تحلیل تکنیکال شبهرن به همراه نمودار (19 آذر ماه 1398)
سیگنال
شرکت نفت‌ بهران‌ (با نماد شبهرن) از جمله شرکت های گروه ” فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای ” در بازار اول بورس تهران است.
“شبهرن” یکساله ۲۷۸۲ریال سود تلفیقی ساخت
رادیو سهام
شرکت نفت بهران در صورتهای مالی تلفیقی ۱۲ماهه سود هرسهم را دو هزار و ۷۸۲ریال اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی ۱۳۹۶، رشد ۳۲درصدی را تجربه کرد.