بازارها با کمبود گندله مواجه می شوند؛ ظرفیت ها پاسخگوی تقاضا نیست

بازارها با کمبود گندله مواجه می شوند؛ ظرفیت ها پاسخگوی تقاضا نیست
خلاصه اخبار

فهرست عناوین در سال2018میلادی بازارهای جهانی با روندکمبودگندله آهن اسفنجی مواجه بودند. از آنجا که ظرفیت های تولید کنونی قادر به تامین نیازهای رو به رشد ناشی از افزایش مصرف فولاد در جهان نیست؛ پیش بینی می شود این روند در سال های 2019 و 2020 نیز ادامه یابد. به گزارش سیگنال به نقل از […]

در سال2018میلادی بازارهای جهانی با روندکمبودگندله آهن اسفنجی مواجه بودند. از آنجا که ظرفیت های تولید کنونی قادر به تامین نیازهای رو به رشد ناشی از افزایش مصرف فولاد در جهان نیست؛ پیش بینی می شود این روند در سال های 2019 و 2020 نیز ادامه یابد.

به گزارش سیگنال به نقل از فولاد24 ، تولید جهانی فولاد در سال 2017 میلادی یک میلیارد و690 میلیون تن به ثبت رسید و پیش بینی می شود تولید جهانی این محصول تا سال 2025 به یک میلیارد و 890 میلیون تن در سال افزایش یابد.

پیش بینی می شود تقاضای گندله آهن اسفنجی از39 میلیون و 500 هزار تن در سال 2017 میلادی به 40میلیون و800 هزار تن در سال 2018 افزایش یابد. همچنین انتظار می رود میزان تقاضای این محصول در سال 2020 به 49 میلیون و 400هزار تن و در سال 2025 با رشد چشمگیر به بیش از 67میلیون و 600 هزار تن برسد.

طی سال 2017 میلادی سهم تولید فولاد در کوره های قوس الکتریکی 471میلیون و 780 هزار تن بود که انتظار می رود به دلیل فعالیت ها ی زیست محیطی برای کاهش اثرات کربن و دیگر آلاینده های محیطی، سهم تولید فولاد در کوره های قوس الکتریکی افزایش یابد.

بیشترین تقاضای گندله آهن اسفنجی در منطقه منا

بیشترین تقاضای گندله آهن اسفنجی در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) وجود دارد. میزان تولید آهن اسفنجی جهان طی ژانویه تا اکتبر سال 2018 میلادی 69میلیون و 440هزار تن به ثبت رسید.

طی این مدت منطقه منا با تولید 35 میلیون و 190هزار تن آهن اسفنجی(بیش از نیمی از کل تولید جهانی) بیشترین سهم تولید را به خود اختصاص داد. میزان تولید این محصول در منطقه منا 6 میلیون تن افزایش یافت که حاکی از رشد 20.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2017 است.

رشد 32 درصدی تولید نسبت به سال گذشته

بیش از 60 درصد از آهن اسفنجی منطقه منا در ایران تولید می شود. تولید آهن اسفنجی ایران طی ژانویه تا اکتبر 2018 میلادی به 20میلیون و 600 هزار تن رسید که رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

همچنین تولید فولادخام ایران نیز طی مدت مذکور با افزایش 17.3 درصدی نسبت به سال 2017 میلادی به 20 میلیون و 600 هزار تن رسید. ایران اکثر فولاد خود را در کوره های قوس الکتریکی تولید می کند. طی سال 2017 میلادی ایران 21 میلیون و 200 هزار تن فولاد تولید کرد که از این میزان 19 میلیون تن آن از طریق کوره های قوس الکتریکی تولید شد.

در منطقه منا تقاضای بیشتری برای گندله آهن اسفنجی پیش بینی می شود چرا که کارخانه های 2.5 میلیون تنی تولید آهن اسفنجی در الجزیره کار خود را طی امسال و سال آینده آغاز خواهند کرد.