تحرکات صندوق های سرمایه گذاری | هفته منتهی به 11 آذر ماه 1400

تحرکات صندوق های سرمایه گذاری | هفته منتهی به 11 آذر ماه 1400

در هفته های اخیر خرید های صندوق های با درآمد ثابت در سمت سهام بیشتر از صندوق های سهامی بوده است. صندوق ارزش کاوان آینده اخیرا اقدام به افزایش سهام خود در نماد “وتوس” کرده است.

سایر خرید و فروش های مهم صندوق های سرمایه گذاری را در جداول زیر مشاهده می کنید.

     مهمترین خریدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق سرمایه گذاری (نوع)نام شرکت (نماد بورسی)تعداد سهم
مشترک ارزش کاوان آینده (سهامی)توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس)700,000  
سرو سودمند مدبران (سهامی)سرمايه گذاري سبحان (وسبحان)320,000
مشترک پیشتاز (سهامی)سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفی)150,000
مشترک پیشتاز (سهامی)سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت)69,573
آسمان آرمانی سهام (سهامی)شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن)100,000  
آسمان آرمانی سهام (سهامی)فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (کاذر)200,000
ثابت حامی (با درآمد ثابت)صندوق س.توسعه اندوخته آينده (اطلس)240,000  
با درآمدثابت کمند (با درآمد ثابت)صندوق س.سپهر كاريزما (کاریس)1,450,000
گنجینه زرین شهر (با درآمد ثابت)فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال)3,100,000
امین یکم فردا (با درآمد ثابت)تامين سرمايه امين (امین)3,500,000
امین یکم فردا (با درآمد ثابت)آتيه داده پرداز (اپرداز)2,600,000
 امید انصار (با درآمد ثابت)تامين سرمايه اميد (امید)4,000,000
گنجینه امید ایرانیان (با درآمد ثابت)تامين سرمايه اميد (امید)2,673,036  

مهمترین فروش های صندوق های سرمایه گذاری

نام صندوق سرمایه گذارینام شرکت (نماد بورسی)تعداد سهم
ثروت آفرین تمدن (سهامی)سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) (121,751)    
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *