10 صندوق سرمایه گذاری برتر در خرداد ماه 99 کدام بودند؟

10 صندوق سرمایه گذاری برتر در خرداد ماه 99 کدام بودند؟

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری در ماه خرداد لیست شده‌اند و 10 صندوق سرمایه گذاری برتر از هر نوع را معرفی می‌کنیم.

خردادماه 99 بر مدار صعودی

در بازار سرمایه اصلاحی که از اواخر اردیبهشت شروع شده بود، تا هفته اول خرداد هم ادامه داشت. شاخص کل بورس حدود 7.5 درصد دیگر هم افت کرد و پس از آن به مدار صعودی خود برگشت. بازدهی شاخص کل در خردادماه 99 بیش از 28 درصد بود. افزایش قیمت طلا و ارز در کنار انتظارات تورمی باعث شد تا سرمایه های جدیدتری به بازار سرمایه تزریق شود. شرکت های بورسی نیز با دو بال افزایش نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها، جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران پیدا کردند.

در این بین صندوق های سرمایه گذاری نیز متاثر از فضای مثبت حاکم بر بازار سرمایه، با رشد خالص ارزش دارایی ها و افزایش بازدهی همراه شدند. در صندوق های سهامی، 10 صندوق برتر از شاخص کل بورس، عملکرد بهتری کسب کردند و بازدهی های بیشتر از 30 درصدی را رقم زدند.

بی تردید عملکرد گذشته صندوق ها به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب صندوق سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. به همین دلیل کارشناسان ما در سیگنال، گزارشات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه و منتشر می کنند.

برای مشاهده سایر گزارشات تحلیلی صندوق ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

در این گزارش، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در خردادماه 99 براساس بالاترین بازدهی، مورد تحلیل قرار گرفته است. لازم به ذکر است، به دلیل تفاوت ماهیت بازدهی در صندوق های نیکوکاری، از این پس صندوق های نیکوکاری را در بررسی های برترین صندوق ها قرار نخواهیم داد.


برترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در خرداد 99

عملکرد بهترین صندوق های درآمد ثابت در خردادماه 99 به شرح زیر است:

برترین صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در خرداد 99

برترین صندوق های درآمد ثابت به طور میانگین حدود 8% بازدهی ماهانه در خردادماه 99 داشتند. این مقدار نسبت به ماه گذشته 2 درصد کمتر است.

صندوق مشترک گنجینه الماس پایدار با ثبت بازدهی 9.93 درصدی در خرداد ماه 99 توانست بهتر از سایر صندوق های با درآمد ثابت عمل کند. صندوق اندوخته پایدار سپهر نیز که بالاترین ارزش خالص دارایی ها را در این بین دارد با بازدهی 9.11 درصدی در رده سوم برترین های این ماه ایستاد.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه ( خرداد 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولمشترک گنجینه الماس پایدار9.93995,155M
دومگنجینه الماس بیمه دی9.501,752,626M
سوماندوخته پایدار سپهر9.1184,171,254M
چهارمپاداش سرمایه بهگزین8.874,574,652M
پنجمپارند پایدار سپهر8.8345,807,181M
ششمتوسعه سرمایه نیکی8.08187,137M
هفتممشترک صنعت و معدن7.024,055,000M
هشتممشترک صبای هدف6.661,902,357M
نهمبا درآمد ثابت تصمیم6.425,317,198M
دهمگسترش فردای ایرانیان 6.0587,581,815M

برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در خرداد 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در خردادماه 99 به شرح زیر است:

برترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در خرداد 99

بازدهی صندوق های سهامی در خردادماه 99 حاکی از عملکرد مناسب آنهاست.

صندوق مشترک یکم آبان که جزو صندوق هایی ست که به تازگی در لیست برترین صندوق ها جای خود را باز کرده است در خردادماه 99 توانست بازدهی 36.27 درصدی کسب کند و بهتر از سایر صندوق های سهامی در جایگاه اول قرار بگیرد.

