام طرحدرصد پیشرفت فیزیکیتاریخ بهره برداری طرحتاثیر طرح بر فعالیت های آتی
خرید دستگاه بویلر981399.03افزایش تولید بخار
افزایش ظرفیت آب1001399.03افزایش تولید آب
استحصال آب741399.06افزایش تولید آب
تغییر متریال خطوط آب461399.06تولید استمرار
طراحی و احداث مجتمع اقامتی201400.12رضایتمندی کارکنان
پروژه متانول آپادانا471400.06سرمایه گذاری سودآور

برنامه های آتی در حوزه مالی

  • پیگیری مستمر وصول مطالبات و کاهش دوره وصول مطالبات
  • استمرار منظم تسویه کامل بهای گاز سوخت مصرفی مبین
  • اخذ بخشودگی جهت جرایم مالیاتی سنوات قبل
  • حذف عوارض گاز مصرفی از قبوض گاز
  • اخذ تسهیلات جهت تامین مالی پروژه متانول آپادانا

جمع بندی

شرکت پتروشیمی مبین در سه ماهه سال 1399 موفق به کسب درآمد 697 ریالی به ازای هر سهم شده است. از 697ریال سود ساخته شده به ازای هر سهم 183 ریال غیر عملیاتی می باشد لذا با توجه به این که روند فروش و درامد شرکت ثابت و پایدار است لذا انتظار سود 204 تومانی به ازای هر سهم در پایان سال دور از انتظار نیست. افزایش نرخ فروش با توجه به اینکه نرخ فروش شرکت را شورای رقابت تعیین می کند و در سال 99 قیمت ها بر اساس سال 98 می باشد. لذا افزایش نرخ فروش بر افزایش سودآوری شرکت تاثیر گذار بوده است. شرکت همچنین جهت بهره برداری از طرح ها توسعه و پروژه اپادانا با ظرفیت تولید 165 میلیون تن متانول گرید تصمیم به افزایش سرمایه از محل سود انباشته دارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
چهارشنبه
8 بهمن 1399