«وایران» خبر از افزایش درآمدزایی خود می‌دهد

«وایران» خبر از افزایش درآمدزایی خود می‌دهد
خلاصه اخبار

فهرست عناوینبه گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، مبلغ تسهیلات اعطایی وایران در مرداد ماه با رشد قابل توجه به ۶ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان رسیده است. شرکت لیزینگ ایرانیان در مرداد ماه ۴٫۶ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است و مبلغ ۱٫۷۶ میلیارد تومان هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ شده است. […]

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، مبلغ تسهیلات اعطایی وایران در مرداد ماه با رشد قابل توجه به ۶ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان رسیده است.

شرکت لیزینگ ایرانیان در مرداد ماه ۴٫۶ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است و مبلغ ۱٫۷۶ میلیارد تومان هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ شده است. وایران طی مرداد ماه تعداد ۲۴ فقره تسهیلات به مبلغ ۶ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان برای عملیات لیزینگ خودروهای گروه پژوه اختصاص داده است.

درآمد شناسایی شده تجمیعی لیزینگ ایرانیان طی ۵ ماه اول سال ۹۸ مبلغ ۲۵ میلیارد تومان و هزینه‌های تامین مالی ۹ میلیارد تومان است. همچنین وایران طی دوره ۵ ماهه تعداد ۹۴ فقره تسهیلات جهت خرید خودرو گروه‌های پژوه اعطا نموده است و مبلغ تجمیعی تسهیلات اعطایی ۵۴ میلیارد تومان است.

افزایش میانگین درآمدی لیزینگ ایرانیان و کاهش هزینه تامین مالی

میانگین درآمد محقق شده وایران در سال مالی ۹۷ مبلغ ۴٫۷ میلیارد تومان است که میانگین درآمدهای محقق شده وایران در ۵ ماهه اول سال ۹۸ به ۵ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد میانگین درآمدی وایران ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و در عین حال هزینه تامین مالی برای عملیات لیزینگ از میانگین ۲٫۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ به ۱٫۸ میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال که میانگین درآمدی لیزینگ ایرانیان افزایش یافته است، درآمد محقق شده وایران در مرداد ماه نسبت به تیر ماه و میانگین سال ۹۷ کاهش یافته است و به ۴٫۶ میلیارد تومان رسیده است.

«وایران» خبر از افزایش درآمدزایی خود می‌دهد

بهبود در قراردادهای لیزینگ ایرانیان

در شرکت‌های لیزینگ جزییات تشیل دهنده منابع درآمدی حائز اهمیت بوده و سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری از گویای بهبود یا پسرفت عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. گرچه درآمد محقق شده طی مرداد ماه پایین‌تر از میانگین درآمدی شرکت است اما روند کلی درآمدزایی وایران صعودی است. که در این میان سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری از ابتدای سال روند صعودی را طی کرده‌اند. وایران از قراردادهای سال جاری طی فروردین و اردیبهشت هیچ درامدی نداشته است که در ادامه، درآمد ماهانه از این بخش افزایش یافته است و در مرداد ماه به ۷۹۴ میلیون تومان رسیده است که رشد قابل توجهی داشته است و حاکی از آن است که روند درآمدزایی شرکت از محل قراردادهای سال جاری در حال رشد است که بهبود عملکرد شرکت را نشان می‌دهد. بدون در نظر گرفتن سایر درآمدهای لیزینگ، سود مربوط به قراردادهای سال جاری بخش اصلی درآمدهای شرکت را نشان می‌دهد.

«وایران» خبر از افزایش درآمدزایی خود می‌دهد

تعداد تسهیلات اعطایی وایران به ۲۴ فقره رسید

درآمد محقق شده و سود اقساط قراردادهای سال جاری نشان دهنده عملکرد ماه‌های گذشته لیزینگ ایرانیان است و تعداد تسهیلات اعطایی طی ماه جاری نمایی از درآمدهای آتی شرکت را نشان می‌دهد. تعداد تسهیلات اعطایی وایران در فروردین ماه ۲ فقره به مبلغ ۶۵ میلیون تومان است که ماه‌های بعد رو به رشد بوده و به ۲۴ فقره در مرداد ماه به مبلغ ۶ میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان رسیده است که در واقع نشان می‌دهد درآمدهای آتی شرکت رو به بهبود بوده و وایران می‌توان سطح میانگین درآمدی خود را در ماه‌های آتی حفظ نماید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
برچسب‌ها