اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/16

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/16
خلاصه اخبار

در این مطلب گزارش اوراق بدهی در تاریخ امروز یکشنبه 16 تیر ماه 1398 را مشاهده خواهید کرد.

به گزارش سیگنال اطلاعات روزانه بازار اوراق بدهی مورخ 1398/04/16 به شرح ذیل میباشد.

همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییر محسوسی  نداشته است. ارزش و حجم معاملات نیز  با افزایش قابل ملاحظه ای به میزان 80 درصد همراه بودند.

بورس فرابورس کل بازار بدهی
ارزش بازار (میلیارد ریال) 53,391 610,675 664,066
ارزش معاملات (میلیارد ریال) 7 1,187 1,195
حجم معاملات 7,493 1,381,433 1,388,926
تعداد معاملات 70 880 950

بیشترین افزایش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته مربوط به شستا991 با قیمت 1،000،000 ریال و تقریبا به میزان 2.5 درصد بوده است.

بیشترین کاهش قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته را اجاد23 با میزان 0.5 درصد داشت. بیشترین ارزش و حجم معاملات امروز  نیز مربوط به اخزا703 با قیمت 776،208 ریال بود.

اوراق بدهی با بیشترین افزایش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 شستا991 1,000,0002.32
2 کورش99 961,9981.33
3 اشاد5 1,001,5001.21
4 شرق1400 993,3000.95
5 اشاد9 916,7750.69
اوراق بدهی با بیشترین ارزش معامله
نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
(میلیارد ریال)
1 اخزا703 776,208 180.73
2 اخزا706 822,250 174.98
3 اخزا707 962,091 146.90
4 کورش99 961,998 143.48
5 اخزا612 897,495 97.61
اوراق بدهی با بیشترین کاهش قیمت
نماد قیمت پایانی درصد تغییرات
1 اجاد23 967,900 0.53 –
2 اخزا613 909,210 0.44 –
3 صایپا908 905,181 0.32 –
4 اخزا704 744,065 0.05 –
5 اخزا624 793,495 0.01 –
اوراق بدهی با بیشترین حجم معامله
نماد قیمت پایانی حجم معاملات
1 اخزا703 776,208232,831
2 اخزا706 822,250212,803
3 اخزا707 962,091152,691
4 کورش99 961,998149,151
5 اخزا612 897,495108,754

مقایسه اسناد خزانه اسلامی با بیشترین بازدهی

در میان اسناد خزانه موجود در بازار بدهی، بیشترین بازده معادل بانکی را اخزا711 با قیمت 991،003ریال و به اندازه تقریبا 24 درصد داشته است. (این نرخ قابل مقایسه با نرخ سود بانکی است) بیشترین ارزش معاملات را نیز اوراق اخزا 703 به خود اختصاص داد.

نماد قیمت پایانی تاریخ
 آخرین معامله
بازده ساده بازده معادل
بانکی
بازده تا
سررسید
بازده تا
 سررسید با کسر کارمزد
روز تا
سررسید
1 اخزا711 991,003 1398/04/16 23.67% 23.80% 26.57% 24.20% 15
2 اخزا716 658,172 1398/04/16 26.26% 21.33% 23.55% 23.50% 723
3 اخزا713 643,227 1398/04/16 26.50% 21.27% 23.47% 23.43% 765
4 اخزا712 974,814 1398/04/15 20.06% 20.41% 22.43% 21.73% 48
5 اخزا703 776,208 1398/04/16 22.73% 20.14% 22.11% 22.04% 464
6 اخزا705 979,549 1398/04/16 20.05% 20.01% 21.95% 21.11% 39
7 اخزا622 979,767 1398/04/16 19.84% 19.80% 21.69% 20.85% 39
8 اخزا709 810,278 1398/04/16 21.75% 19.70% 21.58% 21.50% 394
9 اخزا704 744,065 1398/04/16 22.66% 19.64% 21.50% 21.45% 555
10 اخزا624 793,495 1398/04/16 21.79% 19.52% 21.37% 21.29% 437
11 اخزا707 962,091 1398/04/16 19.70% 19.48% 21.32% 20.88% 74
12 اخزا623 805,805 1398/04/16 21.56% 19.47% 21.31% 21.23% 409
13 اخزا606 949,125 1398/04/16 19.76% 19.41% 21.23% 20.90% 100
14 اخزا708 948,701 1398/04/16 19.74% 19.38% 21.19% 20.87% 101
15 اخزا706 822,250 1398/04/16 21.21% 19.36% 21.17% 21.08% 373
16 اخزا604 935,406 1398/04/16 19.85% 19.35% 21.16% 20.90% 128
17 اخزا717 908,000 1398/04/16 20.10% 19.30% 21.10% 20.93% 185
18 اخزا615 935,557 1398/04/16 19.80% 19.30% 21.10% 20.85% 128
19 اخزا714 949,420 1398/04/16 19.64% 19.29% 21.09% 20.77% 100
20 اخزا613 909,210 1398/04/16 19.92% 19.13% 20.91% 20.73% 184
21 اخزا612 897,495 1398/04/16 19.76% 18.85% 20.57% 20.42% 212
22 اخزا610 926,985 1398/04/16 19.43% 18.84% 20.56% 20.35% 149
23 اخزا614 911,005 1398/04/16 19.48% 18.74% 20.43% 20.26% 184
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای اوراق بدهی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.