کاهش 50 درصدی مبالغ فروش آهن و فولاد ارفع در بهمن ماه
معدن ۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع ،در آخرین گزارش تولید و فروش ماهانه بهمن ماه موفق به تحقق 192 میلیارد تومان فروش از ناحیه محصولات خود شده است و به طور کلی تا کنون 2261 میلیارد تومان فروش محقق نموده است که با توجه به مدت مشابه سال قبل (1105 میلیارد تومان) بیش از 100 درصد رشد در مبالغ ریالی داشته است.