رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF)

رتبه بندی بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF)

برترین صندوق های سهامی ETF  از نظر بازدهی سالانه در آخرین هفته از پاییز سال 99 عبارت اند از:

 1. سرو
 2. آساس
 3. آگاس
 4. کاریس
 5. افق ملت

ETF های صدر نشین!

سال های قبل معمولا صندوق های ETF جزو صندوق های برتر قرار نمی گرفتند اما در سال 99 و به لطف معرفی صندوق های ETF و آشنایی بیشتر با این ابزارهای نوین مالی، تقاضا برای خرید واحدهای سرمایه گذاری این نوع صندوق ها بیشتر شده است. البته باید به این نکته دقت داشت که بازدهی صندوق های سرمایه گذاری اساسا ارتباط محسوس و معناداری با نحوه معاملات آن ندارد!

در آخرین هفته از پاییز سال 99 مشاهده می شود که در بین 5 صندوق برتر سهامی 2 صندوق از ETFها قرار دارند و جالب تر آن که برترین صندوق سهامی از نظر بازدهی سالانه نیز به یک صندوق ETF تعلق دارد.

به گزارش سیگنال، صندوق سرو سودمند مدبران (سرو) با کسب بازدهی 411 درصد و با اختلاف 20 درصدی نسبت به رده دوم، در جایگاه اول برترین صندوق سهامی ایستاده است و صندوق آسمان آرمانی سهام (آساس) نیز با ثبت 381 درصد بازدهی سالانه در رده سوم قرار گرفته است.

نکته مهم: صندوق های ETF و مشترک از لحاظ شیوه معامله با هم متفاوت هستند. برای راحت تر شدن مقایسه بین این صندوق ها در ادامه این گزارش فقط صندوق های ETF را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در ضمن برای محاسبه بازدهی ها مطابق سایت رسمی صندوق ها از قیمت NAV به جای قیمت معاملاتی آن استفاده کرده ایم. سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس از نوع سهامی می پردازد.

بهترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس کدام بودند؟

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در آذر ماه 99 به شرح زیر است:

بهترین صندوق های سهامی قابل معامله در بورس کدام بودند؟
رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهامی ETF در آذر ماه 99

صندوق سرو سودمند مدبران (سرو) در یک ماه اخیر بهترین عملکرد را در صندوق های ETF بدست آورد و با 22.66 درصد بازدهی ماهانه در رتبه اول قرار گرفت. این صندوق با مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری مدبران هما از تیرماه سال 98 فعالیت خود را در بازار سرمایه آغار کرد و در همین مدت کوتاه از بسیاری از صندوق های قدیمی و با سابقه نیز در مدیریت بهینه دارایی ها بهتر ظاهر شد.

نکته جالبی درباره صندوق های کاردان و فیروزه در این جدول وجود دارد و آن هم این است که هر دوی این صندوق ها شاخصی هستند و ماهیت شان دنباله روی شاخص کل بورس است اما مشاهده می شود که بازدهی صندوق کاردان 20.57 و صندوق فیروزه 15.05 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد که مدیریت دارایی ها در سهام و انتخاب های هوشمند چقدر می تواند در آینده برای صندوق های سرمایه گذاری تفاوت ایجاد کند.

رتبه بندی صندوق های سهامی ETF در فصل پاییز سال 99

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در فصل پاییز سال 99 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهامی ETF در فصل پاییز سال 99

در بازه سه ماهه با توجه ریزش بورس و کاهش ارزش سهام بیشتر صندوق های سهامی نیز با افت بازدهی همراه شدند. از بین تمام صندوق های سرمایه گذاری( ETF و مشترک) فقط 3 صندوق بازدهی مثبت کسب کرده است که صندوق مدیر یکی از آن هاست. سایر صندوق های ETF سهامی همگی بازدهی منفی داشته اند. از این رو می توان صندوق هایی را که بازدهی منفی کمتری به ثبت رسانده اند را مطلوب تر ارزیابی کرد.

برترین صندوق های بورسی سهامی در شش ماه اول 99

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در شش ماه اول سال 99 به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهامی ETF در شش ماه اول سال 99

در شش ماه نخست سال 99 که بازار بورس یکی از بهترین دوران خود از نظر رشد و صعود را تجربه می کرد دو صندوق شاخصی “کاردان” و “فیروزه” به همراه “صندوق سرو” بهترین عملکرد را داشتند. صندوق الماس که در بازه سه ماهه بازدهی خوبی داشت و در رده دوم قرار گرفته بود در بازه شش ماهه و یک ساله در رتبه آخر جای گرفته است. این مسئله نشان می دهد که مدیریت محافظه کارانه ای در این صندوق در حال انجام است.

