تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی نماد شکربن (29 مهر ماه 1398)
سیگنال
در گزارش تحلیلی پیش رو نگاهی به وضعیت بنیادی و تکنیکالی شرکت کربن ایران (با نماد شکربن) در بازار سرمایه خواهیم داشت.
برآورد سود پاییز و زمستان «شکربن»
رادیو سهام
به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، عملکرد کربن ایران درآذرماه اگر چه با بهبود وضعیت تولید روبه رو بوده اما نسبت به آبان ماه همچنان ضعیف است.  عملکرد آذر کربن ایران نیز منتشر شده است و عملکرد ماه پایانی پاییز گرچه بهبود وضعیت تولید نسبت به آبان را نشان می‌دهد اما همچنان ضعیف […]
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران (شکربن) در تاریخ 19 خرداد 1398 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.
رشد ۱۲۲درصدی سود عملیاتی «شکربن» در گزارش ۹ماهه
سیگنال -
شرکت کربن ایران در صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ سود عملیاتی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۲۲درصدی ۴۳۸ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال اعلام کرد.