گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران (شکربن) در تاریخ 19 خرداد 1398 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.
رشد ۱۲۲درصدی سود عملیاتی «شکربن» در گزارش ۹ماهه
سیگنال -
شرکت کربن ایران در صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷ سود عملیاتی خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۲۲درصدی ۴۳۸ میلیارد و ۵۱۴ میلیون ریال اعلام کرد.