با شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر(زملارد) آشنا شوید
سیگنال -
موضوع فعالیت شرکت، کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی است و به طور کلی شرکت می‌تواند در تمام عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به هر نوعی با هریک از این موضوعات مرتبط باشد فعالیت کند.
عرضه اولیه زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر) قطعی شد
سیگنال -
بعد از انجام عرضه اولیه های شاروم و امین، اینبار نوبت به عرضه اولیه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر با نماد "زملارد" رسید.