​بانک صادرات ایران هزار ملک مازاد خود را فروخت

​بانک صادرات ایران هزار ملک مازاد خود را فروخت
خلاصه اخبار

فهرست عناوین مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران از فروش نزدیک به هزار ملک مازاد این بانک از زمان آغاز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان آذر ماه سال ٩٧ خبر داد. به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز، مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران از فروش نزدیک به […]

مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران از فروش نزدیک به هزار ملک مازاد این بانک از زمان آغاز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان آذر ماه سال ٩٧ خبر داد.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز، مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران از فروش نزدیک به هزار ملک مازاد این بانک از زمان آغاز قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان آذر ماه سال ٩٧ خبر داد.
ساعد امین‌ جعفری گفت: مجموع اموال مازاد فروش‌رفته بانک صادرات ایران از سال ٩۴ تاکنون از ٨ هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال فراتر رفته که طی این سال‌ها با برگزاری ٣۵٢ مزایده، ٩٨٩ رقبه ملک از دارایی‌های مازاد بانک به فروش رسیده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.
وی افزود: بانک صادرات ایران در ٩ ماهه نخست سال ٩٧ با برگزاری ٨۵ مزایده، موفق به فروش ٣٢٨ رقبه ملک به ارزش بالغ بر ٣ هزار میلیارد ریال شده است.
به گفته وی، بانک صادرات ایران در عمل به قانون مذکور در سال ٩۴ در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از ۵٩١ میلیارد ریال، در سال ٩۵ نزدیک به ١۴٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ٩۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد به ارزش سه هزار و ٩٨۶ میلیارد ریال و در ٩ ماهه اول سال جاری، ٣٢٨ رقبه ملک مازاد به بهای بالغ بر سه هزار و ۵١ میلیارد ریال واگذار کرده که به این ترتیب به بخش عمده‌ای از تکالیف خود در عمل به قانون مورد اشاره عمل کرده است.
بنا بر این گزارش، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، با هدف تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی بانک پیگیری می‌شود.