نکته جالب توجه در لیست 10 صندوق برتر، قرار گرفتن چهار صندوق ETF در این لیست است. صندوق های قابل معامله در بورس که تا پیش از این معمولا از نظر بازدهی در مقایسه با صندوق های مشترک ضعیف تر عمل می کردند، توانستند به صندوق های پرطرفدار سهامی تبدیل شوند. صندوق افق ملت بازدهی ماهانه 33.96 درصد به دست آورد. این صندوق در بورس با نماد “افق ملت” معامله می شود. همچنین صندوق های تجارت شاخصی کاردان، سپهر کاریزما و هستی بخش آگاه نیز سه صندوق قابل معامله در بورس دیگر هستند که به ترتیب با نمادهای “کاردان”، “کاریس” و “آگاس” در گروه صندوق های ETF قرار دارند.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (خرداد 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولمشترک یکم آبان36.271,161,226M  
دوممشترک سبحان34.642,305,940M
سومافق ملت33.962,749,903M
چهارممشترک کاریزما33.622,542,120M
پنجمسهام بزرگ کاردان33.385,653,141M
ششمسپهر کاریزما33.207,976,398M
هفتمتجارت شاخصی کاردان32.973,270,702M
هشتمهستی بخش آگاه32.7511,896,646M
نهممشترک تدبیرگران فردا32.461,271,427M
دهممشترک نقش جهان32.414,389,041M

صندوق مشترک سبحان در این ماه نسبت به ماه گذشته، با افزایش 100 درصدی در خالص ارزش دارایی ها مواجه شد.  این مسئله نشان می دهد که صندوق های کوچکتر با استقبال عمومی همراه شده اند و تقاضای سپردن سرمایه به صندوق های سهامی افزایش قابل توجهی داشته است.


برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در خرداد 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در خردادماه 99 به شرح زیر است:

برترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در خرداد 99

در صندوق های مختلط نیز ETF ها خوش درخشیدند. هر سه صندوق ETF مختلط در لیست 10 صندوق برتر خردادماه 99 قرار گرفتند. جایگاه اول صندوق های مختلط به صندوق ETF آرمان سپهر آشنا رسید. این صندوق که با نماد “آسام” در بورس قابل معامله می باشد در این ماه بازدهی بسیار خوبی به دست آورد و حتی از شاخص کل بورس نیز عملکرد بهتری داشت. بازدهی ماهانه آرمان سپهر آشنا 30.89 درصد به ثبت رسید.

رتبهنام صندوقدرصد بازدهی ماه (خرداد 99)خالص ارزش دارایی(ریال)
اولآرمان سپهر آشنا30.891,529,339M
دومارمغان یکم ملل28.061,060,728M
سوممشترک پارس۲۶.۶۷386,187M
چهارممشترک نواندیشان20.93167,324M
پنجمسپهر اندیشه نوین20.061,234,517M
ششمثروت آفرین پارسیان19.383,511,648M
هفتممشترک سپهر آتی18.79548,508M
هشتممشترک نیکی گستران18.70247,999M
نهمتجربه ایرانیان17.47,974,947M
دهممشترک گنجینه مهر16.18505,588M

برترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در خرداد 99

عملکرد بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در خردادماه 99 به شرح زیر است:

بازار طلا در خردادماه 99 با افت و خیز زیادی همراه بود و نهایتا بازدهی صندوق های طلا نسبت به ماه گذشته به شدت کاهش پیدا کرد.

صندوق طلای کیان با ثبت بازدهی ماهانه 4.06 درصدی در صدر جدول صندوق های طلا در این ماه قرار گرفت.

صندوق پشتوانه طلای لوتوس که معمولا در بررسی های کارشناسان سیگنال رده اول را تصاحب می کرد در خرداد ماه 99 نتوانست بازدهی خوبی داشته باشد و در مقایسه با سه صندوق دیگر ضعیف تر عمل کرد.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (خرداد 99)خالص ارزش دارایی (ریال)
اولدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر4.064,068,295M
دوم در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار4.032,057,354M
سومپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر3.633,376,272M
چهارمپشتوانه طلای لوتوسطلا2.175,735,737M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • فرهاد کشاورز

  بهتر یه نگاهی به صندوق صبا بانک توسعه تعاون هم بندازید من هم در اندوخته پایدار سپهر سرمایه دارم هم در صبا
  این ماه برای هر واحد اندوخته پایدار ۱۹۰۰خورده ای سود داده در صورتیکه صندوق صبا ۴۲۰۰تا بوده!!!!!!

 • سلیمانی

  باعرض سلام وخداقوت یک سوال داشتم کجا می توام بازدهی سال 98سبد گردان ها را مشاهده کنم علت اینکه سایت سیگنال درمورد سبد گردان ها جهت اگاهی از بازدهی وانتخاب بهتر مشتریان مانند صندوق ها تحلیلی انجام نمیده ممنون میشم دراین مورد تحلیل بفرمائید

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… اطلاعات مشخص و مدونی برای درصد بازدهی سبدگردانی ها وجود نداره. بسیاری از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری خدمات سبدگردانی ارائه می کنند و ملزم نیستند که اطلاعات حساب هاشون رو منتشر کنند . شما میتونید با خودشون تماس بگیرید اگه مایل بودند اطلاعات سبدگردانی هاشونو ارائه کنند.

