تحلیل بنیادی نماد بهپاک (صنعتي بهپاك)
سیگنال
امسال بهپاک می تواند 120 تومان سود بسازد اما اگر دلار 4200 تومانی حذف شود تحولات جدی را شاهد خواهیم بود.
رصد تحرکات اخیر بهپاک
بورس امروز
این نماد در قالب موج C به حرکت صعودی خود ادامه دهد که در اینصورت با نگاهی خوشبینانه تا محدوده قیمت ۱۷۰۰ تومان رشد خواهد نمود.