پربازده ترین صندوق های سهامی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند؟

پربازده ترین صندوق های سهامی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند؟
خلاصه اخبار

دو صنعت مشترک در این بین فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی هستند. این در حالی است که بررسی های ما در سلسله مطالب “صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته ای که گذشت” نشان می دهد صندوق های سهامی به صورت میانگین، 16 درصد از کل داراییشان را در صنعت ”فلزات اساسی” سرمایه گذاری کرده اند.

اکثر دارایی صندوق های سرمایه گذاری سهامی را سهام تشکیل می دهد. بنابراین باید خیلی خوب بدانند روی چه شرکت های سرمایه گذاری می کنند تا بیشترین بازده را برای سرمایه گذارانشان بدست آورند. با ما همراه باشید.

پیش از این به یاد داشته باشید صندوق های سرمایه گذاری در کنار شرکت های مدیریت دارایی، تامین سرمایه و سبد گردان ها از جمله نهاد های تخصصی بورس تهران محسوب می شوند، بنابراین بررسی جهت سرمایه گذاری آن ها می تواند برای معامله گران اهمیت زیادی داشته باشد.

پربازده ترین صندوق های سهامی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند؟

دو صنعت مشترک در این بین فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی هستند. این در حالی است که بررسی های ما در سلسله مطالب “صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته ای که گذشت” نشان می دهد صندوق های سهامی به صورت میانگین، 16 درصد از کل داراییشان را در صنعت ”فلزات اساسی” سرمایه گذاری کرده اند.

بنابراین بد نیست این صنعت را تحت نظر داشته باشید و روی یک شرکت خوب برای بازه میان مدت و بلند مدت سرمایه گذاری کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.