درامد ۹ ماهه “قشهد” به ۲۰۱ میلیارد تومان رسید
رادیو سهام
درامد شرکت شهد (قشهد) در دوره ۹ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات به ۲۰۱ میلیارد تومان رسید.