 • سید حسین

  سلام ممنون از مطالب کاملتون
  لطف کنید یه چندتا صندوق به من معرفی کنید که امکان ثبت نام اینترنتی وجود داره

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز شما میتونید صندوق های بورسی رو بررسی بفرمایید

 • سپهرکاریزما دررتبه ۶ جزو صندوق etf هست
  اگر درست باشه با اون میشه ۴ صندوق etf

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… بله درسته . اصلاح شد . ممنون

 • من الان متوجه شدم که صندوق های خیلی بزرگ به نظر گزینه خوبی نیستند چون مدیریت دارایی در این بازار هیجانی و نوسانی کار سختیه و بخاطر همین تو این دو ماه بازدهی خوبی نداشتند و رتبه هاشون در جدول از دست دادن. صندوق سبحان هم گفته میشه توسط تیم سابق یکی از صندوق های برتر سال گذشته داره اداره میشه و بنظرم امسال جز پدیده های بازار سرمایه خواهد بود!

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… ممنونیم از نظرتون

 • كاربر99

  صندوق هاى سهامى و صندوق هاى با درامد ثابت مثل بانك ملت ضامن اصل پول سرمایه گذاری شده هستند ؟ یا اینکه با افت شاخص، اصل سرمایه هم از بین میره ؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام. هیچ تضمینی برای اصل پول وجود نداره اما در صندوق های درآمد ثابت معمولا بعیده که از ارزش سرمایه اولیه کم بشه. در حالی که در صندوق های سهامی در صورتی که بازار بورس ریزش داشته باشه کاملا طبیعی ست که این صندوق ها هم افت بازدهی داشته باشند و از سرمایه اولیه هم کم بشه.

 • رحیم همتی

  سلام خیلی ممنون از برنامه خوبتون.یسوال داشتم درباره بازده صندوقی ک بازده هشت درصد داشته برای یک میلیون چقد درماه سود میده این صندوق ممنون.

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… فرمول محاسبه پرداخت سود در صندوق ها متفاوت است.این موارد رو بهتره که از خود صندوق بپرسید.

 • ناشناس

  درود
  با این تفاسیر پس سرمایه گذاری در 4 صندوق اول سهامی( مشترک آبان و سبحان و افق ملت و مشترک کاریزماخیلی خوبه الان ؟؟
  یا فقط در 4 صندوق قابل معامله سرمایه گذاری کنیم؟؟
  سپاس از شما

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام دوست عزیز… متاسفانه ما نمیتونیم در خصوص سرمایه گذاری پیشنهاد خاصی داشته باشیم.

 • ناشناس

  چرا پیام من نمیاد

 • سعیده رضایی

  سلام وقت بخیر من به تازگی با این مباحث اشناشدم.یه سوال داشتم الان چطوری باید این صندوق های درامدثابت رو خریداری کرد؟؟

 • محسن عباسی

  سلام.وقت به خیر
  صندوق آهنگ کیان ۳۹ درصد سود ماهیانه آخر داشته .ولی در آمار شما نیست؟

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام
   مطابق سایت صندوق آهنگ سهام کیان بازدهی ماهانه این صندوق در خردادماه 99 معادل ۳۰.۶۴ درصد بوده است.

 • محسن سهراب پور

  مطالب عالی وکاملا کاربردی بودند ازدست اندرکاران اپ سیگنال تشکر میکنم

 • مجید دلبندم

  چرا واحد های سرمایه گذاری صندوق ها در بورس با قیمتی متفاوت نسبت به قیمت درج شده در سایت صندوق یا همان NAV معامله میشود؟
  من سر این قضیه تو سه روز 25 درصد ضرر کردم ( تو‌سه روز قیمت برگشت رو نرخ اصلی)

  • کارشناس تحلیل بازار

   سلام این اتفاق ممکن است در صندوق های etf رخ بده که قیمت تابلو از قیمت nav فاصله بگیره. بهتر است صندوق ها رو در قیمت nav مورد معامله قرار داد تا ریسک سرمایه گذاری کنترل بشه.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
27 دی 1399