پر سودترین صندوق های بورسی سهامی در یکسال اخیر

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در یک سال اخیر به شرح زیر است:

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری سهامی ETF در یک سال اخیر

مهمترین بازه زمانی قابل بررسی برای صندوق های سرمایه گذاری بازه های زمانی بلند مدت است چراکه ممکن است در کوتاه مدت بازدهی های غیرقابل اتکایی حاصل شود.

با نگاهی به جدول بالا متوجه میشویم که درست است که همه صندوق های سهامی ETF بازدهی های خوبی در یکسال اخیر کسب کرده اند اما فاصله “صندوق سرو” که در مقام اول قرار گرفته است با آخرین رده این جدول حدود 200 درصد است.

قطعا 200 درصد سود بیشتر چیزی نیست که سرمایه گذاری بتواند به راحتی از کنار آن عبور کند و آن را در محاسبات خود وارد نکند. در همین نقطه است که باید به یونیت داران صندوق های سرمایه گذاری سمت و سوی سرمایه گذاری صحیح و بهینه تر را پیشنهاد داد.

اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس(ETF) به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( آذر 99 )درصد بازدهی فصلی (پاییز 99)درصد بازدهی در شش ماه نخست سال 99درصد بازدهی در یک سال اخیر
اولسرو سودمند مدبرانسرو22.66 -1.46219.15411.87
دومآسمان آرمانی سهامآساس15.47 -0.36201.22381.21
سومهستی بخش آگاهآگاس17.48 -6.96210377.99
چهارمسپهر کاریزماکاریس16.05 -8.86201.53354.71
پنجمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس17.95 -12.02211.02344.41
ششمتجارت شاخصی کاردانکاردان20.57 -11.54213.31344.34
هفتمافق ملتافق ملت14-9211.38330
هشتمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه15.05 -15.61234.33320.52
نهمتوسعه اندوخته آیندهاطلس18.44 -2.75171.41309.44
دهمبذر امید آفرینبذر10.33 -11.28177.80284.15
یازدهمامین تدبیرگران فرداالماس17.64 -0.2136.69213.16
دوازدهممدیریت ثروت صندوق بازنشستگیمدیر15.6 7.91
سیزدهمارزش آفرین بیدارارزش14.46 -2.1
چهاردهمآوای معیارآوا19.07 -5.24
پانزدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم9.26 -13.09
شانزدهمپالایشی یکمپالایش

توجه: رتبه بندی صندوق های سهامی ETF در جدول فوق بر اساس بازده سالانه صورت گرفته است.

تاملی در گزارش برترین صندوق های سهامی ETF

اگر 4 جدولی که در بالا در مورد آن صحبت کردیم را بخواهیم با یک نگاه اجمالی از نظر بگذرانیم میبینم که صندوق سرو سودمند مدبران(سرو) در تمامی بازه های زمانی توانسته است جزو رتبه های بالا و برتر قرار بگیرد. حتی زمانی که بازار در بازه سه ماهه پاییز 99 منفی شده بود باز هم این صندوق با ثبات نسبتا قابل قبولی به فعالیت خود ادامه داد. به همین دلیل در ادامه به بررسی صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدبران(سرو) خواهیم پرداخت و  3 سهم برتر در این صندوق را معرفی می کنیم.

ارزش دارایی صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران

کل خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران در تاریخ درج این مطلب بیش از 580 میلیارد تومان است. نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران طی یک سال اخیر در زیر رسم شده است.

روند صعودی قدرتمندی در جذب سرمایه ها در صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران در جریان است. به طوری که طی یک سال مجموع اخیر دارایی های تحت مدیریت این صندوق بیش از 21 برابر شده است.

برای شناخت دقیق تر صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران بهتر از سهام موجود در پرتفوی آن را بررسی کنیم. در نمودار زیر سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران را مشاهده می کنیم:

3 صنعت برتری که صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران انتخاب کرده است عبارت اند از:

1-محصولات شیمیایی

2- فلزات اساسی

3- استخراج کانه های فلزی

برای شناخت بیشتر مخاطبان گرامی سیگنال، سه سهم برتر از نظر بالاترین درصد از پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری سرو سودمند مدبران را در نمودار زیر اضافه می کنیم:

شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات (ومعادن) 7.60%

شرکت توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسینا) 5.97%

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (کگل) 5.80%

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • نصرت دادخدازاده خبیصی

  بنام خداوند علم وعمل ….ممنون از برنامه وحمایت شما دوستان عزیز سپاسگزارم

 • سلام. و ممنون از راهنماییها. من تازه میخوام شروع کنم و هنوز ثبت نام نکردم. و خیلی هم خوش شانس نیستم. میشه شما بفرمایید از کدام صندوق شروع کنم؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   ما اسم صندوق خاصی رو پیشنهاد نمیدیم شما میتونید از گزارشات تحلیلی سیگنال صندوق مد نظرتون رو انتخاب کنید.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
29 فروردین 1400