تحلیل تکنیکال قیمت دلار (9 فروردین ماه 1399)
سیگنال
قیمت دلار پس از خروج از ضلع بالای ناحیه ی تراکمی موفق یه صعود تا 16140 تومان گردید اما در ادامه و با برخورد به سقف کانال میانی خود با نزول قیمتی روبرو گردید.
تعیین روند آتی دلار با خروج از ناحیه تراکمی اخیر | تحلیل تکنیکال قیمت دلار (24 اسفند ماه 1398)
سیگنال
در دو هفته اخیر شاهد نوسانات نرخ ارز درون یک مثلث بوده ایم. خروج قیمت از هرکدوم از اضلاع این مثلث میتواند تعیین کننده ی مسیر آتی قیمت ها باشد.
دلار در دوراهی کانال 14 و 15 هزار تومانی | تحلیل تکنیکال قیمت دلار (11 اسفند ماه 1398)
سیگنال
قیمت دلار پس از پیشروی تا حدود قیمتی 15880 تومان در معاملات روز گذشته با کاهش تا حدود 14685 تومان روبرو گردید.
افزایش قیمت دلار ادامه دار است؟ | تحلیل تکنیکال قیمت دلار (5 اسفند ماه 1398)
سیگنال
دلار تهران در روزهای گذشته پس از پیشروی تا حدود قیمتی 15825 تومان با اصلاح قیمتی روبرو گردید.
پیشروی قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟ | تحلیل تکنیکال قیمت دلار (29 بهمن ماه 1398)
سیگنال
قیمت دلار در صورت تثبیت ورای باند مقاومتی در 14100-14250 تومان میتواند تا سطوح قیمتی 14400 ، 14550 ، 14730 ، 14830 تومان به رشد خود ادامه دهد.
دلار دیگر ارزان نمیشود؟ | تحلیل تکنیکال قیمت دلار (8 بهمن ماه 1398)
سیگنال
بر اساس داده های روزانه نرخ دلار تهران، ناحیه قیمتی 14200 تومان در حال حاضر به عنوان مقاومت فنی جهت جلوگیری از رشد بیشتر نرخ دلار مطرح میباشد.
بازه نوسانی و سطوح مهم دلار در یک سال اخیر | تحلیل تکنیکال قیمت دلار (5 بهمن ماه 1398)
سیگنال
دلار در یک سال گذشته در بازه ی قیمتی 15500 - 11000 تومان ( ناحیه زرد رنگ) که معادل 25/41 درصد می باشد در حال نوسان قیمتی بوده است.