بروزرسانی تحلیل تکنیکال صندوق اهرمی جهش
سیگنال -
جهش پس از دستیابی به هدف اعلامی، سقوط آزاد قیمتی را تجربه نمود ...
مزایای صندوق های سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاران در ایران چیست؟
سیگنال -
سرمایه‌گذاری برای افراد معنای متفاوتی دارد زیرا افراد شرایط زندگی، درآمد و سرمایه متفاوتی دارند. اکثر افراد دوست دارند پول‌شان را در چرخه اقتصاد و تولید کشور به گردش درآورند تا هم نقش مثبتی در رونق اقتصادی کشور داشته باشند و هم در سود کسب و کارها شریک شوند. اما سرمایه‌گذاری به چه روشی می‌تواند بهتر باشد؟
بهترین صندوق های سرمایه گذاری
سیگنال -
صندوق ثروت هامرز با ثبت بازدهی سالیانه 24 درصدی، جایگاه خود را در صدر رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حفظ کرد. این در حالی است که صندوق‌های سرو و پالایش به ترتیب بازدهی سالیانه مثبت 3 و منفی 5.3 درصدی را تجربه کرده‌اند...
تحلیل تکنیکال صندوق توان
سیگنال -
بر اساس داده‌های روزانه حمایت مهم صندوق توان ...
رتبه‌بندیِ بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری(بهمن 1401)
-
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم(سهامی)، آوای فردای زاگرس(درآمدثابت) و مشترک گنجینه مهر(مختلط) بر اساس آخرین گزارش سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سیگنال، منتهی به 30 بهمن1401، در لیست بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.
رتبه‌بندیِ بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری(دی‌ماه 1401)
-
صندوق‌های سرمایه‌گذاری "فیروزه موفقیت(سهامی)"، "افرا نماد پایدار(درآمدثابت)" و "مشترک سپهرآتی(مختلط)" بر اساس گزارش سامانه هوشمند رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سیگنال، در لیست بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.
بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بازارهای مالی(دی‌ماه 1401)
-
شاخص‌کل بورس دی‌ماه 1401 را درحالی با رشدِ 13 درصدی به پایان رساند که میانگین بازدهی کل صندوق‌های سرایه‌گذاری سهامی بیش از 14 درصد بود.