اوراق بدهی

اخبار و مقالات

تامین مالی 5 هزار میلیارد ریالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان با انتشار صکوک مرابحه
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی خاص) را به ارزش 5 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه […]
تامین مالی 3 هزار میلیارد ریالی شرکت سپید مطهر انتخاب با انتشار صکوک مرابحه
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر انتخاب(سهامی خاص) را به ارزش 3 هزار میلیارد ریال صادر نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت سپید مطهر […]
صکوک خرید دین 133,200 میلیون ریالی شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب سررسید شد
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، صکوک خرید دین شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب(سهامی عام) که با حجم 133,200 میلیون ریال در خرداد ماه 1398 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب(سهامی عام) در خرداد ماه سال 1398 اقدام به تامین […]
عرضه 10 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای ایران خودرو
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1400/01/14 لغایت دوشنبه 1400/01/16 در نمادهای “صخود041” و “صخود401” عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی […]
صکوک اجاره 20 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سررسید شد
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(سهامی عام) که با حجم 20 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1396 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در اسفند ماه سال 1396 اقدام به تامین مالی […]
صکوک اجاره 4 هزار میلیارد ریالی وزارت امور اقتصادی و دارایی سررسید شد
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، صکوک اجاره وزارت امور اقتصادی و دارایی که با حجم 4 هزار میلیارد ریال در اسفند ماه 1395 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفند ماه سال 1395 جهت پرداخت بدهی وزارت علوم، […]
صکوک مرابحه 500 میلیارد ریالی شرکت بنا گستر کرانه سررسید شد
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، صکوک مرابحه شرکت بنا گستر کرانه(سهامی خاص) که با حجم 500 میلیارد ریال در اسفند ماه 1395 منتشر شده بود، سررسید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت بنا گستر کرانه در اسفند ماه سال 1395 جهت تامین مالی خود اقدام به انتشار […]
عرضه صکوک اجاره 639 میلیارد ریالی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
صکوک
به گزارش سیگنال به نقل از صکوک، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) به مبلغ 639,554 میلیون ریال از روز یکشنبه مورخ 99/12/17 لغایت سه شنبه مورخ 99/12/19 با نماد “صعبید312” از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران عرضه عمومی خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت […]