در مجمع سالیانه ساوه چه گذشت
سیگنال
با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی نماد "ساوه" به بررسی نتایج مجمع عمومی این شرکت و میزان سود نقدی آن می پردازیم.
شرکت سیمان ساوه در فهرست نرخ های فرابورس درج نماد شد
سیگنال
شرکت سیمان ساوه پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1398/11/29 به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی در بازار فرابورس درج گردید.
به هر کد معاملاتی چه تعداد از سهام “ساوه” و “زکوثر” رسید؟
سیگنال
روز چهارشنبه مورخ 21 اسفند ماه 1398 شاهد عرضه سهام دو شرکت سیمان ساوه و سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در بورس بودیم.
گزارشی از عرضه اولیه ساوه (شرکت سیمان ساوه)
سیگنال
سهام شرکت سیمان ساوه به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی در بازار دوم با نماد "ساوه" برای اولین بار امروز به شیوه ثبت سفارش از ساعت 7:00 تا 10:00 صبح جهت کشف قیمت به عموم عرضه می شود.