بهترین صندوق های بورسی (ETF) در آبان ماه 99 کدام بودند؟

بهترین صندوق های بورسی (ETF) در آبان ماه 99 کدام بودند؟

برترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در آبان ماه 99 معرفی شدند.

صندوق های سرمایه گذاری “سپر سرمایه بیدار”، “توسعه اندوخته آینده” و “آرمان سپهر آشنا” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط؛ بالاترین بازدهی ماهانه (آبان ماه 99) را کسب کردند.

در این گزارش آمار و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ETF را بررسی خواهیم کرد.

صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت

عملکرد صندوق های درآمد ثابت قابل معامله در بورس در آبان ماه 99 به شرح زیر است:

صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت

میانگین بازدهی صندوق های ETF با درآمد ثابت حدودا 1.5 درصد بوده است و تمامی صندوق ها بازدهی مثبت کسب کرده اند.

صندوق سپر سرمایه بیدار در اولین ماه فعالیت خود با بازدهی شگفت انگیز 7 درصدی مواجه شد. شاید یکی از دلایل این بازدهی بالا در این صندوق مدت زمان بسته بودن آن باشد که نسبتا زیاد بوده است. در نتیجه انتظارات سرمایه گذاران با توجه به ترکیب دارایی های صندوق پس از باز شدن، باعث تقاضای زیاد خریداران شده است.

صندوق “سپاس” یکی از بهترین صندوق های با درآمد ثابت در ماه های اخیر بوده است که همواره در رتبه های بالای بازدهی ماهانه قرار گرفته است. این صندوق تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه تمدن فعالیت می کند. اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه ( آبان 99 )
اولسپر سرمایه بیدارسپر7.2 
دومپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس1.99 
سومارمغان ایرانیانارمغان1.87 
چهارمدارا الگوریتمدارا1.72 
پنجمبا درآمد ثابت کمندکمند1.65 
ششمافرا نماد پایدارافران1.56 
هفتماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا1.54 
هشتمگنجینه یکم آویدگنجین1.53 
نهماعتماد داریکداریک1.5 
دهمتوازن معیاردمعیار1.46 
یازدهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.45 
دوازدهممشترک آسمان امیدآسامید1.44 
سیزدهمامین یکم فرداامین یکم1.41 
چهاردهمبا درآمد ثابت کیانکیان1.37 
پانزدهمبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم1.34 
شانزدهمگنجینه آینده روشنصایند1.32 
هفدهمسپهر خبرگان نفتسخند1.2 
هجدهمیاقوت آگاهیاقوت1.18 
نوزدهمبا درآمد ثابت فیروزه آسیافیروزا1.07
بیستمآرمان آتی کوثرآکورد0.99 
بیست و یکمپارند پایدار سپهرپارند0.98 
بیست و دومخاتم ايساتيس پوياخاتماین صندوق هنوز قابل معامله نشده است.

صندوق های قابل معامله سهامی

عملکرد صندوق های سهامی قابل معامله در بورس در آبان ماه 99 به شرح زیر است:

صندوق های قابل معامله سهامی

“دارا یکم” تنها صندوق ETF سهامی بود که بازدهی کمتر از شاخص کل بورس داشت و سایر صندوق ها بهتر از شاخص کل عمل کردند. صندوق “اطلس” که در روزهای صعودی بازار بورس بازدهی متوسطی داشت در ریزش بازار توانست خود را بهتر از سایر صندوق ها حفظ کند و در آبان ماه 99 به صدر جدول برترین صندوق های ETF سهامی راه یابد.

گفتنی ست حباب موجود در صندوق های سرمایه گذاری می تواند برای سرمایه گذاران حائز اهمیت باشد و یکی از ملاک های انتخاب صندوق های قابل معامله در بورس قلمداد شود. اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری سهامی قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (آبان 99)
اولتوسعه اندوخته آیندهاطلس2.48 
دوممدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوریمدیر2.03
سومهستی بخش آگاهآگاس0.1-
چهارمآسمان آرمانی سهامآساس0.12-
پنجمارزش آفرین بیدارارزش0.52-
ششمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس0.82-
هفتمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه1.39-
هشتمافق ملتافق ملت1.59-
نهمبذر امید آفرینبذر2.04-
دهمآوای معیارآوا2.09-
یازدهمامین تدبیرگران فرداالماس2.61-
دوازدهمسپهر کاریزماکاریس2.63-
سیزدهمتجارت شاخصی کاردانکاردان2.74-
چهاردهمسرو سودمند مدبرانسرو2.85-
پانزدهمواسطه گری مالی یکمدارا یکم3.95-

صندوق های قابل معامله مختلط

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس در آبان ماه 99 به شرح زیر است:

صندوق های مختلط عملکرد چندان مناسبی نداشتند ولی بهتر از شاخص کل بورس بودند. اطلاعات تکمیلی در مورد تمام صندوق های سرمایه گذاری مختلط قابل معامله در بورس به شرح زیر است:

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (آبان 99)
اولآرمان سپهر آشناآسام0.33 
دومسپهر اندیشه نوینصنوین-1.93
سومثروت آفرین پارسیانثروتم-2.13
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
پنجشنبه
9 بهمن 1399