فروش فوق العاده 5 محصول سایپا ویژه اسفند 1400 | فروش تیبا و ساینا چقدر سود خواهد داشت؟
سیگنال -
طرح فروش فوق العاده برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 5 اسفند ماه شروع و به مدت 2 روز به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا در این طرح که ثبت نام آن از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 5 اسفند ماه […]
پیش فروش 6 محصول سایپا از پنج شنبه (28 بهمن 1400)+ جدول
سیگنال -
طرح پیش فروش یکساله برخی محصولات سایپا از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 28 بهمن ماه شروع و تا 2 روز به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا در این طرح که ثبت نام آن از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 28 بهمن ماه شروع و تا 2 روز به صورت […]
فروش فوق العاده 6 محصول سایپا ویژه بهمن 1400 / یارانه 60 میلیونی تیبا
سیگنال -
طرح فروش فوق العاده برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 7 بهمن ماه 1400 شروع و به مدت2 روز به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا در این طرح که ثبت نام آن از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 7 بهمن ماه […]
پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید شش محصول سایپا + جدول
سیگنال -
طرح پیش فروش برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر یکساله و همچنین مشارکت در تولید از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 30 دی ماه 1400 شروع و به مدت2 روز به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا این بار نیز دو طرح پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید را همزمان […]
پیش فروش شش محصول سایپا تا امروز ادامه دارد
سیگنال -
طرح پیش فروش برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر یکساله و همچنین مشارکت در تولید که  از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 16 دی ماه 1400 شروع شده بود و تا امروز شنبه 18 دی ماه 1400 ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا این بار نیز دو طرح پیش فروش یکساله و مشارکت در […]
پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید سایپا + جدول
سیگنال -
طرح پیش فروش برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر یکساله و همچنین مشارکت در تولید از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 16 دی ماه 1400 شروع و به مدت2 روز به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا این بار نیز دو طرح پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید را همزمان […]
شروع فروش فوق العاده پنج محصول سایپا + جدول
سیگنال -
طرح فروش فوق العاده برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر 3 ماهه از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 9 دی 1400 شروع و به مدت 2 روز به صورت شبانه روزی ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا در این طرح که ثبت نام آن از ساعت ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 9 دی […]
شرایط پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید محصولات سایپا
سیگنال -
طرح پیش فروش برخی محصولات سایپا با موعد تحویل حداکثر یکساله و همچنین مشارکت در تولید از ساعت 8 صبح روز پنج شنبه 2 دی ماه 1400 شروع و به مدت2 روز به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. شرکت سایپا این بار دو طرح پیش فروش یکساله و مشارکت در تولید را همزمان با […]