صندوق های سرمایه گذاری سهامی در ماهی که گذشت (تیر ماه 1398)
سیگنال
صندوق‌های سهامی هم پا به پایِ بازدهی شاخص پیش رفتند. به طوری که در نهایت بازدهی بسیار نزدیکی به شاخص کل به ثبت رساندند
گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته اول مرداد 1398)
سیگنال
اگر ریسک پذیر اما پر مشغله هستید یا شناختی از بازار سرمایه ندارید، یکی از موارد همیشگی که مشاوران سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می دهند، صندوق های سرمایه گذاری سهامی است. در سیگنال هر هفته به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در هفته ای که گذشت، می پردازیم.
گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته چهارم تیر 1398)
سیگنال
در وب سایت سیگنال این هفته به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته چهارم تیر ماه 1398 خواهیم پرداخت.
پربازده ترین صندوق های سهامی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند؟ (هفته سوم تیر 1398)
سیگنال
شاید شما نیز بعنوان یک معامله گر در تعدد گزینه های سرمایه گذاری، آن هم در بیش از 50 گروه مختلف، سر در گم باشید. در سیگنال هر هفته به این سوال پاسخ می دهیم که پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی، روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند.
گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته سوم تیر 1398)
سیگنال
در وب سایت سیگنال این هفته به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهامی در هفته سوم تیر ماه 1398 خواهیم پرداخت.
پربازده ترین صندوق های سهامی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند؟
سیگنال
شاید شما نیز بعنوان یک معامله گر در تعدد گزینه های سرمایه گذاری، آن هم در بیش از 50 گروه مختلف، سر در گم باشید. در سیگنال هر هفته به این سوال پاسخ می دهیم که پر بازده ترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی، روی چه صنایعی سرمایه گذاری کرده اند.
گزارش صندوق های سرمایه گذاری سهامی به همراه معرفی پربازده ترین ها (هفته دوم تیر 1398)
سیگنال
اگر ریسک پذیر اما پر مشغله هستید یا شناختی از بازار سرمایه ندارید، یکی از موارد همیشگی که مشاوران سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می دهند، صندوق های سرمایه گذاری سهامی است.
بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج (اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال
صندوق سرمایه گذاری دماسنج جزو پربازده ترین صندوق سهامی اردیبهشت ماه بازار بود. این صندوق سرمایه گذاری با مدیریت کارا و حساب شده خود در یکسال گذشته بازدهی 240 درصدی ثبت کرده است. در سیگنال به بررسی عملکرد اردیبهشت ماه این صندوق سرمایه گذاری خواهیم پرداخت.