بررسی گزارش فعالیت ماهانه غپینو (شهریور ماه 1398)
سیگنال
غپینو در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین ماهانه 35 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه به 42 میلیارد تومان افزایش یافته است.
بررسی گزارش فعالیت ماهانه غپینو (مرداد ماه 1398)
سیگنال
غپینو (پارس مینو) در چهار ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 36 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مرداد ماه با 20 درصد کاهش به 30 میلیارد تومان رسیده است.
سود هر سهم “غپینو” افزایشی بود
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، شرکت صنعتی پارس مینو در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۹۶ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۳۶ ریال اعلام شده بود، افزایش ۱۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. […]