احتمال کاهش قیمت شمش فولاد وجود دارد

احتمال کاهش قیمت شمش فولاد وجود دارد
خلاصه اخبار

فهرست عناوین قیمت ورق گرم CIS در حال حاضر ۱۳.۵ درصد بالاتر از قیمت شمش می باشد. به گزارش سیگنال به نقل از معدن24 ، به طور متوسط در سال ۹۶ که نسبت به امسال سال با ثبات تری بود و تحریمی نبود، قیمت محصولات گرم فولاد مبارکه حدودا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت شمش […]

قیمت ورق گرم CIS در حال حاضر ۱۳.۵ درصد بالاتر از قیمت شمش می باشد.

به گزارش سیگنال به نقل از معدن24 ، به طور متوسط در سال ۹۶ که نسبت به امسال سال با ثبات تری بود و تحریمی نبود، قیمت محصولات گرم فولاد مبارکه حدودا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت شمش فولاد خوزستان بوده است. اختلاف در نسبت قیمت ورق به شمش در بازار داخلی و خارجی می تواند ناشی از این باشد که مبارکه ورق گرم C هم تولید می کند که قیمت آن نسبت به ورق گرم Bپایین تر است(حدودا ۱۲ درصد)، و هم اینکه این اختلاف ناشی از بعد تقاضا و عرضه و تعرفه های گمرکی باشد.

قیمت ورق گرم بی و سی فولاد در روز جاری در بورس کالا به ترتیب برابر با ۴۲۱۸ تومان و ۳۷۰۳ تومان به ازای هر کیلو بوده است. حال اگر فرض بر این بگیریم که از هر دو ورق به نسبت مساوی تولید شود( هرچند که نسبت بی بیشتر است)،

میانگین قیمت محصولات گرم برابر با ۳۹۶۰ تومان خواهد بود که نسبت به قیمت شمش فخوز در روز جاری(۲۸۶۲ تومان) ۳۸ درصد بیشتر می باشد.بنابراین مشاهده می شود که فاصله بین قیمت ورق گرم و شمش در حال افزایش است. علت را می توان متاثر از تحریم ها دانست؛ چرا که فولاد مبارکه به نوعی محصولات آن انحصاری بوده و حدود ۸۰ درصد مقاصد بازار داخلی است.

این در حالیست که شمش فخوز و هم گروهی های آن، این محصول را به عنوان محصول میانی صادر می کنند و از آنجا که تحریم ها مانعی بر صادرات می باشند و علاوه بر این بازار داخلی گنجایش ظرفیت تولید فعلی را ندارد، با مازاد عرضه روبرو خواهیم شد و بنابراین قیمت شمش می تواند کاهش پیدا کند.