جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماشین سازی اراک (فاراک)
سیگنال -
زیان انباشته شرکت ماشین سازی اراک در سال مالی 98 حدود 80 میلیارد تومان و سود این مجموعه در همین سال مالی 30 میلیارد تومان بود.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند بیستون
سیگنال -
این مجمع فاقد ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع بود. حواشی مجمع در مورد تقسیم سود زیاد بود و اظهار نظرات زیادی در مورد آن صورت گرفت.
بررسی وضعیت صورت های مالی لامیران (12 ماهه 1398)
سیگنال -
لامیران در سال مالی 1398 مجموعا 33 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که افزایش 100 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت موتوژن
سیگنال -
شرکت موتوژن برنامه صادرات الکتروموتور کولری را برای سال 99 دارد که مذاکرات با کشورهای همسایه بالاخص عراق در حال انجام است.
بررسی وضعیت صورت های مالی زپارس (9 ماهه 1398) + گزارش آبان ماه
سیگنال -
میزان سهام شناور زپارس برابر 9.45 درصد می باشد. به عبارتی از 325.34 میلیون سهم تنها 30 میلیون سهم توسط سهامداران خرد در بازار سهام مورد داد و ستد قرار می گیرد.
بررسی وضعیت صورت های مالی بانک صادرات(شش ماهه 1398)
سیگنال -
بررسی وضعیت صورت های مالی بانک صادرات را در 6 ماهه سال 1398 مشاهده می کنید.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ساختمانی آ.س.پ
سیگنال -
شرکت ساختمانی آ.س.پ با فعالیت در حوزه ساختمان به صورت سرمایه گذاری و مدیریت پیمانکاری، پروژه های زیادی را در دست دارد.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی شیران
سیگنال -
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران جهت دریافت لایسنس و دانش فنی از شرکت UOP آمریکا با شعبه آن در انگلستان قرارداد بسته است.