تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین به همراه نمودار (12 تیر ماه 1398)
سیگنال
در هفته گذشته لایت کوین کانال صعودی خود را از دست داد و افت قیمتی تا محدوده 112 دلار ادامه یافت. در ادامه نمودار چهار ساعته لایت کوین را بررسی خواهیم کرد.
تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین به همراه نمودار (28 خرداد 1398)
سیگنال
در طول هفته گذشته لایت کوین بر خلاف دیگر ارزهای برتر بازار روندی کاهشی داشته و در برخورد با سقف کانال صعودی، با افت قیمت همراه بوده است. در ادامه نمودار چهار ساعته لایت کوین مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین به همراه نمودار (22 خرداد 98)
سیگنال
در یک ماه گذشته لایت کوین داخل یک کانال صعودی تا محدوده 140 دلار رشد کرده است. در ادامه نمودار 4 ساعته لایت کوین مورد بررسی قرار میگیرد.