دانلود اپلیکیشن

اوراق بدهی

اخبار و مقالات

اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 12 خرداد ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته حدود 20 درصد کاهش یافتند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 16 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت. اما ارزش و حجم معاملات با کاهش 20 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت، اما ارزش و حجم معاملات با افزایش 100 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 32 درصد کاهش داشتند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 30 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 25 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 27 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش جزئی 5 درصدی داشته است.
نخستین اوراق بدهی با بازپرداخت تدریجی اصل اوراق پیش از سررسید
پایگاه خبری بازار سرمایه
به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ‏ندا بشیری، تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی را از اقدامات لازم در راستای افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها دانست و گفت: ‏اما این تنوع‌بخشی لزوما به رفع نیاز مالی بنگاه‌ها نمی‌انجامد بلکه آنچه از خود […]